Verdampingstechnologie MVR-verwarmde verdampingsinstallaties

Verdampingsinstallaties die verwarmd worden door mechanische damprecompressors (MVR) hebben zeer weinig energie nodig.

Terwijl stoomstraalcompressors alleen een deel van de damp comprimeren, recyclen mechanische damprecompressors alle damp die uit de verdamper komt.

De damp wordt gerecomprimeerd tot de druk van de overeenkomstige temperatuur van de verwarmingsstoom van de verdamper, waarbij slechts een fractie van de elektrische energie ten opzichte van de teruggewonnen enthalpie in de damp wordt gebruikt. De energie van het dampcondensaat wordt vaak gebruikt voor het voorverwarmen van de producttoevoer. De hoeveelheden warmte die afgegeven moeten worden, worden zo aanzienlijk verminderd, terwijl de verdamper zelf de energie opneemt die normaal gesproken afgegeven wordt via het koelwater van de condensator.

Afhankelijk van de werkingscondities van de installatie kan er een kleine hoeveelheid extra stoom of condensatie van een kleine hoeveelheid overtollig stoom nodig zijn om de totale warmtebalans van de verdamper te behouden en stabiele werkingscondities te verzekeren.

 
tvr-verwarmde-verdampingsinstallaties-01

Dankzij hun eenvoud en onderhoudsvriendelijke ontwerp worden eenfasige centrifugaalventilatoren gebruikt in verdampingsinstallaties.

Deze units worden geleverd als hogedrukventilatoren of turbo-compressors. Ze werken bij hoge stroomsnelheden en zijn daarom geschikt voor grote en zeer grote stroomsnelheden bij verdampingscompressieverhoudingen van 1:1,2 tot 1:2.

Rotatiesnelheden lopen van 3000 tot 18.000 tpm. Bij hoge drukstijgingen kunnen meerfasige compressors worden gebruikt.