Big data: transformatie van diergezondheid en welzijn van koeien

17 juli 2024

GEA helps dairy cows avoid lameness with AI solution

Voor een duurzame productie van levensmiddelen is het cruciaal dat gezondheidsproblemen bij dieren vroeg worden gedetecteerd. Het Internet der dingen (IoT), sensoren en verwerking van Big Data maken realtime bewaking mogelijk, waardoor veehouders worden gewaarschuwd voor problemen met de veestapel, zodat ze tijdig kunnen ingrijpen. GEA voegde onlangs een vooruitstrevend AI-systeem aan zijn oplossingen toe die veehouders helpt kreupelheid in rundvee te bestrijden, om het welzijn en de productiviteit van de dieren te verbeteren.

De zuivelindustrie blijft voortdurend innoveren om de impact van de melkproductie op het milieu te verlagen. Dit wordt gedaan door te focussen op onderwerpen zoals het verlagen van emissies of van het water- en energieverbruik. Deze inspanningen worden gedreven door de noodzaak om te voldoen aan de constant groeiende vraag naar melk en melkproducten, als gevolg van een groeiende wereldbevolking en een groeiende middenklasse.

Eén belangrijk handvat om de melkveehouderij duurzamer te maken, is de koegezondheid. Het welzijn van de koeien en een gezonde veestapel zijn de basis voor elk succesvol melkveebedrijf en vereist de constante aandacht van de veehouder. 

Het belang van het welzijn van koeien voor een duurzame zuivelproductie

Gezonde en goed verzorgde koeien worden minder vaak ziek en produceren daardoor meer melk van een hogere kwaliteit. Daardoor neemt het inkomen van de veehouder toe, terwijl de dierenartskosten dalen. Bovendien zijn veebedrijven met hoge welzijnsnormen beter uitgerust om zich aan te passen aan veranderende voorschriften en markteisen. Zulke veebedrijven kunnen hun veerkrachtigheid in tijden van crisis, zoals ziekte-uitbraken, verbeteren door de algehele gezondheid van de veestapel te handhaven en vooral door het optreden van ziektes, zoals kreupelheid, te verlagen. 

Veebedrijven die een goede veeteelt bedrijven en de diergezondheid boven alles stellen, trekken gemakkelijker getrainde arbeidskrachten aan, wat van essentieel belang is nu er een gebrek is aan getrainde arbeidskrachten. Een lager personeelsverloop bij zuivelbedrijven komt de bedrijfsprestaties ten goede.  Bovendien worden veebedrijven die de diergezondheid prioriteren vaak toonaangevend in de industrie, door innovatie door te voeren en standaarden te stellen die de relaties in lokale gemeenschappen en met andere belanghebbenden verbeteren. 

Tot slot sluiten goede dierwelzijnpraktijken, vanuit een ecologisch standpunt, als van nature aan op duurzame veehouderijmethoden, voor een kleinere ecologische voetafdruk van de melkveehouderij. Gezonde koeien zetten voer bijvoorbeeld efficiënter om in melk, voor een optimaal grondstofgebruik en minder afval.

Strijd tegen kreupelheid in het melkvee

Een van de grootste uitdagingen voor melkvee met een hoge productie is kreupelheid. De belangrijkste oorzaak is vaak een klauwaandoening veroorzaakt door letsel of infectie. Een evaluatie van meer dan 50 onderzoeken naar kreupelheid bij koeien, gepubliceerd in Veterinary Journal 2023, vatte een gemiddelde prevalentie samen van ongeveer 23% kreupelheid bij in melkkoeien over de hele wereld met een variërende prevalentie afhankelijk van de regio en de managementomstandigheden. De aandoening is enorm pijnlijk en heeft een zeer negatieve invloed op de gezondheid en het welzijn van koeien. Een kreupele koe produceert bijvoorbeeld minder melk en als de ziekte niet wordt behandeld, moet de koe wellicht uit de veestapel worden verwijderd. 

De kosten van kreupelheid, inclusief verliezen in de melkproductie, lagere voortplantingsprestaties en kosten voor diergeneeskundige behandeling, die al snel oplopen tot honderden euro’s, per dier en per jaar, afhankelijk van de ernst van de infectie. Zelfs behandeling met geneesmiddelen leidt tot lagere opbrengsten, omdat de melk van deze koeien niet kan worden verkocht. In verband met de prevalentie en schade voor de gezondheid van de veestapel en melkopbrengst, moeten veehouders hun veestapel nauwlettend in de gaten houden. Maar hoe kan dit worden aangepakt in tijden van groeiende veestapels en een complexere melkverwerking? 

