ZLD-VERDAMPINGSKRISTALLISATIE-INSTALLATIE IN DE HYDROMETALLURGISCHE INDUSTRIE.

Milieu-overwegingen en de economische voordelen van waterhergebruik hebben de interesse van de industrie gewekt om een nieuwe ZLD-technologie te ontwikkelen voor de verwerking van vloeibaar afvalwater.

Een hybride ZLD-proces is ontwikkeld voor afvalwater van een molybdeen-productiefaciliteit van het Chileense bedrijf Molymet dat onder andere ammoniumsulfaat, natriumchloride, magnesium en kaliumfosfaat bevat. Het proces is voorzien voor een afvalwatercapaciteit van maximaal 110m3/u. Het proces behelst de voorbehandeling met pekelzuivering, gevolgd door een RO- pre-concentratie en aanvullende concentratie in een MVR-valfilmverdamper. Een kristallisator en vaste scheiding voltooien dit proces, dat zuiver water produceert voor hergebruik in de productiefaciliteit onder ZLD-condities. 

Waar bestaande technologieën vrij gevoelig zijn voor vervuiling en aanslag, is dit proces specifiek ontworpen om de respectievelijke verharders en vervuiling voor de concentratie-units te verwijderen. Het gebruik van RO in plaats van verdamping maakt een aanzienlijke kostenbesparing mogelijk en verbetert de algehele proceskosten.

Om het nieuwe proces te testen, zijn laboratorium- en proeftests uitgevoerd, eerst op locatie van de installatiebouwer en later in de fabriek op grotere schaal. De belangrijkste focus lag op volledige precipatie van het kalium, de essentiële pre-conditie voor besparend gebruik van de stappen die volgen na de concentratie (membraan, verdamping en kristallisatie) op een manier waarbij zelfs de niet geplaatste valfilmverdamper kon worden bediend en het procesontwerp kon worden vereenvoudigd. 

Het proces is met succes getest en vertoonde uitstekende resultaten. De kritieke verbindingen, d.w.z. vervuilende en aanslagvormende componenten, zoals b.v. colloïdaal SiO2, Mn en Fe, konden tot onder de kritieke concentraties worden verlaagd. 

Molymet is altijd al pionier geweest in haar zorg voor het milieu. Sinds de oprichting investeert het bedrijf consistent en onderneemt zij acties om het milieu te behouden en beschermen, waarbij zij concrete maatregelen vaststelt die verdergaan dan de bepalingen die wettelijk zijn vastgelegd.

De inbedrijfstelling van de afvalwaterinstallatie bij Molymet kan hiertoe als een mijlpaal worden gezien. Er is en investering van 20 miljoen dollar gedaan. Sinds de installatie heeft het bedrijf verscheidene prijzen gewonnen voor haar milieubeleid.

Terug