GEA-decanters als pioniers van thermische hydrolyse van rioolslib

Kosten-effectievere afvoer

Een simpele vergelijking: vóór fermentatie wordt het rioolslib afgebroken door middel van hoge druk en hoge temperaturen, waarbij de structuren worden vernietigd en het water uit de cellen vrijkomt. Dit gistingsproces maakt van de natuurlijk voorkomende celpolymeren een makkelijk vergistbaar substraat en door het grotere oppervlak is betere afbraak door de vergistende bacteriën mogelijk. Het resultaat: het slib bevat minder gebonden water en de gisting vindt op een efficiëntere manier plaats, waardoor de verhouding tussen organische en anorganische componenten aanzienlijk verandert in de richting van de anorganische componenten. De daaropvolgende ontwatering door middel van decanters kan daardoor aanzienlijk hogere drogestofwaarden opleveren, waarmee het doel van kosteneffectievere afvoer wordt bereikt.

Zowel in het batch-proces als in het continue inline proces

Thermische hydrolyse kan zowel in het batch-proces als in het continue inline proces worden uitgevoerd. Bij beide varianten van het systeem is het essentieel dat het te behandelen rioolslib een gedefinieerd percentage droge stof bevat. Precies op dit punt komt de decanter weer in actie: in dit geval niet voor ontwatering maar voor indikking.

Het goede nieuws: het slibbeheersysteem van GEA is ideaal geschikt voor beide processen. De GEA waterMaster kan het rioolslib vanaf twee procent droge stof op zeer precieze wijze indikken tot een gedefinieerd drogestofgehalte, bijvoorbeeld, en op die manier het ideale punt bereiken dat nodig is bij het hydrolyseproces voor de optimale balans tussen vergistbaarheid en energievraag: 16 - 18% droge stof in het batch-proces en 12% in het geval van continue inline systemen.

De decanter is het meest economische alternatief voor andere ontwateringstechnologieën zoals bandfilterpersen of schroefpersen. Deze werken minder flexibel en minder precies. Ze vormen een open systeem en veroorzaken dus vuil, stankoverlast en vorming van aerosolen. De trend is dat deze perstechnologieën geleidelijk aan vervangen zullen worden door decanters.

Nieuwe generatie decanters vermindert energieverbruik aanzienlijk

Centrifuge - Ontwateringsdecanter waterMaster

waterMaster tweefase-decanters zijn verkrijgbaar in de juiste prestatieklasse voor afvalwaterbehandelingsinstallaties van elke grootte. Deze nieuwe generatie verhoogt de efficiënte van mechanische separatietechnologieprocessen tot een ongekend niveau. Door middel van conceptuele herontwerpen is een reductie van meer dan 50% bereikt in energieverbruik, het belangrijkste criterium voor bedrijfskosten en efficiëntie. Tegelijkertijd dalen de investeringskosten, stijgt de beschikbaarheid en wordt de flexibiliteit in termen van prestatiebereik vergroot.

Een essentieel kenmerk van de nieuwe generatie decanters is de summatie-aandrijving. Via slimme kinematica zijn de prestaties van de primaire aandrijving voor de trommel en de secundaire aandrijving voor de scroll samengebracht (“gesommeerd”) en vervolgens nauwkeurig overgebracht op de trommel en scroll. Een ander voordeel is dat er een zeer groot differentieel snelheidsbereik mogelijk is met behulp van planetaire aandrijvingen. Dankzij het modulaire systeem kunnen alle gebruikers zelf beslissen of ze vooral hoge zuiveringsprestaties, of juist zeer hoge torsies met over het algemeen een moeilijkere uitvoer van het ontwaterde product willen. Dit decanterontwerp garandeert maximale operationele efficiëntie en draagt bij aan afschrijving binnen de kortst mogelijke tijd.

Eén decanter voor indikking en ontwatering

De waterMaster wordt voor het eerst gebruikt in het hydrolyseproces in twee afvalwaterbehandelingsinstallaties in Engeland met in totaal acht machines van het type waterMaster CF 6000 en in Nederland met twee waterMaster CF 4000-machines.

Decanters worden nu zo'n tien jaar gebruikt in het hydrolyseproces, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, Engeland, Denemarken en Litouwen.

Het slibbeheersysteem is aantrekkelijk voor kleine afvalwaterbehandelingsinstallatie die kiezen voor thermische hydrolyse. Afhankelijk van de hoeveelheid rioolslib is slechts één decanter voldoende, die gebruikt kan worden voor indikking vóór de hydrolyse en voor ontwatering na de vergistingsketen: het schakelmodel. Het gebruik kan bijvoorbeeld dagelijks of om de twee dagen worden afgewisseld, dat wil zeggen indikking op de maandagen en ontwatering op de dinsdagen, of zelfs per uur worden afgewisseld, bijvoorbeeld indikking 's morgens en ontwatering 's middags. Dit is een kostenbesparende gecombineerde variant.

Meer droge stof in de ontwatering

Hoe groot is het uiteindelijke voordeel van thermische hydrolyse? Wat is het eindresultaat? Zonder hydrolysis kan het afgebroken rioolslib bijvoorbeeld worden ontwaterd tot een drogestofgehalte van tussen de 20 en 25%. Thermische hydrolyse maakt een verandering in de verhouding organische/anorganische componenten in de vergistingsketen mogelijk ten gunste van anorganische stof, zodanig dat ontwatering mogelijk is tot tussen de 28 tot meer dan 35% droge stof, en de afvoerkosten hierdoor drastisch worden teruggebracht.

Terug