Vakum Teknolojisi Sıvı Jetli Vakum Pompası

Sıvı jetli vakum pompaları, kanıtlanmış jet pompası teknolojisini temel almaktadır ve genellikle vakum üretimi için kimya laboratuvarlarında kullanılır.

Püskürtmeli sistemlerimiz güvenilirdir ve az bakım gerektirir.

Uygulamalar

Dişli bağlantıya sahip sıvı jetli vakum pompaları, genellikle vakum üretimi için kimya laboratuvarlarında kullanılır, örneğin vakumlu distilasyon veya kurutma için.

Ayrıca devridaim pompalarının ve kondenserlerin sifon hatlarının, emme hatlarının boşaltılmasında, basınç tanklarının havasının alınması ve Nutsch filtrelerinde negatif basınç üretilmesi için kullanılır.

İşletim modu

Sıvı jetli vakum pompaları, yönlendirici medya olarak su kullanıldığında, doğrudan su hattına bağlanabilir. Bununla birlikte, su tüketiminde mümkün olduğunca ekonomik olunması gerekiyorsa, işletim suyu devridaim edilebilir. Bu ayrıca, yönlendirici medya olarak suyun yerine başka sıvıların kullanıldığı durumlar için de geçerlidir.

İşletim sıvısının sıcaklığı, az miktarlarda sürekli taze sıvı eklemek suretiyle düşük seviyede tutulabilir. Daha yüksek bir vakum, işletim sıvısının daha fazla soğutulmasıyla elde edilebilir. Bu özellikle de emme akışının çözücüler gibi yoğuşabilir bileşenler içerdiği durumlar için uygundur. Böyle bir durumda vakum pompası, yönlendirici medya olarak yoğuşma ürünü kullanılmak suretiyle çalıştırılabilir.

Sıfır emme kapasitesi (kör vakum) ile elde edilebilen en düşük emme basıncı, sıvının sıcaklığına bağlı olan yönlendirici sıvı buhar basıncına karşılık gelir.

Sıvı jeti pompalarının hareketi, yönlendirici nozülden yüksek hızda çıkan sıvı jetinin jet pompaların kafa kısmından havayı, gazı, sıvıyı veya katı maddeleri alıp bunları atmosfer basıncına kadar sıkıştırması ile sağlanır.

Jet pompalarının yapısı ve çalışma şekli ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen “Ürün kataloğuna” bakın.

 

Avantajları

 • Hareketli parça yok
 • Bakım gerektirmez
 • Neredeyse her duruma monte edilebilir
 • Hızlı ve kolay bir şekilde çalıştırılır
 • Uygun bir konstrüksiyon malzemesi seçilmesi halinde neredeyse sınırsız ömrü vardır
 • Çeşitli konstrüksiyon malzemelerinden üretilebilir
 • Edinim maliyetleri düşüktür

Fvp1 tipi sıvı jetli vakum pompaları, kanıtlanmış jet pompası teknolojisini temel almaktadır ve genellikle vakum üretimi için kimya laboratuvarlarında kullanılır.

Püskürtmeli sistemlerimiz güvenilirdir ve az bakım gerektirir.

Uygulamalar

liquid-jet-vacuum-pump-fvp1-01

Dişli bağlantıya sahip sıvı jetli vakum pompaları, genellikle vakum üretimi için kimya laboratuvarlarında kullanılır, örneğin vakumlu distilasyon veya kurutma için.

Ayrıca devridaim pompalarının ve kondenserlerin sifon hatlarının, emme hatlarının boşaltılmasında, basınç tanklarının havasının alınması ve Nutsch filtrelerinde negatif basınç üretilmesi için kullanılır.

İşletim modu

Sıvı jetli vakum pompaları, yönlendirici medya olarak su kullanıldığında, doğrudan su hattına bağlanabilir.

