Gıda İçerikleri için Arıtıcılar

Gıda maddeleri ve protein endüstrisi için GEA arıtıcıları alg konsantrasyonu, soya, pirinç, bezelye ve diğer sebze proteinlerinin ve aminoasitlerin geri kazanımında kullanılmaktadır.

Protein geri kazanımında GEA arıtıcıları, protein çökeltisinden geri kazanım aşamasını temsil etmektedir. Bu, sadece değerli protein randımanını arttırmakta kalmaz, aynı zamanda proses çıkış suyundaki KOİ değerini düşürmektedir. Daha yüksek randıman ile daha düşük proses çıkış suyu arıtma maliyetlerinin birleşimi - geri kazanım aşaması, tüm prosesin verimliliğini önemli oranda arttırmaktadır. Yeni nesil arıtıcı, özellikle yüksek ürün çıktısı ile birlikte en uygun arıtma için disk kümesinin geniş eşdeğer arıtma alanı avantajına sahiptir. Bir sentripetal pompa, arıtılan sıvıyı basınç altında köpüksüz olarak boşaltır, bu da oksijen alımı olmaması demektir.

GEA arıtıcıları aynı zamanda bütün alg konsantrasyon prosesleri için de uygundur. GEA hidrostop sistemi, oldukça yüksek katı madde konsantrasyonu (yüzde 30'a kadar) sağlar ve böylece ürün randımanını en yükseğe çıkartır. GEA hidrohermetik besleme sistemi ile arıtıcılarımız, hassas hücresel malzemelerin nazikçe işlenmesini sağlar. Tuzlu su alglerini işlemek için aşınmaya-dayanıklı malzemeler de mevcuttur. 

Gıda içerik maddeleri için GEA arıtıcıları ayrıca CIP-uyumludur. Temizleme amacıyla CIP metodundaki normal medya ile yıkanır; çıkartılan kalıntılar tamburun katı madde toplama alanında toplanarak çıkartılır. Çıkartma prosesi disk kümesinde ek bir yıkama etkisi yapar, bu da kimyasal temizlik prosesinin etkinliğini arttırır.

En yüksek seviyede mekanik separasyon tercih etmeniz halinde, gıda içerik maddeleri için düz kayış tahrik yerine entegre doğrudan tahrikli arıtıcılarımızı temin edebilirsiniz. GEA doğrudan tahrik, verimlilik bakımından önemli bir iyileştirme sağlar. Yenilikçi tahrik konsepti, doğrudan güç aktarımı ile sürtünmeyi azaltır. Tahrikin separatör içine entegrasyonu çözümü, alan gereksinimini yüze 35'e kadar azaltmıştır. Entegre tasarımda dişli veya kayışlı tahrik gibi bileşenler kullanılmamaktadır. Ayrıca doğrudan güç aktarımı, çok daha düşük gürültü seviyesi ve düşük-aşınmalı işletim sağlamaktadır.

Özellikleri & Faydaları

  • En iyi separasyon sonuçları
  • Gıda sınıfı tasarım ve FDA onaylı contalar
  • En yüksek hijyenik gereksinimler için CIP-uyumluluğu
  • Nazik ürün işleme
  • Doğrudan tahrikli tasarım mevcuttur 

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

İlgili hizmet ürünleri

Sürekli gelişim

GEA PerformancePlus

GEA PerformancePlus, rutin önleyici bakımın ötesine geçer ve Müşteri Endüstri 4.0 Stratejik Çabaları isimli müşteri hizmetleri seviyesi opsiyonları sunar.

GEA Service hakkında daha fazlası