Hygiënisch melken - automatisch iNTELWASH-reinigingssysteem

iCOOL melktanks zijn gemaakt van hoogwaardig roestvrij staal. De efficiëntie en uitstekende betrouwbaarheid verzekeren dat DX-FF-tanks topprestaties leveren als het gaat om koeling en reiniging.

iNTELWASH maakt korte metten met de noodzaak tot handmatige reiniging van het melksysteem. Na afloop van het melken voert de controller een vooringesteld reinigingsprogramma uit. Het voorkomen van mogelijke menselijke fouten betekent dat er altijd een correcte reiniging wordt uitgevoerd, compleet met dosering van de reinigingsmiddelen. Nadat de controller het reinigingsproces heeft beëindigd, wordt de installatie uitgeschakeld.

Belangrijkste kenmerken

 • 14 volledig instelbare reinigingsprogramma's waarbij in elk reinigingsprogramma zes fases mogelijk zijn. Elke fase is volledig instelbaar.
 • Maximaal vier dispensers voor vloeibaar reinigingsmiddel.
 • Automatische controle over pulsatie, inclusief vacuümvertraging, luchtinjector en vacuümpomp.
 • Automatische controle over vulling van de reinigingstobbe en de mogelijkheid tot vullen met heet, warm of koud water.
 • Mogelijkheid om extra reinigingswater aan een cyclus toe te voegen.
 • Hercirculatie van elk type reinigingswater op tijd of temperatuur.
 • Luchttoevoer via de pick-upkleppen om het melksysteem met lucht te drogen.
 • Foutuitschakeling inclusief alarm gedurende foutcondities.
 • Veiligheidsschakelaar melken/reinigen.
 • Melk/reinigingskoeltank met klepautomatisering tussen melken en reiniging.
 • Besturing voor melkverwijdering.

Feedback bediener tijdens het melken.

Er bevinden zich vier knoppen op het voorpaneel van de iNTELWASH-controller. Dit zijn de knoppen voor melken, reinigen, selecteren en uitschakelen.

 • De knop Milk (Melken) - wordt gebruikt om het melkproces te starten. Als deze knop wordt ingedrukt, worden de vacuümpompen, pulsatie- en melkpompen ingeschakeld en kan er worden gestart met melken.
 • De knop Wash (Reinigen) - start de reinigingsmodus. De bovenste regel op het scherm geeft de modus aan (b.v. reinigen van systeem) en de onderste regel geeft aan welke functie wordt uitgevoerd (b.v. koud vullen, heet vullen, reinigingsproces bezig en afvoeren van water).
 • De knop Select (Selecteren) - wordt gebruikt voor voortgang door de verschillende vooringestelde reinigingscycli.
 • De knop Off (Uit) - wordt gebruikt om de installatie uit te schakelen.
 • Foutcodes en timers - worden op het scherm weergegeven om de bediener op de hoogte te houden van het melk- en reinigingsproces.
Algemene informatie
 

Contactinformatie

Waarmee kunnen we u helpen?

Systeemfuncties

iNTELWASH-systeemfuncties

 • Remote Enable - Hiermee kan de iNTELWASH op afstand worden gestart en in verschillende werkingsmodi worden gezet.
 • Safety Switch Enable - Er kan een veiligheidsschakelaar worden geïnstalleerd op de melkkoeltank om er voor te zorgen dat de vulklep correct is ingesteld voordat er wordt gestart met melken of reinigen.
 • Detergent Dispense Time - De tijd in seconden voor bediening van de doseerpompen voor reinigingsmiddel.
 • Extra Detergent Time - De extra tijd in seconden dat de reinigingsmiddelpompen werken zodra de tobbe is gevuld.
 • Air Purge Cycle Time - De pick-upkleppen pulseren tijdens het reinigen waarbij lucht in de hogedrukleiding, spuitkoppen en melkstellen wordt geperst zodat de apparatuur goed wordt gespoeld vóór de volgende reinigingsfase.
 • Milk Purging System - Instelling om melk aan het einde van de melkcyclus en aan het einde van de reinigingscyclus af te voeren.
 • Vacuum Delay - Vertragingstijd in seconden als hulpmiddel bij het vacuüm krijgen van de installatie voordat de pulsatie en andere apparaten die gebruikmaken van vacuüm worden ingeschakeld.
 • Vacuum Operation - De vacuümpomp kan worden uitgeschakeld als de tobbe wordt gevuld om stroom te besparen.
 • Recirculation Delay Time - De vertragingstijd in seconden voor het afvoeren van het oorspronkelijke koude water uit de installatie voordat het hete water opnieuw te laten circuleren.
 • Recirculation Time - De tijd in seconden waarbij de hercirculatieklep opengaat om het reinigingswater terug naar de reinigingstobbe te voeren.
 • Temperature Before Recirculation - De temperatuur die door de sensor wordt opgenomen voordat de hercirculatieklep wordt bediend en het reinigingswater opnieuw wordt gecirculeerd.
 • Temperature Before Dumping - De temperatuur die door de sensor wordt opgenomen voordat de hercirculatieklep wordt geopend en het reinigingswater kan worden afgevoerd.
 • Warm Fill - Hiermee kan de tobbe met warm water worden gevuld.
 • Maximum Wash Tub Fill Time - De maximumtijd in seconden waarbij het systeem wacht op een hoog-niveau-signaal alvorens uit te schakelen en een fout te rapporteren.
 • Preset Wash Time - De totale duur van de reinigingsfase.
 • Detergent Type - Het type reinigingsmiddel dat aan het reinigingswater wordt toegevoegd tijdens het vullen. Het systeem kan tot 4 verschillende reinigingsmiddelen doseren of worden geprogrammeerd om geen reinigingsmiddel te doseren.
 • Water Type - Het type water: heet, koud of warm.
 • Extra Water Fill - Hiermee kan extra water aan een reinigingscyclus worden toegevoegd.
 • Hold And Wait - Hiermee kan een pauze in een reinigingsfase worden geprogrammeerd zodat de filtermouwen kunnen worden gewijzigd of andere onderhoudstaken kunnen worden uitgevoerd.
Algemene informatie
 

Contactinformatie

Waarmee kunnen we u helpen?

!

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Zoek een dealer