Sterke kalveren staan garant voor succes

Sterke kalveren betekenen succes in de veeteelt. Efficiënter grootbrengen van vaarzen is een belangrijke factor in rendabel veelstapelmanagement. Gezonde, productieve kalveren zijn een goede investering in de competitieve toekomst van elk melkveebedrijf. Zoals de statistieken consequent aantonen, zijn sterftepercentages van jonge kalveren, slecht presterende vaarzen en hoge leeftijd om het eerste kalf te krijgen zorgwekkend. Elke veeteler moet dan ook maatregelen treffen om deze problemen aan te pakken en de gezondheid en productiviteit van zijn vee te verbeteren.

Vele maatregelen voor verbetering

Bacteriële en virale infecties veroorzaken vaak ziekten van het darmstelsel en ademhalingsstelsel, die kunnen leiden tot sterfte bij kalveren. Er zijn echter manieren om het risico op infecties drastisch te beperken. Het geoptimaliseerde ontwerp van stallen voor jonge dieren kan problemen gekoppeld aan de stal, zoals hoge vochtigheidsgraad, verontreinigende gassen, tocht en overbevolking, beperken. Voedingsstrategieën kunnen ook worden aangepast aan de groeifase, om de natuurlijke weerstand te verbeteren en het algemene gezondheidsmanagement van jongvee te optimaliseren.

Neem contact op met uw lokale kantoor van GEA om te kijken hoe onze stalinrichting, technologieën en oplossingen op maat kunnen helpen om de gezondheid en het welzijn van uw jongvee te verbeteren.