Roterende drogers en koelers Roterende drogers

Het werkpaard van de industrie.

De roterende drogers van GEA worden veelvuldig ingezet in de procesindustrie en zijn zelfs onder de zwaarste bedrijfsomstandigheden extreem betrouwbaar. Deze drogers staan bekend om hun procesflexibiliteit en robuuste constructie en hun ontwerp laat het gebruik van de hoogst mogelijke droogtemperaturen toe. Anders dan andere drogers zijn ze niet gevoelig voor grote schommelingen in de doorvoer en het productformaat.

Principes van roterend drogen

De direct verwarmde roterende droger werkt volgens het principe van het omhoog brengen en 'douchen' van het product door een hete gasstroom, met een parallelle beweging of tegenstroombeweging. Bij een indirecte droger, die meer geschikt is voor fijne en stuivende materialen, is er daarentegen weinig of geen contact tussen het product en de drooggassen, aangezien deze van buitenaf worden verwarmd, via een vaste wand met meerdere branders of een andere externe hittebron. 

De efficiëntie van de droger hangt in sterke mate af van het verschil tussen de inlaat- en uitlaatgastemperaturen, alhoewel de snelheid van de warmteoverdracht ook wordt beïnvloed door de relatie tussen de vormgeving van de meenemers en de draaisnelheid. Ongeacht de gas-en materiaaltemperaturen kan de drogingstijd (of verblijftijd) echter kritiek zijn, aangezien deze wordt geregeld door de diffusiesnelheid van het water van de kern naar het oppervlak van het materiaal. 

Voor een hogere thermische efficiëntie en in gevallen waar inertisering is vereist, kan recycling van uitlaatgassen worden gebruikt. Dit kan op al onze luchtstroom-droogsystemen worden geïmplementeerd en achteraf op bestaande droogsystemen van de klant worden geïnstalleerd.

Voor speciale toepassingen wordt het roterende cascade-ontwerp aangepast om een zogeheten 'shortfall' of 'kruisvormige' lichterconfiguratie te creëren.

Op dezelfde manier zijn, indien vereist, ook roterende cascadekoelers en gecombineerde drogers/koelers leverbaar.

 

Kenmerken van roterende drogers

 • Robuuste constructie met verschillende lichter-opties
 • Kan meestroom of tegenstroom zijn
 • Laat hogere droogtemperaturen toe
 • Betrekkelijk lange verblijftijd
 • De trommel zorgt voor dispersie naarmate het materiaal over de lengte wordt gevoerd
 • Kan worden ontworpen voor open circuit, gedeeltelijke gasrecycling en SSD™

Voordelen van roterend drogen

 • Combineert flexibiliteit met betrouwbaarheid, met een lange levensduur als resultaat De roterende droogtechniek is geschikt voor uiteenlopende materialen en deeltjesgroottes en kan goed worden aangepast aan 'moeilijke' up-stream procescondities
 • Meestroom is geschikt voor materialen met relatief hoge vochtgehaltes en zorgt voor snelle verdamping zonder oververhitting van het product. Tegenstroom heeft de grootste thermische gradiënt en helpt lage productvochtgehaltes te verkrijgen.
 • Reduceert de omvang van de uitrusting en daarmee ook het investeringskapitaal en de bedrijfskosten
 • Bevordert droging via diffusie
 • Relatief lage stroomopname van de ventilator en weinig hoofdruimte
 • Energiebesparing en systeemintegratie

Contactinformatie

Waarmee kunnen we u helpen?

Meestroom roterende drogers worden op bredere schaal gebruikt en zijn bijzonder geschikt voor het drogen van materialen met een hoog vochtgehalte, die warmtegevoelig zijn of de neiging tot kleven of aankoeken vertonen.

Het natte materiaal is in contact met het gas op zijn hoogste temperatuur, dat snel oppervlaktevocht verdampt De warmteoverdracht verloopt aanvankelijk snel, hetgeen een onmiddellijke en aanzienlijke daling van de gastemperatuur veroorzaakt. Hierdoor wordt oververhitting van het materiaal en van de kap van de droger voorkomen. Het eindproduct is in contact met het gas op zijn laagste temperatuur, zodat het vochtgehalte kan worden geregeld; dit gebeurt gewoonlijk door de uitlaatgastemperatuur van de droger op een vooringestelde waarde te houden.

Kenmerken

 • Nat materiaal is in contact met het gas op zijn hoogste temperatuur, dat snel oppervlaktevocht verdampt
 • Het eindproduct is in contact met het gas op zijn laagste temperatuur 

Voordelen

 • De warmteoverdracht verloopt aanvankelijk snel, hetgeen een onmiddellijke en aanzienlijke daling van de gastemperatuur veroorzaakt. Hierdoor wordt oververhitting van het materiaal en van de kap van de droger voorkomen. Meestroom-drogers zijn bijzonder geschikt voor het drogen van materialen met een hoog vochtgehalte
 • Maakt gemakkelijke regeling van het vochtgehalte mogelijk  

 

Processtroomdiagram

Tekening3 meestroom roterende droger

Contactinformatie

Waarmee kunnen we u helpen?

Tegenstroom roterende drogers zijn beter geschikt voor materialen die tot zeer lage vochtgehaltes moeten worden gedroogd, waarbij de laatste sporen van vocht moeilijk te verwijderen zijn of waarbij een hoge producttemperatuur wenselijk is.

Ze worden ook doeltreffend ingezet als gecombineerde drogers / voorverwarmers. Aangezien het eindproduct in contact is met het gas op zijn hoogste temperatuur, is de tegenstroom-droger echter vaak niet geschikt voor warmtegevoelige materialen. Alhoewel dit systeem efficiënter kan zijn, is het niet zo gemakkelijk om vocht, dat in het product moet achterblijven, te controleren.

Kenmerken

 • Droog product is in contact met het gas op zijn hoogste temperatuur
 • Het eindproduct is in contact met het gas op zijn laagste temperatuur

Voordelen

 • Geschikt voor materialen die tot zeer lage vochtgehaltes moeten worden gedroogd, waarbij de laatste sporen van vocht moeilijk te verwijderen zijn of waarbij een hoge producttemperatuur wenselijk is. Vaak als gecombineerde droger/voorverwarmer gebruikt.
 • Maakt gemakkelijke regeling van het vochtgehalte mogelijk

 

Processtroomdiagram

Tekening meestroom roterende droger

Contactinformatie

Waarmee kunnen we u helpen?