Management in het veebedrijf

Om succesvol melk te kunnen produceren is vandaag de dag een grondig begrip nodig van talrijke kritische factoren: relevante informatie moet voorhanden zijn en worden gemonitord, want op basis hiervan moeten belangrijke beslissingen worden genomen, die vervolgens ook op het juiste moment moeten worden geïmplementeerd.

Precisieveehouderij is meer dan alleen maar elektronische dierherkenning. Om beter uitgerust de toekomst in te gaan, is het gebruik van elektronica voor de aansturing van verschillende werkprocessen essentieel. Duidelijk is dat naast de registratie, monitoring, handhaving en controle van gegevens, interactieve uitwisseling van informatie een steeds belangrijkere rol speelt. GEA voorziet in de oplossingen om deze doelen te bereiken.