Membran Filtreleme Teknolojisi Yoğuşma Arıtıcı

Atık akışını proses suyu akışına dönüştürün

Evaporasyon tesislerinden gelen yoğuşma, atık akışını su akışına dönüştürmek için yoğuşma arıtıcısında ters osmoz ile arıtılabilir. Bu yüksek kalitedeki su daha sonra kazan besleme suyu, proses, soğutma ve durulama suyu olarak yeniden kullanılabilir veya doğrudan drenaj kanalına boşaltılır.

Yoğuşma arıtıcı
Yoğuşma arıtıcı

Evaporasyon proseslerinden gelen yoğuşma, CSB, iyonlar ve diğer istenmeyen bileşenler gibi safsızlıkları içerir. Proses suyu olarak yeniden kullanılması için bu safsızlıkların temizlenmesi gerekir. Ters osmoz kullanılarak, düşük iyon içeriği ve düşük iletkenlik seviyesi ile üretim tesisinden yeniden kullanmak üzere yüksek kaliteli proses suyu üretmek mümkündür. 

İşletim basıncı ve proses tasarımı, yoğuşma kalitesine ve gereken arıtma seviyesine göre değişmektedir.

If the capacity of the plant increases, requiring higher volumes of condensate to be treated by a waste water system, the hydraulic load to the waste water system can be reduced up to factor five when installing a condensate polisher. The filtrate can be discharged directly if the purity requirements are met.

 

Proses suyu geri kazanımının faydaları:

  • Yüksek kalitede filtre süzüntüsü
  • Filtre süzüntüsünün üretim prosesinde yeniden kullanımı
  • Temiz veya kuyu suyu tüketiminin azaltılması
  • Atık suyun azalması
  • Enerji geri kazanımı