Menü

Genel Bakış

Süt, Krema ve Peynir Altı Suyu için Kompakt Süt Pastörizatörü MWA

GEA, oldukça yüksek verimliliğe sahip ve güvenilir süt separatörlerinin dünya çapındaki süt ürünleri tesislerine tedarikinde uzun bir geçmişe sahiptir. Pazarın komple sistem çözümü taleplerini müteakip, 2000 l/s ila 35.000 l/s kapasitelere kadar entegre krema separatörlü, ön-montajlı ve inceden teste tabi tutulmuş süt pastörizatör üniteleri serisini geliştirdik.

Sıvı İşleme Ekipmanı - Kompakt Süt Pastörizatörü MWA

Pastörizasyon hattı, her süt ürünleri tesisinin kalbinde yer almaktadır

Isı eşanjörünün yanı sıra pastörizatörün diğer ana bileşeni, sütü krema ve yağsız süt olarak ayıran ve aynı zamanda süt-dışındaki partikülleri gideren bir krema separatörüdür.

Pastörizatörlerimiz sıvı süt (tam yağlı, standartlaştırılmış / yağsız), Rjashenka (yüksek ısıtılmış süt), peynir sütü, yoğurt sütü, kefir sütü, taze peynir sütü, çırpılmış krema, kahve kreması, ekşi krema, crème fraiche, tereyağ yapım kreması gibi geniş bir süt ürünleri yelpazesini ve diğer ürünleri üretmek için kullanılmaktadır.

Üstün kalite

 • Üst kalite yüzey işleme
 • En güvenilir bileşenler
 • Modüler opsiyonlarla müşteri gerekliliklerine bağımsız adaptasyon
 • Tamamen CIP-uyumlu

Kompakt ünitenin avantajları

 • Tek kaynaktan komple çözüm
 • Minimum ara birim
 • Hassas ara birim tanımlama
 • Önceden test edilmiş ünite
 • Manuel veya otomatik ortama kolay entegrasyon
 • Minimum montaj eforu
 • Minimum devreye alma gereksinimi

Müşterilerin avantajları

 • Tek kaynaktan komple proses çözümü
 • Yüksek ısı geri kazanımına bağlı düşük enerji tüketimi
 • ISO 9001'e uygun üretim standardı
 • Separatör ve pastörizatör için tek kontrol sistemi
 • Güvenilir proses modülleri ile karlı işletim

Süt pastörizasyon hattı

Süt pastörizatörünün temel tasarımı, kısa süreli ısıtma prosesi ile entegre süt temizliği ve krema separasyonu sağlamaktadır. Depolama tankından gelen soğuk ham süt, bir denge tankına gönderilir ve ilk ısıtma bölmesine pompalanır.

Yaklaşık 55 °C sıcaklıkta süt, yağsız süt ve krema olarak ayrılmak üzere separatöre beslenir. Krema konsantrasyonu yüzde 28 ile 45 arasında ayarlanabilir.

Separatörde süt, santrifüj güçleriyle süt dışı partiküllerden temizlenir. GEA ecocream kendini temizler ve ayrılan katı maddelerin otomatik periyodik boşaltımını sağlar.

Krema yaklaşık 55 °C sıcaklıkta soğutucuya veya ara depolamaya gönderilir. Kullanılmadan önce kremanın ayrı olarak pastörize edilmesi gerekir. 

Yağsız süt 74 °C dereceye ısıtılarak muhafaza borusu içinde bu sıcaklıkta 15 sn daha tutulur. Pastörizasyon sıcaklığı devamlı olarak izlenir ve kaydedilir. Muhafaza borusunun sonundaki bir otomatik değişim vanası, sıcaklık limitin altına düşerse, yeterince pastörize edilmeyen sütü denge tankına geri gönderir. 

Daha sonra süt, gelen ham sütü ısıtmak için rejeneratif soğutma bölümlerine beslenir. Termal enerjinin yüzde 92'sinin geri kazanılması, ünitenin enerji ihtiyacını minimuma indirir. Son olarak süt, buzlu su ile depolama sıcaklığına 4 °C – 8 °C soğutulur.

