Audits en naleving van normen

Auditing- en compliantieservices voor industriële verwarming & koeling

GEA biedt een serie services om klanten te ondersteunen, zodat ze er zeker van kunnen zijn dat hun apparatuur efficiënt en veilig functioneert terwijl aan de regelgeving wordt voldaan.

gea servicespecialist verifieert de naleving van normen in een industriële koelinstallatie bij een proces

De veiligheid van klanten komt op de eerste plaats en is de belangrijkste focus bij GEA’s allesomvattende auditing- en compliantiediensten, waartoe het volgende behoort: 

Testen van veiligheids- en alarmsystemen

Veiligheidsinspecties omvatten het testen van noodstopknoppen, mechanische ventilatie, roterende machines en isolatiekleppen in overeenstemming met de eisen van lokale regelgeving. Veiligheidsprocedures op locatie ten aanzien van ammoniak hebben hoge prioriteit voor operators die ammoniak als koelmiddel gebruiken. GEA past haar enorme ervaring op dit gebied toe door begeleiding te verzorgen bij alle aspecten met betrekking tot de veiligheid van ammoniak, om een zo veilig mogelijk omgeving voor al het personeel te waarborgen.

Bedrijfsprocedures drukveiligheid

Regelmatige veiligheidsinspecties op elke installatie of fabriek, in overeenstemming met de geldende drukveiligheidsvoorschriften.

gea servicetechnicus inspecteert een drukvat in een industriële koelfaciliteit

GEA servicespecialist inspecteert een drukvat.

Bedrijfsprocedures elektrische veiligheid

Regelmatige veiligheidsinspecties op de elektrische installatie en het regelsysteem, in overeenstemming met de relevante veiligheidsvoorschriften op elektrisch gebied.

Inspectie op legionella en waterbehandeling

Periodieke controles op de aanwezigheid en concentratie van de legionellabacterie in het water in uw koeltorens of verdampingscondensoren. Omvat controles op de juiste werking van waterbehandelingsapparatuur.

gea servicespecialist in bedrijfskleding klimt buiten op een ladder om industriële condensorunits te inspecteren

Koelmiddellektests

Uitgevoerd in overeenstemming van f-gas- of andere lokale verordeningen.

Energie- en betrouwbaarheidsaudit

Audit op locatie door GEA-experts om de werking van een installatie te beoordelen vanuit het oogpunt van energieverbruik en betrouwbaarheid. Levering van een volledig rapport met aanbevelingen en oplossingen om de prestaties van installaties te verbeteren, met de focus op energiebesparing en verhoogde betrouwbaarheid.

Neem contact met ons op om de kritische punten van uw locatie te bespreken en te ontdekken hoe GEA u kan assisteren om te voldoen aan uw audit- en nalevingseisen.  

Bepaalde producten en diensten zijn mogelijk niet in alle zones beschikbaar. 
Neem contact op met uw lokale GEA-kantoor voor meer informatie.

Waarmee kunnen wij u helpen?

GEA Service ‒ Voor uw blijvende succes

Levenscyclusservice

GEA Service – Voor blijvend succes

Wij werken zij aan zij met onze klanten in nauwe partnerships. We ondersteunen ze gedurende de hele levensduur van hun installatie en apparatuur, om blijvend zakelijk succes te verzekeren.
Ontvang nieuws van GEA

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Neem contact met ons op

Wij zijn er om je te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we je vraag beantwoorden.