In juni 2019 werd GEA door het Oekraïense raffinagebedrijf van eetbare olie Privat Enterprises OLIYAR gekozen als partner voor het uitbreidings- en optimalisatieproject van hun bestaande productie van zonnebloem- en koolzaadolie.

Hun ambitieuze doelen voor deze uitbreiding vroegen het volgende:

•    verbetering van de oliekwaliteit
•    hogere machinebeschikbaarheid en productiviteit van de processen
•    verlaging van de vaste kosten
•    verlaging van de begininvestering door GEA's kennis van processen te benutten

De standaardoplossing voor een proceslijn voor zowel ontgomming met water als speciale ontgomming is een lijn met twee fasen. Gezien Oliyars specificaties om de oliekwaliteit te verbeteren, bestonden er echter mogelijkheden om kosten te besparen in de vorm van een procesoplossing met slechts één fase.

Het raffinagebedrijf van eetbare olie Privat Enterprises OLIYAR is een van de toonaangevende producenten van plantaardige olie in Oekraïne.
Het raffinagebedrijf van eetbare olie Privat Enterprises OLIYAR is een van de toonaangevende producenten van plantaardige olie in Oekraïne.

GEA bood niet zomaar een standaardoplossing maar heeft het nieuwe raffinageproces exact afgestemd op onze behoeften en specificaties. Met als resultaat dat we nu ontgomming met water en speciale ontgomming in één fase kunnen beheren.”-Taras Tsybuh, Production Manager, Oliyar

De RSI separator van GEA verhoogt zowel de productkwaliteit als de productiviteit

De verwerking van eetbare olie is lastig omdat het een natuurlijk product is, en als zodanig verschillende samenstellingen kan hebben. Met name varieert de samenstelling van ongewenste componenten, en als de separator zich niet kan aanpassen aan deze variaties, dalen de scheidingsresultaten en daardoor de kwaliteit en opbrengst van de olie.

GEA's RSI separatoren zijn uitgerust met een functie waarmee klanten hun separatorinstellingen gedurende de verwerking kunnen aanpassen, om te verzekeren dat de olie aan hun specifieke kwaliteitseisen voldoet. En precies dankzij deze finetuner in GEA’s raffinageseparatoren kan Oliyar zich zo flexibel aan de verschillende samenstellingen aanpassen dat altijd de maximale opbrengsten kunnen worden behaald en de oliekwaliteit altijd aan de specificaties voldoet.

De separator RSI 170 van GEA, specifiek ontworpen voor de raffinage-industrie van eetbare olie.
De separator RSI 170 van GEA, specifiek ontworpen voor de raffinage-industrie van eetbare olie. Onder meer voorzien van een finetuner, geïntegreerde directe aandrijving, hydrohermetische toevoer en een hydraulisch bediende zuiger. Op zich kleine kenmerken, die samengevoegd leiden tot processen met een hoge productiviteit en machinebeschikbaarheid.

GEA's RSI separatoren zijn verder uitgerust met een geïntegreerde directe aandrijving, een aandrijfsysteem dat met flenzen rechtstreeks aan de spindel is bevestigd zodat de kracht wordt overgebracht zonder ondersteunende systemen zoals tandwielen of riemen. Dit ontwerp levert energiebesparingen op, vereist minder onderhoud en veroorzaakt minder stilstand.

Een andere belangrijk kenmerk om de prestaties te verbeteren is het openings- en sluitingsmechanisme van trommels op GEA separatoren, dat volledig hydraulisch is. Terwijl de trommel draait wordt hij regelmatig geopend om de verzamelde vaste deeltjes af te voeren. Hiervoor beweegt tijdens het bedrijf een zuiger gedurende een fractie van een seconde omlaag en schieten de verzamelde vaste stoffen naar buiten terwijl de trommel op volle snelheid draait. Moderne separatoren zijn gebaseerd op de volledig hydraulisch bewegende zuiger in plaats van mechanische onderdelen zoals bijvoorbeeld veren. Veren kunnen in de loop der tijd slijten; dit leidt tot onnauwkeurige timingen van de zuigerwerking, wat dan weer resulteert in productverliezen en uiteindelijk lagere opbrengsten. Bovendien kan er door slijtage vaker service nodig zijn, met een langere stilstand van de centrifuge.

Ten slotte heeft GEA’s hydrohermetische toevoersysteem een eenvoudig, betrouwbaar ontwerp dat de machinebeschikbaarheid en algehele productiviteit van het proces verhoogt, met name in vergelijking met systemen die aanvullende mechanische afdichtingen behoeven. Bij GEA’s hydrohermetische toevoersysteem daarentegen wordt het product zelf gebruikt om het verwerkingsgebied af te dichten, zodat er minder slijtageonderdelen nodig zijn.

Kwaliteit en volharding: de verwachtingen overtroffen ondanks de globale pandemie

Ondanks de vele goede redenen die Olyar in de aankoopfase had om GEA als partner te kiezen, waren de uitvoering van het project en de prestaties van de machines cruciaal.

Tussen de ondertekening van de overeenkomst in 2019 en de inbedrijfstelling in juli dit jaar was er veel veranderd. In het bijzonder was bijna heel Europa in een lockdown vanwege de verspreiding van het coronavirus. Daardoor konden de processpecialisten van GEA in Duitsland niet afreizen naar Oekraïne. Het Oekraïense serviceteam is perfect in staat en ervaren om alle nodige service- en onderhoudswerkzaamheden te verrichten op centrifuges en is heel ervaren in inbedrijfstellingen. Maar Oliyars nieuwe proceslijn was geen eenvoudige standaardoplossing en dus was er ondersteuning nodig van raffinagespecialisten uit Duitsland. Om niet af te wijken van de tijdsplanning organiseerde het Duitse team via videovergaderingen een intensief trainingsschema met hun collega's bij GEA in Oekraïne. Het lokale GEA-team werd stap voor stap door het hele inbedrijfstellingsproces geleid, zodat ze hetzelfde proces konden uitvoeren op de locatie van de klant.

Ook GEA's digitale instrumenten, zoals toegang op afstand voor de installatie en inbedrijfstelling, bleken tijdens het project van onschatbare waarde. Via M-Guard, een veilige internetverbinding, konden proces- en toepassingsspecialisten uit Duitsland zich op afstand toegang verschaffen tot het besturingssysteem van de proceslijn bij Oliyar. Dit hield in dat GEA ondersteuning kon bieden bij het testen, laten functioneren en optimaliseren van Oliyars centrifugesystemen zonder ter plekke aanwezig te zijn. Dankzij deze zelfde technologie, waarmee GEA toegang kan krijgen tot machines van de klant, kunnen klanten ook rekenen op snelle assistentie bij eventuele problemen en zo profiteren van haar knowhow op het gebied van processen en scheiding. Gedurende de inbedrijfstelling waren proces- en automatiseringsexperts van GEA "aanwezig" bij alle testsessies, zij het virtueel, en interacteerden ze en waren bij het proces betrokken alsof ze op locatie waren, terwijl ze zich in werkelijkheid op enkele duizenden kilometers afstand bevonden.

De resultaten hebben de verwachtingen overtroffen, zowel wat betreft de doorvoercapaciteit als de scheiding, en de KPI's zijn zelfs beter dan beloofd.”-Taras Tsybuh, Production Manager, Oliyar

Oliyar produceert zonnebloemolie onder de merken “Majola”, “Sonyashna”, “Rodynna” en “Oliyar”.
Oliyar produceert zonnebloemolie onder de merken “Majola”, “Sonyashna”, “Rodynna” en “Oliyar”.
Terug