Menü

Vakum Teknolojisi

Sıvı Jetli Vakum Pompası

Sıvı jetli vakum pompaları, kanıtlanmış jet pompası teknolojisini temel almaktadır ve genellikle vakum üretimi için kimya laboratuvarlarında kullanılır.

Sıvı Jetli Vakum Pompaları

Püskürtmeli sistemlerimiz güvenilirdir ve az bakım gerektirir.

Uygulamalar

Dişli bağlantıya sahip sıvı jetli vakum pompaları, genellikle vakum üretimi için kimya laboratuvarlarında kullanılır, örneğin vakumlu distilasyon veya kurutma için.

Ayrıca devridaim pompalarının ve kondenserlerin sifon hatlarının, emme hatlarının boşaltılmasında, basınç tanklarının havasının alınması ve Nutsch filtrelerinde negatif basınç üretilmesi için kullanılır.

İşletim modu

Sıvı jetli vakum pompaları, yönlendirici medya olarak su kullanıldığında, doğrudan su hattına bağlanabilir. Bununla birlikte, su tüketiminde mümkün olduğunca ekonomik olunması gerekiyorsa, işletim suyu devridaim edilebilir. Bu ayrıca, yönlendirici medya olarak suyun yerine başka sıvıların kullanıldığı durumlar için de geçerlidir.

İşletim sıvısının sıcaklığı, az miktarlarda sürekli taze sıvı eklemek suretiyle düşük seviyede tutulabilir. Daha yüksek bir vakum, işletim sıvısının daha fazla soğutulmasıyla elde edilebilir. Bu özellikle de emme akışının çözücüler gibi yoğuşabilir bileşenler içerdiği durumlar için uygundur. Böyle bir durumda vakum pompası, yönlendirici medya olarak yoğuşma ürünü kullanılmak suretiyle çalıştırılabilir.

Sıfır emme kapasitesi (kör vakum) ile elde edilebilen en düşük emme basıncı, sıvının sıcaklığına bağlı olan yönlendirici sıvı buhar basıncına karşılık gelir.

Sıvı jeti pompalarının hareketi, yönlendirici nozülden yüksek hızda çıkan sıvı jetinin jet pompaların kafa kısmından havayı, gazı, sıvıyı veya katı maddeleri alıp bunları atmosfer basıncına kadar sıkıştırması ile sağlanır.

Jet pompalarının yapısı ve çalışma şekli ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen “Ürün kataloğuna” bakın.

Avantajları

 • Hareketli parça yok
 • Bakım gerektirmez
 • Neredeyse her duruma monte edilebilir
 • Hızlı ve kolay bir şekilde çalıştırılır
 • Uygun bir konstrüksiyon malzemesi seçilmesi halinde neredeyse sınırsız ömrü vardır
 • Çeşitli konstrüksiyon malzemelerinden üretilebilir
 • Edinim maliyetleri düşüktür

Fvp1 tipi sıvı jetli vakum pompaları, kanıtlanmış jet pompası teknolojisini temel almaktadır ve genellikle vakum üretimi için kimya laboratuvarlarında kullanılır.

Püskürtmeli sistemlerimiz güvenilirdir ve az bakım gerektirir.

Uygulamalar

liquid-jet-vacuum-pump-fvp1-01

Dişli bağlantıya sahip sıvı jetli vakum pompaları, genellikle vakum üretimi için kimya laboratuvarlarında kullanılır, örneğin vakumlu distilasyon veya kurutma için.

Ayrıca devridaim pompalarının ve kondenserlerin sifon hatlarının, emme hatlarının boşaltılmasında, basınç tanklarının havasının alınması ve Nutsch filtrelerinde negatif basınç üretilmesi için kullanılır.

İşletim modu

Sıvı jetli vakum pompaları, yönlendirici medya olarak su kullanıldığında, doğrudan su hattına bağlanabilir.

Bununla birlikte, su tüketiminde mümkün olduğunca ekonomik olunması gerekiyorsa, işletim suyu devridaim edilebilir. Bu ayrıca, yönlendirici medya olarak suyun yerine başka sıvıların kullanıldığı durumlar için de geçerlidir.

Avantajları

 • Hareketli parça yok
 • Bakım gerektirmez
 • Neredeyse her duruma monte edilebilir
 • Hızlı ve kolay bir şekilde çalıştırılır
 • Uygun bir konstrüksiyon malzemesi seçilmesi halinde neredeyse sınırsız ömrü vardır
 • Çeşitli konstrüksiyon malzemelerinden üretilebilir
 • Edinim maliyetleri düşüktür

Fvp2 tipi sıvı jetli vakum pompaları, kanıtlanmış jet pompası teknolojisini temel almaktadır ve genellikle laboratuvarlarda, pilot ve üretim tesislerinde vakum üretimi için kullanılır.