Süt Pastörizatör Opsiyonları

Sıvı İşleme Ekipmanı - Monte Edilmiş Kompakt Süt Pastörizatörü MWA

Bağımsız üretim gereksinimlerine bağlı olarak temel proses ünitesine çeşitli opsiyonlar eklenebilmektedir.

Bakteri temizleyici

Pastörize sütte canlı kalabilen ısıya dirençli sporları azaltmak için bir bakteri temizleyici entegre edilebilir. Bu, düşük nitratlı peynir üretiminde önerilmektedir.

Standardizasyon

Çoğunlukla, tamamen yağ giderimi yerine ham süt yağ içeriğinden daha düşük seviyede belirlenen bir yağ içeriğine azaltma yapılır. Bu, kremanın kısmen yağsız süte geri eklenmesi ile sağlanır. Opsiyonel olarak manuel standardizasyon ekipmanı veya kanıtlanmış tam otomatik GEA standomat kullanılır.

Deaerator

Bazı durumlarda süt deodorizasyonu için bir deaerator gerekir.

Homojenizatör

Yüksek basınçlı bir homojenizatör, depolama esnasında çökelti ve kaymaklanmayı önlemek için yağ küreciklerinin ve eklenen tozların boyunu küçülterek eşit şekilde dağıtılmasını sağlar.

Yüksek ısıtma

Müşterinin üretim felsefesine bağlı olarak, pastörize sütün bakteriyolojik durumu, pastörizasyon sıcaklığını yükselterek iyileştirilebilir. Bu, nihai ürünün raf ömrünü uzatmanın bir çok yolundan biridir.

Daha uzun bekletme süresi

Aynı türden ek bir etki, bekletme süresini uzatarak elde edilir. Ayrıca bazı ürünler, sütün kimyasal yapılarında değişiklik sağlamak için güçlü bir ısıtma gerektirir. Çoğunlukla bu, yoğurt sütünün işlenmesi için kullanılır.

Diferansiyel basınç kontrolü

Avrupa süt ürünleri mevzuatı, ısı eşanjöründe plaka çatlağı olması halinde pastörize sütün pastörize edilmemiş sütle olası kontaminasyonuna karşı bir güvenlik özelliği şart koşmaktadır. Bu, bir takviye pompası ve sabit basınç vanası ile pastörize süt üzerinde yüksek basıncı koruyarak sağlanmaktadır.

Son-ısıtma

Eğer pastörize süt daha sonra fermantasyon yoluyla işlenecekse, 27 °C – 40 °C arasında arttırılmış çıkış sıcaklığı gerekir. Bu durumda buzlu suyla soğutma bölümü alternatif olarak soğutma veya ısıtma amacıyla kullanılabilir. Bu opsiyon peynir, yoğurt, kefir veya taze peynir üretimi için önerilir.

Otomasyon seviyesi

Temel versiyona dahil edilen yarı otomatik kontrol, tam otomatik kontrole yükseltilebilir. Otomatik bir ortamda dijital G/Ç'lardan veya Profibus üzerinden sinyal alış verişi mümkündür.

Krema soğutucu

Krema, separatörden yaklaşık 55 °C'de boşaltılır. Daha uzun depolama için 8 °C – 12 °C dereceye soğutulmalıdır.

Krema pastörizatörü

Separatörden boşaltılan krema pastörize edilmemiştir ve ham krema olarak kabul edilmelidir. Sonraki işleme adımlarına göre pastörize edilmesi gerekir, bu da genellikle 15 sn süre ile 95 °C'de yapılır. Krema pastörizatörü, süt pastörizatörü ile aynı skid üzerine yerleştirilebilir.

Service products

GEA Insights

GEA haber bültenine abone olarak GEA yeniliklerinden ve hikayelerinden haberdar olun.

Kaydolun

Size yardımcı olmak için buradayız! Sadece bir kaç detay ile sorgulamanıza yanıt verebileceğiz.

Bizimle irtibat kurun