Verdampingstechnologie TVR-verwarmde verdampingsinstallaties

Het gebruik van een thermische damp-recompressor (TVR) levert dezelfde besparing van stoom/energie op als een extra verdampingseffect.

Tijdens thermische damprecompressie wordt damp uit een kookkamer opnieuw gecomprimeerd tot de hogere druk van een verwarming.

tvr-verwarmde-verdampingsinstallaties-02

De temperatuur van de verzadigde stoom die overeenkomst met de druk van de verwarmingskamer is hoger, zodat de damp kan worden hergebruikt voor verwarming.

Voor dit doel worden stoomstraal-damprecompressors gebruikt. Ze werken volgens het principe van de stoomstraalpomp. Ze hebben geen bewegende onderdelen en zijn daardoor niet onderhevig aan slijtage. Dit zorgt voor maximale operationele betrouwbaarheid.

Voor de werking van een thermische damprecompressor is een bepaalde hoeveelheid stoom, de zogenaamde aandrijfstoom nodig. Dit gedeelte aandrijfstoom wordt als overtollige stoom getransporteerd naar het volgende effect of naar de condensator. De energie van de overtollige dampen is ongeveer gelijk aan de energie van de gebruikte hoeveelheid aandrijfstoom.

 

Onze kerncompetentie is het gebruiken van ons eigen TVR-ontwerp en onze kennis voor het optimaliseren van de efficiëntie van de verdamper.