De eerste verdedigingslinie in het voorkomen van klauwaandoeningen is altijd een goed koemanagement. Dit begint bij het bieden van adequate behuizingsomstandigheden, evenals het regelmatig desinfecteren en bekappen van de hoeven. Het is niet makkelijk om de eerste tekenen van kreupelheid te detecteren en het vereist training en ervaring. Koeien proberen van nature ieder teken van kreupelheid te verbergen, waardoor het aantal ongedetecteerde gevallen hoog kan oplopen. Naarmate de veestapel groeit en de melkverwerking complexer wordt, wordt de uitdaging om elke individuele koe in de gaten te houden ook steeds groter, maar dat hoeft niet zo te zijn. Tegenwoordig kunnen veehouders hun voordeel doen met technologieën voor de veehouderij die de bewaking van de dieren automatiseren.

Door deze op AI gebaseerde software te gebruiken, kunnen zuivelproducenten hun koeien efficiënter en nauwkeuriger monitoren, en sneller reageren om het welzijn en de productiviteit van de dieren te verbeteren.

Holger Siegwarth

Vice President Digital Solutions and Services, GEA

Kunstmatige intelligentie maakt sprong in precisieveehouderij mogelijk

Voor de vroege detectie en voorspelling van kreupelheid verkreeg GEA onlangs de CattleEye, een oplossing met kunstmatige intelligentie (AI). Het CattleEye-systeem bevat een camera die boven de uitgangsroute van een melksysteem is geplaatst, om elke koe die de melkstal verlaat, vast te leggen en op te nemen. De bijbehorende software analyseert de opgeslagen beelden en focust daarbij op de bewegingspatronen van de koeien om eventuele onregelmatigheden te detecteren. Terwijl het deze patronen evalueert, wijst de software een mobiliteitsscore aan elke koe toe, die aangeeft of dieren in goed fysieke conditie en goed gevoed zijn.

Livestock monitoring with CattleEye

“GEA heeft zich altijd ingezet voor de gezondheid en het welzijn van dieren als een noodzakelijke vereiste voor een duurzame en rendabele melkproductie”, aldus Holger Siegwarth, Vice President Digital Solutions and Services bij GEA. “Het invoeren van innovatieve AI-technologieën in onze tools voor veestapelmanagement is een vanzelfsprekende volgende stap in onze filosofie van Next Generation Farming. Door deze op AI gebaseerde software te gebruiken, kunnen zuivelproducenten hun koeien efficiënter en nauwkeuriger monitoren, en sneller reageren om het welzijn en de productiviteit van de dieren te verbeteren”, legt Siegwarth uit. Nog een groot voordeel van het CattleEye-systeem is dat het geschikt is voor nieuwe, maar ook bestaande veebedrijven, ongeacht het melksysteem dat ze gebruiken. 

Wetenschappelijk bewijs toont betrouwbaarheid aan

In 2021 verrichtte de Universiteit van Liverpool een onafhankelijk blind onderzoek bij drie veebedrijven in het VK en vergeleek de resultaten van het CattleEye-systeem met de resultaten van de waarnemingen van deskundigen. Uit het onderzoek bleek dat CattleEye op het gebied van de beoordeling van de motoriek vergelijkbaar presteerde met een deskundige, maar de deskundigen overtrof in de detectie van verwondingen aan de klauwen. In een recente willekeurige controletest op een ander groot veebedrijf in het VK werd waargenomen dat slechts 6% van de door CattleEye gemonitorde koeien kreupel werd t.o.v. de controlegroep waarin 14% van de koeien kreupel werd op basis van het gebruik van bestaande kreupelheidsmanagementprotocollen. 

“Terwijl de industrie op meer gegevens wacht, is al duidelijk dat AI-tools zoals CattleEye veehouders helpen de efficiëntie en gezondheid van hun veestapels te vergroten”, aldus Siegwarth. Gezondere koeien melken betekent een grotere melkproductie, wat veehouders helpt om rendabel te blijven en tegelijkertijd te voldoen aan de verwachtingen van de consument op het gebied van het welzijn van de koeien.

Podcast Dairy Farming Insights

Kijk mee naar GEA Dairy Farming Insights – de infotainment podcast voor het netwerk van melkveehouderijen!

Of u nu een ervaren veehouder bent, pas begint of geïnteresseerd bent in de wereld van de zuivel, verken met ons het steeds verder ontwikkelende gebied van de veehouderij en luister naar onze verhalen over succes, uitdagingen en innovaties. We zullen het hebben over een moderne en toekomstgerichte melkproductie, gebaseerd op onze pijlers van Next Generation Farming: welzijn van dieren, flexibiliteit en duurzaamheid voor verbetering.

Sluit u aan bij onze gemeenschap en ontdek de wereld van een omvangrijke melkproductie met ons uw bron van kennis en inspiratie in elke aflevering!
Bekijk aflevering 7: Transformatie van het welzijn van koeien met AI: een nieuw tijdperk in de detectie van kreupelheid

Spotify | Apple Music | RSS Feed

Ontvang nieuws van GEA

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Neem contact met ons op

Wij zijn er om je te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we je vraag beantwoorden.