GEA heeft de eerste containerinstallaties succesvol geleverd

Platform in de wateren van Alaska vernieuwd met afvalwatersysteem

Met twee centrifuge-installaties voor de behandeling van afvalwater heeft GEA de eerste aangepaste installatie voor de olie- en gasindustrie geleverd. Tijdens het boren naar olie worden er grote hoeveelheden afvalwater verzameld op de platformen, die samen met ander afvalwater in grote tanks worden opgeslagen. Volgens de IMO-verordeningen MEPC.107(49) mag dit verontreinigde water niet in de oceaan worden geloosd voordat de juiste behandeling en verwijdering van olie heeft plaatsgevonden.

Centrifuge-installaties besparen tijd en geld

De afvoer van afvalwater naar het vasteland brengt hoge kosten en tijdsinvesteringen met zich mee, waardoor behandeling met separatie reeds op het boorplatform een noodzaak is. Hierdoor was voor het gebruik van boorplatformen in de wateren van Alaska een aanpassing van de afvalwaterbehandelingsinstallatie nodig, die voor een rest-oliegehalte in het afvalwater van minder dan 5 ppm zorgt. Voor dit doel heeft GEA een installatie ontworpen met een krachtige decanter voor extractie van vaste stoffen en een separator voor verwijdering van restolie. Het speciale kenmerk hierbij is het aanpassingsconcept: Beide centrifuges werden met randapparatuur in één container geleverd, elk klaar voor gebruik. De vereiste verbindingsleidingen tussen de containers waren eveneens onderdeel van het afleveringsdoel. Zodra de klant de toevoerleiding gemonteerd heeft, kunnen de installaties direct in werking worden gesteld, zogezegd volgens het “plug & play” principe. Deze mogelijkheid van aanpassing overtuigde de klant niet alleen door zijn ongecompliceerde aanpak, maar ook door de enorme voordelen wat betreft kosten en tijd.

Bovendien verbeterde het lagere gehalte aan restolie het bevrachtingstarief van het boorschip, waardoor de aangepaste installatie zichzelf in no time zal terugverdienen.

Terug