Bununla birlikte, su tüketiminde mümkün olduğunca ekonomik olunması gerekiyorsa, işletim suyu devridaim edilebilir. Bu ayrıca, yönlendirici medya olarak suyun yerine başka sıvıların kullanıldığı durumlar için de geçerlidir.

 

Avantajları

 • Hareketli parça yok
 • Bakım gerektirmez
 • Neredeyse her duruma monte edilebilir
 • Hızlı ve kolay bir şekilde çalıştırılır
 • Uygun bir konstrüksiyon malzemesi seçilmesi halinde neredeyse sınırsız ömrü vardır
 • Çeşitli konstrüksiyon malzemelerinden üretilebilir
 • Edinim maliyetleri düşüktür

Fvp2 tipi sıvı jetli vakum pompaları, kanıtlanmış jet pompası teknolojisini temel almaktadır ve genellikle laboratuvarlarda, pilot ve üretim tesislerinde vakum üretimi için kullanılır.

Püskürtmeli sistemlerimiz güvenilirdir ve az bakım gerektirir.

Uygulamalar

liquid-jet-vacuum-pump-fvp2-01

Flanşlı bağlantıya sahip sıvı jetli vakum pompaları, genellikle laboratuvarlarda, pilot ve üretim tesislerinde vakum üretimi için kullanılır, örneğin vakumlu distilasyon ve vakumlu kurutma için.

Ayrıca devridaim pompalarının ve kondenserlerin sifon hatlarının, emme hatlarının boşaltılmasında, basınç tanklarının havasının alınması ve bir Nutsch filtresinde negatif basınç üretilmesi, vs. için kullanılır.

İşletim modu

Sıvı jetli vakum pompaları, yönlendirici medya olarak su kullanıldığında, doğrudan su hattına bağlanabilir.

Bununla birlikte, su tüketiminde mümkün olduğunca ekonomik olunması gerekiyorsa, işletim suyu devridaim edilebilir. Bu ayrıca, yönlendirici medya olarak suyun yerine başka sıvıların kullanıldığı durumlar için de geçerlidir.

 

Avantajları

 • Hareketli parça yok
 • Bakım gerektirmez
 • Neredeyse her duruma monte edilebilir
 • Hızlı ve kolay bir şekilde çalıştırılır
 • Uygun bir konstrüksiyon malzemesi seçilmesi halinde neredeyse sınırsız ömrü vardır
 • Çeşitli konstrüksiyon malzemelerinden üretilebilir
 • Edinim maliyetleri düşüktür

Fvp3 tipi sıvı jetli vakum pompaları, kanıtlanmış jet pompası teknolojisini temel almaktadır ve genellikle laboratuvarlarda, pilot ve üretim tesislerinde kullanılır.

Püskürtmeli sistemlerimiz güvenilirdir ve az bakım gerektirir.

Uygulamalar

liquid-jet-vacuum-pump-fvp3-01

Porselenden yapılma sıvı jetli vakum pompaları, laboratuvarlarda, pilot ve üretim tesislerinde kullanılır. 

Asit tesislerinde sifon hatlarının boşaltılması, vakum üretimi, içinde çözücü buharlarının üretildiği cihazların havasının alınması ve Nutsch filtrelerinde negatif basınç üretilmesi, vs. için kullanılır.

İşletim modu

Porselenden yapılmış jet pompaları, dökme demirden koruyucu bir muhafaza içinde korunur. Dolayısıyla bu pompalar, mekanik ve kimyasal agresyona karşı iyi korunurlar. 

 

Avantajları

 • Hareketli parça yok
 • Bakım gerektirmez
 • Neredeyse her duruma monte edilebilir
 • Hızlı ve kolay bir şekilde çalıştırılır
 • Uygun bir konstrüksiyon malzemesi seçilmesi halinde neredeyse sınırsız ömrü vardır
 • Çeşitli konstrüksiyon malzemelerinden üretilebilir
 • Edinim maliyetleri düşüktür