About us

Information security

Alles wat wij doen, komt neer op informatie. Informatie in digitale en fysieke vorm, maar ook in gesproken vorm. Informatie met betrekking tot producten, processen en ook personen. Bij GEA hechten we veel waarde aan het beschermen van alle soorten gevoelige informatie ten behoeve van onze klanten en partners en voor het succes van onze onderneming.

GEA is een wereldwijd opererende en toonaangevende onderneming die over de hele wereld bekendstaat om haar excellente technologieën. Al meer dan 100 jaar ontwikkelt GEA zich verder en legt het bedrijf de lat steeds hoger, zodat we zo goed mogelijk aan de behoeften van de markt en haar klanten kunnen voldoen. 

Informatiebeveiliging wordt steeds belangrijker, zeker nu de digitalisering een hoge vlucht heeft genomen.

Door informatie te beveiligen, wordt toekomstig succes gewaarborgd.

Het belang van informatiebeveiliging voor het succes van ondernemingen zal zich de komende jaren alleen maar meer doen gelden. Aangezien alles wat we doen gebaseerd is op informatie en systemen steeds meer onderling verbonden zijn, is de beveiliging van informatie een absolute voorwaarde voor toekomstig succes. 

Informatiebeveiliging is een van de voornaamste strategische prioriteiten van GEA. Onze processen die als doel hebben waarde te creëren worden zodanig ontworpen dat we er zeker van kunnen zijn dat er veilig met informatie wordt omgegaan.

Door onze eigen bedrijfsinformatie en die van onze partners te beschermen, hebben wij alles wat we nodig hebben, inclusief gemoedsrust, om ons te kunnen concentreren op datgene waarin wij uitmunten: techniek ontwikkelen die bijdraagt aan een betere wereld.

Bescherming van alle soorten gevoelige informatie

GEA streeft ernaar om 's werelds toonaangevende technologiegroep te zijn, die innovatieve en duurzame oplossingen biedt voor geavanceerde procesindustrieën. Onze langetermijnstrategie bouwt voort op onze centrale doelstelling om voor klanten over de hele wereld de uitgelezen partner te zijn.

Om die reden streven wij naar een grondig, veilig, doeltreffend en doelmatig beheersysteem voor informatiebeveiliging (“Information Security Management Systeem”; ISMS).

Elke dag weer zetten wij ons in om dit te bereiken. We zijn voortdurend bezig met het verbeteren van ons wereldwijde ISMS, dat bestaat uit beveiligingsmaatregelen om toenemende veiligheidsdreigingen te voorkomen, op te sporen, erop te reageren en deze te corrigeren. Van directie tot werknemers, elk lid van de GEA Group zet zich binnen zijn of haar verantwoordelijkheidsgebied in om zowel de informatie van onze klanten en partners als onze eigen informatie zo goed mogelijk te beschermen.

Uitgebreide benadering van informatiebeveiliging

Wij beschermen alle soorten gevoelige informatie, zoals intellectueel eigendom, strategische informatie, prijzen, persoonsgegevens. Eigenlijk leggen we ons toe op alle vakkennis die we verwerken. Het maakt niet uit in welk formaat de gegevens worden opgeslagen. Informatiebeveiliging is noodzakelijk voor alle informatie, of het nu gaat om de fysieke, elektronische of gesproken vorm.

Wij streven ernaar om alle informatie goed te beschermen tegen diefstal, verlies, ongeoorloofde openbaarmaking, onwettige toegang, misbruik, ongeautoriseerde wijziging en vernietiging. 

Om dit doel te kunnen bereiken, richten we ons op de kernwaarden van informatiebeveiliging, namelijk vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid, ook wel "CIA" genoemd.

Core values of information security – confidentiality, integrity, and availability

Wereldwijd Information Security Management System (ISMS) gebaseerd op ISO/IEC 27001

GEA exploiteert en beheert een wereldwijd Information Security Management System; (ISMS). Dit systeem ondersteunt de directie, de managers en alle werknemers van GEA bij de bescherming van gevoelige informatie.

De maatregelen van ons ISMS op het gebied van veiligheid werken preventief om in de eerste plaats veiligheidsrisico's te voorkomen. We hebben echter ook detectie- en correctiemaatregelen gedefinieerd om tijdig te kunnen reageren op geslaagde aanvallen.

GEA’s ISMS is gebaseerd op de ISO/IEC 27001-norm, houdt rekening met sectorspecifieke regelgeving, wordt voortdurend verder ontwikkeld door onze Chief Information Security Officer en wordt door de directie beoordeeld en goedgekeurd.

Global Information Security Management System (ISMS) based on ISO/IEC 27001

Twee verdedigingslinies tegen alle soorten aanvallen

In het ISMS zijn twee verdedigingslinies ingebouwd tegen grote veiligheidsrisico's. 

De eerste linie bestaat uit zeven aandachtsgebieden met betrekking tot risico's en bedreigingen waar deze zich voordoen: 

 • IT-veiligheid - Beveiliging van informatie in het IT-netwerk en IT-systemen op kantoor
 • Fysieke veiligheid - Beveiliging van informatie op locaties, in gebouwen en op kantoren
 • Veiligheid voor leveranciers - Beveiliging van informatie in de inkoop- en toeleveringsketen
 • HR-veiligheid - Beveiliging van informatie in de hoofden van mensen, voorkomen van meekijkende onbevoegden en van dreigingen vanuit de organisatie
 • OT (Operational Technology)-veiligheid - Beveiliging van informatie in het netwerk en de systemen voor productie en techniek
 • Productbeveiliging - Beveiliging van de digitale producten van GEA
 • Veiligheid van digitale media - Waarborgen van een veilige online aanwezigheid, ook op sociale media

Als tweede verdedigingslinie is de CISO (Chief Information Security Officer) rechtstreeks verantwoordelijk voor informatiebeveiligingsbeheer. Deze stelt de beveiligingsniveaus bij GEA vast door de beveiligingseisen, risiconiveaus en normen te definiëren.

Veel voordelen voor klanten en partners

Dankzij GEA’s beheersysteem voor informatiebeveiliging kunnen wij informatie met doeltreffende, doelmatige en moderne middelen beschermen. Dit biedt onze klanten en partners velerlei voordelen:

 • Gemoedsrust - De gegevens van klanten en partners zijn veilig bij ons, omdat we alle informatie beschermen, ook die van onze klanten en partners.
 • Concurrerend vermogen - blijft intact doordat wij intellectuele eigendom (bijvoorbeeld maatwerkoplossingen) beschermen tegen diefstal en spionage.
 • Leveringszekerheid - De levering van machines, installaties of procestechnologie van GEA is zeker omdat we ons wapenen tegen sabotage en productieverlies.
 • Beschermde infrastructuur - De infrastructuur van onze klanten en partners is beschermd omdat we aanvallen op hun systemen afslaan via onze GEA-omgeving.

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Inschrijven

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.

Stel uw vraag