Püskürtmeli sistemlerimiz güvenilirdir ve az bakım gerektirir.

Uygulamalar

liquid-jet-vacuum-pump-fvp2-01

Flanşlı bağlantıya sahip sıvı jetli vakum pompaları, genellikle laboratuvarlarda, pilot ve üretim tesislerinde vakum üretimi için kullanılır, örneğin vakumlu distilasyon ve vakumlu kurutma için.

Ayrıca devridaim pompalarının ve kondenserlerin sifon hatlarının, emme hatlarının boşaltılmasında, basınç tanklarının havasının alınması ve bir Nutsch filtresinde negatif basınç üretilmesi, vs. için kullanılır.

İşletim modu

Sıvı jetli vakum pompaları, yönlendirici medya olarak su kullanıldığında, doğrudan su hattına bağlanabilir.

Bununla birlikte, su tüketiminde mümkün olduğunca ekonomik olunması gerekiyorsa, işletim suyu devridaim edilebilir. Bu ayrıca, yönlendirici medya olarak suyun yerine başka sıvıların kullanıldığı durumlar için de geçerlidir.

Avantajları

 • Hareketli parça yok
 • Bakım gerektirmez
 • Neredeyse her duruma monte edilebilir
 • Hızlı ve kolay bir şekilde çalıştırılır
 • Uygun bir konstrüksiyon malzemesi seçilmesi halinde neredeyse sınırsız ömrü vardır
 • Çeşitli konstrüksiyon malzemelerinden üretilebilir
 • Edinim maliyetleri düşüktür

Fvp3 tipi sıvı jetli vakum pompaları, kanıtlanmış jet pompası teknolojisini temel almaktadır ve genellikle laboratuvarlarda, pilot ve üretim tesislerinde kullanılır.

Püskürtmeli sistemlerimiz güvenilirdir ve az bakım gerektirir.

Uygulamalar

liquid-jet-vacuum-pump-fvp3-01

Porselenden yapılma sıvı jetli vakum pompaları, laboratuvarlarda, pilot ve üretim tesislerinde kullanılır. 

Asit tesislerinde sifon hatlarının boşaltılması, vakum üretimi, içinde çözücü buharlarının üretildiği cihazların havasının alınması ve Nutsch filtrelerinde negatif basınç üretilmesi, vs. için kullanılır.

İşletim modu

Porselenden yapılmış jet pompaları, dökme demirden koruyucu bir muhafaza içinde korunur. Dolayısıyla bu pompalar, mekanik ve kimyasal agresyona karşı iyi korunurlar. 

Avantajları

 • Hareketli parça yok
 • Bakım gerektirmez
 • Neredeyse her duruma monte edilebilir
 • Hızlı ve kolay bir şekilde çalıştırılır
 • Uygun bir konstrüksiyon malzemesi seçilmesi halinde neredeyse sınırsız ömrü vardır
 • Çeşitli konstrüksiyon malzemelerinden üretilebilir
 • Edinim maliyetleri düşüktür

İlgili Ürünler

Buhar jeti kompresörü

Buhar jeti kompresörü

Bv1 tipi buhar jetli kompresörler, kanıtlanmış jet pompası teknolojisini temel almaktadır ve evaporasyon, distilasyon, soğutma, kristalizasyon, koku giderme, gaz giderme ve vakum altında kurutmada kullanılır.

Buhar jeti vantilatörü

Buhar jeti vantilatörü

Buhar jeti vantilatörleri, kanıtlanmış jet pompası teknolojisini temel almaktadır ve genellikle havayı, gazları ve buharı aktarmak için kullanılır.

Buhar jetli sıvı pompaları

Buhar jetli sıvı pompaları

Buhar jetli sıvı pompaları, kanıtlanmış jet pompası teknolojisini temel almaktadır ve genellikle sıvıların yükseltilmesi ve aktarılması için kullanılır.

Buhar jetli vakum pompaları

Buhar jetli vakum pompaları

Dvp1 tipi buhar jetli vakum pompaları kanıtlanmış pompa teknolojisini esas almaktadır ve genellikle büyük vakum hacimlerini yönetmek için kullanılır.

Değişken Akışlı Ejektörler

Değişken Akışlı Ejektörler

Değişken Akışlı Ejektörler, kendini kanıtlamış GEA jet pompası teknolojisini temel almaktadır ve genellikle ısı geri kazanımı için kullanılır.

