Door GEA’s kennis van sproeidroogtechniek en formulatie te gebruiken, is het mogelijk om de aerodynamische deeltjesgrootte en stromingseigenschappen nauwgezet te manipuleren. Hierdoor wordt het makkelijker dan ooit tevoren om op efficiënte wijze therapieën in de vorm van vrij-stromende deeltjes van minimale aerodynamische grootte te produceren, die geschikt zijn voor inhalatie. Als toedieningsmethode is inhalatie met name relevant voor de commercialisering van biologische samenstellingen zoals hormonen, peptiden en proteïnen die het gevaar lopen te degraderen bij orale toediening.

Van formulatie tot productie

Sproeidrogen is het meest gebruikte industriële proces voor deeltjesvorming en -droging. Het is uitermate geschikt voor de continue productie van droge vaste stoffen in poeder of geagglomereerde deeltjes of van een vloeibare grondstof. De grondstof kan oplossingen, emulsies en verpompbare suspensies omvatten. De technologie is ideaal wanneer het eindproduct aan precieze kwaliteitsnormen moet voldoen, zoals verdeling van de deeltjesgrootte, restvochtgehalte, bulkdichtheid en morfologie van de deeltjes. 

Sproeidrogen biedt een ongekende controle over de deeltjes en maakt voorheen onhaalbare toedieningsmethoden en moleculaire eigenschappen mogelijk. Deze voordelen maken het mogelijk om voorheen onhaalbare toedieningsmethoden en moleculaire eigenschappen te onderzoeken.

Sproeidrogen is een eenvoudig, snel, reproduceerbaar en gemakkelijk opschaalbaar productieproces dat intensief is onderzocht in het kader van pulmonaire geneesmiddeltoedieningssystemen. Dit proces maakt het mogelijk om hoog dispergeerbare poeders voor inhalatie te genereren in het bereik van 1–5 μm met een manipuleerbare morfologie van de deeltjes. 

Sproeidrogen is uitermate geschikt voor de productie van inhaleerbare droge poeders met vooraf bepaalde specificaties voor toediening in de longen (lichte deeltjes met een grootte van 0,5–3,3 μm die in de longblaasjes worden afgezet). Onder de toepassingen voor gesproeidroogde deeltjes vinden we de behandeling van ziekten als astma, tuberculose, diabetes en bacteriële longinfecties. Het belangrijkste voordeel van deze technologie is de mogelijkheid om de grootte en de morfologie van de deeltjes te controleren. Het feit dat het een zeer delicate methode is, betekent dat zelfs warmtegevoelige materialen, zoals op proteïne gebaseerde medicijnen, kunnen worden behandeld. Recente ontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden op het gebied van sproeidrogen op laboratoriumschaal en elimineren enkele zwakke punten van traditionele sproeidrogers, zoals beperkte terugwinning en het vermogen om stalen van enkele milligrammen te sproeidrogen. 

Gebruikersspecifiek

Het sproeidroogproces is volledig afhankelijk van de samenstelling van het product. Sommige producten zijn zeer gemakkelijk, anderen juist zeer moeilijk te drogen. In deze context dient te worden vermeld dat de drogers van GEA zo worden ontworpen en dat de procesparameters zo worden geselecteerd om de volgende aspecten te verzekeren:

  • De hoogste productkwaliteit
  • Laag energieverbruik
  • Milieubescherming
  • Lange intervallen tussen reinigingsbeurten
  • Overeenstemming met EG-richtlijnen.

Om onze ontwerpingenieurs te ondersteunen wanneer ze de sproeidroogparameters en de grootte van de sproeidroger bepalen, wordt onze DRYNETICS™ methode gebruikt. 

Terug