Behandeling van uitstoot

Gasreiniging voor de glasindustrie

De voorbije jaren is de vraag naar glas sneller gestegen dan het BNP en de vraag blijft stijgen. Energiezuiniger werken is één van de belangrijkste stappen voor het bereiken van drie doelstellingen in energie- en milieubeleid: veiligstellen van de aanvoer, economische groei en milieubescherming.

Zuivere lucht voor de glasindustrie, GCP-installatie de Braziliaanse staat São Paulo, in bedrijf sinds 2013.

Silicium, glaskorrels en andere materialen zijn de basis voor elk type glasproductie. Door het smeltproces van de grondstoffen ontstaat er vuil rookgas dat van de oven wordt overgebracht naar het rookkanaal. Floatglasovens, voor ruiten voor auto's en gebouwen, hebben hoge productiecapaciteiten van ongeveer 600 – 1000 ton glas per dag (tpd) met continue ovenomstandigheden en hoge rookgastemperaturen.

Bij de productie van verpakkingsglas, bv. voor parfums of farmaceutische producten, met productiesnelheden van ongeveer 50 – 400 tpd, is het kleuringsproces en bijbehorende varianties in het rookgas een van de uitdagingen. Ook een grote diversiteit aan ovencondities. 

Met de GEA emissiebeheersingstechnologie wordt het vuile rookgas gereinigd overeenkomstig de individuele regelgeving, waarbij elke individuele taak en het benodigde resultaat in aanmerking worden genomen.

Onze klanten kunnen rekenen op voortdurend stabiele, betrouwbare systemen met lage onderhoudstijden en een hoge beschikbaarheid van de installatie. GEA heeft ervaring opgedaan met meer dan 140 installaties alleen al in de glasindustrie, met tevreden klanten over de hele wereld. De conventionele gasreinigingsinstallatie (GCP) bestaat uit: 

DeSOx en DeNOx

Verwijdering van zure componenten met een droog of halfdroog systeem, om de individueel vereiste efficiëntie bij SOx-verwijdering te bereiken. Er kan een hele reeks verschillende reagentia worden gebruikt, bv. gehydrateerde kalk, natriumcarbonaat of Trona. Verwijdering van stikstofoxide wordt bereikt in een katalytische laag met bv. ammoniakwater. Een speciaal afdichtingssysteem verzekert een continu lage ammoniakslip in het zuivere gas. In plaats van de hierboven genoemde apparatuurdelen kan er ook een kaarsfilter worden geïnstalleerd.

Deeltjesverwijdering

In de elektrostatische stofvanger (ESP) met heet gas slaat zowel het ovenstof als de reactieproductie van de bovenstroomse DeSOx neer. Er kan een stofemissie in schoon gas van < 10mg/Nm³ (droog) worden bereikt.

Terugwinning van energie 

Energiebesparing is een fundamentele kwestie voor elk type industrie, dus ook voor de glassector. Zelfs als het glasproductieproces economisch wordt uitgevoerd, is efficiënt gebruik van thermische energie uit afvalgas mogelijk via ORC (Organic Rankine Cycle) -technologie.

Het thermische vermogen uit uitlaatgas wordt door een dragervloeistof (thermische olie) overgebracht naar de ORC-module en de werkvloeistof hiervan. De werkvloeistof wordt verdampt en uitgezet in een turbine die elektriciteit produceert via een generator. Als alternatief kan de afvalwarmte van het vuile en/of schone rookgas worden gebruikt voor perslucht, heet water en verwarming van gebouwen.

Ontvang nieuws van GEA

Blijf op de hoogte van GEA’s innovaties en verhalen door u in te schrijven op nieuws van GEA.

Neem contact met ons op

Wij zijn er om u te helpen! Met slechts een paar gegevens kunnen we uw vraag beantwoorden.