Gaz jeti fanı

Gaz jeti fanı

Gv1 tipi gaz jeti vantilatör, kanıtlanmış jet pompası teknolojisini temel almaktadır ve genellikle çalışma ortamlarındaki havayı çekmek, tankları havalandırmak, havayı sirküle etmek, vs. için kullanılır.

Gaz jeti kompresörü

Gaz jeti kompresörü

Gaz jeti kompresörleri, kanıtlanmış jet pompası teknolojisini temel almaktadır ve genellikle gazları karıştırmak ve sıkıştırmak için kullanılır.

Gaz jetli vakum pompası

Gaz jetli vakum pompası

Gaz jetli vakum pompaları, kanıtlanmış jet pompası teknolojisini temel almaktadır ve genellikle boruların, tankların ve tesislerin boşaltılması için kullanılır. Bunlar, gazları karıştırmak ve sıkıştırmak için kullanılır.

Hava jeti vakum pompaları

Hava jeti vakum pompaları

lvp1 tipi hava jeti vakum pompaları kanıtlanmış pompa teknolojisine dayanmaktadır ve genellikle yönlendirici medya olarak buhar olmadığında kullanılır.

Karlsruhe ARGE Merkezindeki Ejektör Test tesisleri

Karlsruhe ARGE Merkezindeki Ejektör Test tesisleri

Son teknoloji pilot tesisler ve test tezgahları ile ARGE Merkezimiz, jet pompaları ve vakum sistemleri alanlarında test yapmak için optimum donanıma sahiptir.

Laboratuvar için buhar jetli vakum pompaları

Laboratuvar için buhar jetli vakum pompaları

Laboratuvar için ldp1 tipi buhar jetli vakum pompaları, kanıtlanmış jet pompa teknolojisine dayanmaktadır ve genellikle kimya laboratuvarlarında, pilot tesislerde ve küçük üretim tesislerinde vakum üretici olarak kullanılırlar.

Sıvı jeti vantilatörleri

Sıvı jeti vantilatörleri

Fv1 tipi sıvı jeti vantilatörleri, kanıtlanmış jet pompası teknolojisini temel almaktadır ve genellikle havayı, gazları ve buharı çekmek kullanılır.

Sıvı jetli gaz kompresörü

Sıvı jetli gaz kompresörü

Fgv1 tipi sıvı jetli gaz kompresörleri, kanıtlanmış jet pompası teknolojisini temel almaktadır ve genellikle gazların yönlendirici sıvı ile eşzamanlı karıştırmada aktarılması ve sıkıştırılması için kullanılır.

Sıvı jetli katı madde pompası

Sıvı jetli katı madde pompası

Sıvı jetli katı madde pompaları, kanıtlanmış jet pompası teknolojisini temel almaktadır ve genellikle çeşitli katı maddelerin taşınması için kullanılır.

Sıvı jetli sıvı pompası

Sıvı jetli sıvı pompası

Sıvı jetli sıvı pompaları su ve atık su arıtma tesislerinde su, asitler veya küllü su gibi sıvıların taşınması ve karıştırılmasında kullanılır.

Termo-kompresörler

Termo-kompresörler

Termo-kompresörler, kanıtlanmış jet teknolojisini temel almaktadır ve genellikle düşük-basınçlı buharın tahliyesini azaltmak için kullanılır.

Yüksek Korozyona Dayanımlı Vakum Sistemleri

Yüksek Korozyona Dayanımlı Vakum Sistemleri

Yüksek Korozyona Dayanımlı Vakum Sistemleri, kanıtlanmış jet pompası teknolojisini temel almaktadır ve genellikle agresif gazların ve buharların tahliyesi için kullanılır.

Ürün Tahrikli Buhar Jetli Vakum Sistemleri

Ürün Tahrikli Buhar Jetli Vakum Sistemleri

Ürünle Tahriklenen Buhar Jetli Vakum Sistemleri kanıtlanmış jet pompa teknolojisine dayanmaktadır ve genellikle ürün buharının jet pompalar için yönlendirici medya olarak kullanıldığı veya sisteme suyun girmemesi gerektiği durumlarda kullanılır.

GEA Insights

GEA haber bültenine abone olarak GEA yeniliklerinden ve hikayelerinden haberdar olun.

Kaydolun

Size yardımcı olmak için buradayız! Sadece bir kaç detay ile sorgulamanıza yanıt verebileceğiz.

Bizimle irtibat kurun