Onze kinderen zijn onze toekomst. Dit lijkt een voor de hand liggende bewering, maar krijgt een speciale betekenis wanneer GEA aan de slag gaat voor een project dat de gezondheid van onze nieuwe generatie direct beïnvloedt. Zo'n project was de samenwerking met Arla Food Ingredients Denmark voor de nieuwe, hoogwaardige lactose-installatie van het bedrijf Danmark Protein in Nørre Vium in West Jutland, een onderdeel van 's werelds grootste weiproteïne- en lactosefabriek.

ARLA fabriek

De fabriek is gespecialiseerd in de vervaardiging van producten uit wei, een bijproduct dat afkomstig is van kaasfabrieken in Denemarken, Zweden, Duitsland en andere landen. De nieuwe installatie in de fabriek maak hoogwaardige ‘dry-blend lactose’, het hoofdbestanddeel van zuigelingenvoeding. Dry-blend lactose is van zo hoge kwaliteit dat het helemaal aan het einde van het proces aan zuigelingenvoeding kan worden toegevoegd, en veilig aan baby's kan worden gegeven zonder verdere hittebehandeling.

“Toen we het besluit namen om de productie van hoogwaardige lactose te intensiveren, wisten we dat de bouw van een nieuwe faciliteit een enorme uitdaging zou betekenen,” legt Erik Vesløv, Site Director van Arla Food ingredients Denmark, uit. “We hadden een specialistische partner op dit gebied nodig, die in een kort tijdsbestek aan onze kwaliteitseisen kon voldoen.”

GEA's knowhow en samenwerking

Aan het werk met Arla Foods om beter voedsel te produceren voor onze kinderen

Het bouwen van een installatie conform deze veeleisende standaards vereist een enorme knowhow. Niet alleen moest er gebouwd worden met de hoogste kwaliteitscontrole en hygiënische zonering, ook moest de nieuwe installatie in de fabriek worden geïntegreerd maar er tegelijkertijd gescheiden van blijven. 

Als je dry-blend lactose wilt gebruiken, is er een proces nodig dat afwijkt van de traditionele vervaardiging van zuigelingenvoeding. De lactose wordt namelijk niet meer gemengd met de natte ingrediënten en dan gedroogd, maar pas benedenstrooms toegevoegd als droog bestanddeel, vlak voordat het eindproduct verpakt wordt. Zodoende vergroot je de capaciteit voor de ingrediënten van de natte blend en is er een veel grotere doorvoer mogelijk. Maar het is van het cruciaal belang dat de lactose van de hoogste kwaliteit is, aangezien deze niet meer behandeld wordt voordat het etenstijd is voor de baby.

“Om Arla te helpen zouden we al onze engineeringexpertise moeten inzetten, maar we wisten dat dit project een nieuwe standaard zou vestigen voor fantastische proces-engineering,” zegt Kristian L. Kirchheiner, International Project Director - Dairy Powder Plants bij GEA. “Arla koos voor ons omdat ze ons vertrouwden, en we hadden nieuwe ideeën over de opzet van onze samenwerking om het succes van het project te waarborgen. Dit hield bijvoorbeeld in dat er een gemeenschappelijk projectkantoor werd opgezet halverwege tussen de locatie en het kantoor van GEA in Skanderborg; verder hadden we een gedeeltelijke regieovereenkomst om voortdurend een zeer nauwe samenwerking mogelijk te maken tussen de projectteams van Arla en GEA. Zo bereikten we een soepele, succesvolle uitvoering van het project, ook al vergde het buitengewone inspanningen, creativiteit en out-of-the-box-denken om deze enorme complexe installatie in zo korte tijd te ontwerpen, construeren en bouwen.” Slechts acht maanden na de eerste aanvraag werd gestart met de installatie, en tien maanden later werd de eerste lactose geproduceerd. Kort daarna volgde commerciële productie.

