Upstream

Boorsuspensie & afgewerkte boorvloeistoffen

De professionele verwerking van boorvloeistoffen is van essentieel belang voor het perfecte boorproces met naleving van de verplichte eisen voor bescherming van het milieu. GEA ondersteunt dit proces met zeer goed presterende centrifuges waarbij een robuust, flexibel en gebruiksvriendelijk ontwerp van het grootste belang is.

Vloeistof is nodig om te boren

Het uitgeboorde materiaal moet naar het oppervlak worden gebracht, terwijl de boorkop moet worden beschermd. Tijdens dit proces worden speciale boorvloeistoffen voortdurend in het boorgat gepompt. Hoewel deze een gesloten systeem vormen, worden ze voortdurend vervuild met slib, zout water en olieresten.

Terugwinning van bariet mogelijk

Continue verwerking van de boorvloeistoffen met centrifuges van GEA garandeert dat de processen elkaar vlot opvolgen. Onze centrifuges scheiden ongewenste vaste stoffen op een betrouwbare manier, zodat de vervuilde vloeistoffen het grond- en zeewater niet verontreinigen en boorvloeistoffen permanent kunnen worden hergebruikt. Deze centrifuges kunnen ook het relatief dure zware mineraal bariet terugwinnen, dat wordt toegevoegd om het gewicht en de densiteit van de boorvloeistoffen te verhogen. Onze centrifuges zijn zo flexibel dat ze kunnen worden gebruikt om zowel de boormodder te zuiveren als het bariet terug te winnen.

Robuust en betrouwbaar

Het ontwerp moet robuust zijn aangezien de boorvloeistoffen en het bariet veel druk op het mechanisme en het materiaal zetten. Daarom zijn de aandrijvingen in onze centrifuges ontworpen om vanaf de start maximaal koppel en hoge differentieelsnelheden te bieden en tegelijk een hoge doorstroomsnelheid te hanteren. Hoge prestaties bij lage snelheden beperken slijtage tot het minimum. Alle onderdelen die in contact komen met het product zijn gemaakt van extreem erosie- en corrosiebestendig materiaal. Dankzij de bescherming tegen zware slijtage zijn onze machines robuust en betrouwbaar in extreme omstandigheden, bijvoorbeeld door de computergestuurde en nauwkeurig opgebouwde laswerkzaamheden van de harde metaalplaten tot de tegels voor de scroll.

Schommelingen van de aanvoer zijn dagelijkse kost, daarom hebben onze decanters een erg ruim toerentalbereik dat voortdurend kan worden aangepast. Ons nieuwe aandrijfconcept, GEA’s sommeringsaandrijving, garandeert dat alleen het werkelijk benodigde vermogen wordt geleverd, zodat de aandrijving bijzonder energie-efficiënt is. In combinatie met een extreem eenvoudig besturingssysteem zijn onze centrifuges extreem robuust, flexibel, energie-efficiënt en gebruiksvriendelijk. 

Zicht vanaf een olieplatform

Afvoersystemen voor boorschepen en -platformen

GEA heeft verschillende methoden ontwikkeld voor het verwerken van boormodder en water op de boordekken van boorplatformen en boorschepen; van een simpele combinatie van een decanter en separator, de bovenstroomse installatie van een skimmertank tot terugwinning van het kostbare zware metaal bariet. Alledrie de methoden hebben hun waarde bewezen in de zware werkomgeving van boorplatformen.

GEA-inzichten

A bowl of pasta with cultivated meat

GEA brings alternative protein expertise to U.S.

A new GEA technology center for developing alternatives to meat, dairy, seafood and eggs in Wisconsin, will help accelerate novel food production in the U.S. market

De koudeketen toekomstbestendig maken met duurzame koeltechniek

Het belang van een kwaliteitsbeheer van de koudeketen mag niet worden onderschat. Ervoor zorgen dat bederfelijke voedingsmiddelen op het moment van consumptie veilig en van hoge kwaliteit zijn, is een enorme verantwoordelijkheid...

Uit de lucht gegrepen

Toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen vormt in veel landen nog steeds een uitdaging. In verband met ziekte door vervuild drinkwater en dagelijkse tochten om het te gaan halen, kunnen veel kinderen niet naar school....

Ontvang nieuws van GEA

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Neem contact met ons op

Wij zijn er om je te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we je vraag beantwoorden.