Flashdrogers en koelers Flashdroger

Het pneumatische systeem dat gebruikt wordt voor het verwijderen van vrij vocht in seconden.

Hoge droogtemperaturen kunnen met tal van producten worden gebruikt, omdat het afvlammen van oppervlaktevocht het drooggas onmiddellijk koelt, zonder dat de producttemperatuur merkbaar verhoogd wordt waardoor de kwaliteit ervan aangetast zou kunnen worden.

Het flashdroogproces

Nat materiaal wordt in een stroom verwarmde lucht (of gas) gedispergeerd, waardoor het door een droogkanaal wordt getransporteerd. Door de warmte van de luchtstroom wordt het materiaal gedroogd terwijl het wordt vervoerd. Het product wordt gescheiden door middel van cyclonen en/of buidelfilters. Cyclonen worden doorgaans gevolgd door scrubbers of buidelfilters voor de eindreiniging van de rookgassen, zodat voldaan wordt aan de geldende voorschriften met betrekking tot uitstoot. 

Voor een nog grotere thermische efficiëntie en in situaties waarin inertisatie vereist is, kan recycling van rookgassen worden gebruikt. Deze partiële gasrecycling (PGR)-configuratie kan geïmplementeerd worden in al onze luchtdroogsystemen, maar ook worden geïnstalleerd op bestaande drooginstallaties van klanten. 

Flashdrogers worden gebruikt voor het drogen van producten in tal van industrieën, waaronder de landbouw-, chemische en delfstofindustrie. Er kan een breed scala aan toevoermaterialen worden verwerkt, zoals poeders, koeken, granules, vlokken, pasta's, gels en slurry's. Bij sluury's, pasta's of kleverige stoffen is terugmenging van de natte toevoer met een gedeelte van het droge product noodzakelijk om een geschikt geconditioneerd materiaal te produceren.

Pneumatische koeltransporteur

Pneumatische koelsystemen zijn een simpele en betrouwbare methode voor het koelen en transporteren van gedroogde producten. In veel gevallen wordt de gewenste koeltaak bereikt met omgevingslucht. Waar nodig kan een grotere koelcapaciteit en een fijnere graad van beheersing worden verkregen met geconditioneerde lucht met een gecontroleerde vochtigheid en temperatuur.

 

Kenmerken

  • Korte verblijftijd
  • Indien nodig voorzien van een buffertoevoer- of terugmengsysteem
  • Kan ontworpen worden voor open circuit, partiële gasrecycling en SSD™
  • Kan ontworpen worden voor werking in een inerte atmosfeer
  • Eenvoudig systeem met weinig bewegende onderdelen

Voordelen

  • Bevordert de productkwaliteit
  • Flexibiliteit om te werken met verschillende ontwateringssystemen; gebruik met brosse en niet-brosse natte toevoerstoffen is mogelijk
  • Maakt energiebesparing en systeemintegratie mogelijk
  • Geschikt voor werking met oplosmiddelen en de terugwinning daarvan
  • Rendabel en betrouwbaar met lage onderhouds- en reinigingsvereisten - goed voor regelmatige faseveranderingen

Stroomschema proces

Afbeelding van het flashdroogproces