Omvang van de levering

GEA voorzag Arla van alle productieapparatuur voor het hele proces, van de inname van grondstoffen (weipermeaat) tot en met de verpakking van het lactosepoeder, in small bags (25 kg) of big bags (1000 kg). Dit besloeg een hele reeks complexe procesoperaties. Sommige van deze units werden specifiek ontworpen voor de installatie van Arla, waarmee een unieke standaard in de industrie werd gevestigd.

“Om Arla te helpen zouden we al onze engineeringexpertise moeten inzetten, maar we wisten dat dit project een nieuwe standaard zou vestigen voor fantastische proces-engineering,” zegt Kristian L. Kirchheiner, International Project Director - Dairy Powder Plants bij GEA.

Optimalisatie van installaties

Arla Foods fabriek

De installatie-opbrengst werd geoptimaliseerd dankzij geavanceerde technologie van GEA, ondersteund door de expertise van het GEA inbedrijfstellingsteam in het perfect afstemmen van de apparatuur. Het energieverbruik is gereduceerd door een investering in lage-energiemotoren en warmtewisselaars met een laag energieverlies. Het verbruik van water en chemicaliën daarentegen is geminimaliseerd door het hergebruik van reinigingsmiddelen en door fijne afstemming van de reinigingsprogramma's van de installatie (CIP).

Hygiëne is natuurlijk van het allergrootste belang. Behalve het hygiënische ontwerp van de installatie en de apparatuur, heeft GEA daarom regelmatige inlijn productiebemonsteringen opgenomen voor kwaliteitsbewaking. Verder werd in nauwe samenwerking met Arla en de architect de best mogelijke lay-out van de installatie bepaald, waarbij zowel rekening werd gehouden met de behoeften van de apparatuur en het proces als met de eisen van hygiënische zonering. 

Ondertussen ontwikkelde Arla een strikt regime voor het verwisselen van kleding en schoenen, ondersteund door het fundamentele bewustzijn van al het personeel dat hygiëne uitermate serieus genomen moet worden. Al deze maatregelen samen verzekeren dat het voedsel dat de baby's krijgen veilig en voedzaam is.

Een paar uitdagingen

Natuurlijk verliep de bouw van een installatie van dit verfijningsniveau niet zonder uitdagingen, vooral omdat het een aantal processen betrof die niet alleen zeer complex waren, maar ook relatief onbeproefd in specifieke configuraties. Het hoge productkwaliteitsniveau vereiste zorgvuldige uitbalancering van soms tegenstrijdige specificaties, ook omdat problemen in het ene gebied vaak pas aan het licht kwamen nadat er problemen ergens anders waren opgelost. “Onze technici hebben een geweldige klus geklaard, door het allerbeste uit de apparatuur te halen en te verzekeren dat elk element in harmonie werkt om het gewenste resultaat te bereiken,” zegt Kristian.

Het resultaat

Aan het werk met Arla Foods om beter voedsel te produceren voor onze kinderen

De nieuwe dry-blend lactose-faciliteit is de grootste ter wereld in zijn soort. Van hieruit worden markten wereldwijd voorzien van ingrediënten van de hoogste kwaliteit voor zuigelingenvoeding, om volgende generaties sterk en gezond te laten opgroeien. “Gedurende het hele project hebben we nauw samengewerkt met GEA. Niet alleen werd het professioneel aangepakt, maar we hebben nu ook een lactosefaciliteit van wereldklasse,” zegt Erik Vesløv.

GEA’s motto is ‘Engineering for a better world’: er is geen beter voorbeeld dan het werken met een van 's wereld grootste en meest gerespecteerde fabrikanten van voedingsmiddelen ten behoeven van onze kinderen. GEA en Arla waren zo blij met het resultaat dat de bedrijven opnieuw een samenwerking aangingen, dit keer voor een promotiefilm over de nieuwe faciliteit die in november zijn première beleefde op de Foodtech in Denemarken.

Terug