Distilasyon Teknolojisi Fermantasyon Prosesi

Daha yüksek randıman ve saflık için fermantasyon çözümleri

GEA, ham madde elleçlemesi ve fermantasyon hatları için planlama, tasarım ve ekipman sunmaktadır. Distilasyon teknolojisi ile alakalı komple yenilikçi proses yelpazesi, tek ve güvenilir bir kaynaktan temin edilebilmektedir.

GEA'nın ham madde besleme stoku, ön-arıtma ve fermantasyon uygulamaları, aşağıdakilere odaklanmıştır:

  • Mayşe için yenilikçi tasarımlar 
  • Minimuma indirilmiş proses enzim ve katkı maliyetleri
  • Proses enerjisinin yeniden kullanımı için eşsiz/öncü konseptler 
  • Ayrı maya çoğaltma ile işletim maliyetlerinde önemli azalma
  • Yüksek maya canlılığı ile mükemmel dönüşüm oranları
  • Optimize edilmiş karıştırma teknolojileri, yapıcı tasarım ve proses prosedürleri ile eşit sıcaklık dağılımı
  • Egzoz gazlarından bakiye etanolun ekonomik olarak geri kazanımı 
  • Katma değerli ürün olarak egzoz arıtmasından yüksek kalitede CO2 oluşturma
 

Mühendislerimizin uzmanlığı, en yüksek proses güvenilirliğini garanti etmektedir. Mükemmel şekilde adapte edilmiş sıhhi tasarımlar ve ekipman, ölü noktaların oluşmasını önler, ayrıca iyi bir temizlenebilirlik ve boşaltım imkanı sağlar.

Deneyimli proses kontrol tasarımımız sayesinde, girdi, dönüştürme ve çıktı verilerinin tam olarak toplanması ve doğrulanması ile yüksek seviyede proses şeffaflığı elde edilir.

Özet olarak uzmanlık ve yenilikçi konseptleri GEA'yı, modern fermantasyon teknolojilerinde öncü yapmaktadır.