Sıvı-sıvı ekstraksiyonu İlaç Ekstraksiyonu için Separatörler

GEA'nın ilaç ekstraksiyonları için separatörleri, GMP gerekliliklerine göre tasarlanmıştır. Patentli hidrohermetik besleme ve kontrollü kısmi çıkartma için hassas sistemler sayesinde ürün üzerinde parçalama kuvvetleri olmaz. Arıtıcılar tam otomatik yerinde-temizliğe (CIP) uygundur.

GEA separatörleri gerek bir gerek çok adımlı, eş akımlı, karşı akımlı, çapraz akımlı prensiplerde bütün sıvı-sıvı ekstraksiyon proseslerini kapsamaktadır. GEA arıtıcıları ile santrifüjlü ekstraksiyon, aşağıdaki avantajlara sahiptir: 

Daha az işletim maliyetleri, düşük solvent gereksinimi. Kısa temas süreleri ile daha yüksek genel randıman. Aşama sayısını azaltan yüksek aşama verimliliği ile daha az yatırım maliyeti. Minimum alan gereksinimi ile optimum verimlilik kapasitesi. Geri karışmayı önleyerek fazlar arasında madde değişiminde önemli bir iyileşme ile daha yüksek genel randıman. Daha yüksek genel randıman kalitesi. Daha yüksek proses güvenliği ve çalışma süresi.