Menu

Gedragscode voor leveranciers en onderaannemers

Zakelijk succes hangt af van het krijgen en behouden van het vertrouwen van klanten, investeerders, werknemers, overheden en het algemene publiek. GEA spant zich in om met vertrouwen en eerlijkheid om te gaan met haar investeerders. Continu verbeteren, passie, integriteit, verantwoordelijkheid en GEA-versiteit (teamwork over de grenzen heen, met respect voor verschillen) zijn de bouwstenen van onze filosofie en de waarden die wij binnen GEA in ere houden. Wij verwachten van onze leveranciers en onderaannemers dat zij onze waarden omarmen.

Het waarborgen van goede werkomstandigheden, milieubescherming, de mensenrechten en bestrijding van corruptie en financiële misdaad vraagt om heldere principes. GEA onderschrijft de richtlijnen aangaande maatschappelijk verantwoord ondernemen (ISO 26000), en dus ook de tien principes van het Global Compact van de Verenigde Naties, ten volle. GEA conformeert zich in al haar activiteiten aan de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen die uiteengezet zijn in de Gedragscode. GEA verwacht dat ook haar leveranciers en onderaannemers deze principes en kernwaarden van de ISO 26000-normen onderschrijven en zich ernaar gedragen. Wij nemen onze beslissingen niet alleen op basis van de kwaliteit, prestaties en kosten van de geleverde materialen, ook de verantwoordelijkheid en transparantie ten opzichte van onze Gedragscode en waarden spelen een rol. Deze waarden zijn doorslaggevend in ons aanbestedingsprocessen en moeten worden gerespecteerd door onze hele toeleveringsketen.

Dit betekent bijvoorbeeld ook dat we de transparantie met betrekking tot de herkomst van grondstoffen en zogenoemde conflictmaterialen verder willen vergroten, zodat eventuele risico's vroegtijdig worden vastgesteld.

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Inschrijven

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.

Stel uw vraag