Membran Filtreleme Teknolojisi CIP (yerinde temizlik) Geri Kazanım Ünitesi

Temizlik solüsyonlarının geri dönüştürülmesi

Tekrarlayan kullanımlarla temizlik solüsyonları (temel olarak %2-4 sodyum hidroksit), protein, şekerler ve renklendiriciler gibi safsızlıklarla yüklenir ve değiştirilmesi gerekir. Ancak GEA nano-filtreleme kullanılarak bu solüsyonlar, kullanıma devem etmek için temizlenebilir ve rejenere edilebilir, böylece maddi tasarruf sağlanırken bertaraf önlenir.

Bu CIP solüsyonlarının rejenerasyonu, akışkanın normal işletim sıcaklığında (70 °C'ye kadar) membran filtreleme kullanılarak sağlanır. Kontamine olmuş CIP solüsyonu ana depolama tankına bypass sisteminde çalışan ultra-filtreleme (UF) tarafından beslenir. Bu, askıdaki koloidal safsızlıkları giderir.

Çoğu durumda CIP solüsyonları, renk ve düşük-moleküler ağırlıklı safsızlıkları gidermek için doğrudan nano-filtreleme (NF) sistemi içinde arıtılır. Bu, kontamine olan solüsyon içindeki safsızlıkları süzülmeyen kısımda konsantre ederek, arıtılmış kostik solüsyon süzüntüsünün besleme ile aynı konsantrasyonda ve sıcaklıkta geçmesini sağlar.

 

Fayda ve avantajları

  • Kimyasal kayıpların azalması maddi tasarruf sağlar ve uygulama aralıklarını uzatır;
  • Lower cost for neutralizing waste waters;
  • Reduced energy costs (high-temperature filtration);
  • Plug & Play design for easy implementation into existing CIP systems;
  • Standardized modular design to reduce investment costs and improve the return on investment.