Menü

Santrifüj

Enerji Santralleri için Separatörler

GEA’nın santrifüjlü separatörleri, türbinler ve dizel motorlar için akaryakıtları ve yağlama yağlarını arıtmak amacıyla enerji santrallerinde kullanılmaktadır. Jeneratörlerin düzgün çalışması için hassas separasyon esas öneme sahiptir. Sonuç, güvenilir, maliyet-etkin enerji beslemesi ve doğal kaynakların verimli kullanımıdır. Bir kesintisiz güç kaynağı, tüm yük koşullarında sorunsuz, etkin ve güvenilir bir şekilde çalışan sistemler gerektirir.

Santrifüj - OSE / WSE Separatörü

Oldukça soğuk bölgelerdeki enerji santralleri, sıcak çöl bölgelerinde kurulu olan santrallere göre çok farklı çevresel koşullara maruz kalırlar. Bu olumsuz koşullar, bölgeye bağlı olarak, enerji santralindeki gaz türbinlerine veya dizel motorlara beslenen yakıtların kalitesindeki büyük bir farktan ötürü çok daha zorlu hale gelir. Fakat amaç her iki uç örnek için de aynıdır: enerji akmalıdır.Gece-gündüz. İstisnası yoktur.

Tüm yük koşullarında sorunsuz, verimli ve çevreyle dost bir şekilde çalışan enerji santrali konseptleri gereklidir. Yakıt ve yağlama yağının türbinler ve dizel motorlar için sürekli işlenmesi, güvenilir güç beslemesi için anahtar öneme sahiptir.

İşleme/arıtma sistemlerinin konsept tasarımı, kullanılan yakıtların ve yağların bileşimine en uygun şekilde adapte edilen hassas bir iştir. Örneğin separatörler, yüksek egzoz gazı sıcaklıklarında korozyon hasarına neden olabilen iz elementleri yakıttan ayırırlar. Güvenilir yakıt tuzu giderme ve katı partikül separasyonu, korozyonu teknik olarak kabul edilebilir minimum seviyeye indirir ve sorunsuz işletim sağlar. Su, aşındırma etkileri ve pislikler de tesis bileşenlerinin kullanım ömrünü olumsuz yönde etkileyebilir. Zorlu koşullarda, planlanmamış çalışma kesintisi ve yüksek arıza maliyetleri riski söz konusudur.

GEA’nın arıtma sistemleri, sürekli yüksek mevcudiyet sağlayacak şekilde tasarlanmaktadır. Tüm bu uygulama alanlarında, OSE separatör jenerasyonu yeni bir boyut kazanmaktadır. 

Güvenlik odaklılığı:

 • Dizel motorlar ve gaz türbinleri için akaryakıt arıtması 
 • Yağlama yağı arıtması
 • Yağ-Su-Yağ-su-katı partikül karışımlarının arıtılması

 

Özellikleri & Faydaları:

 • Sıcak separasyon
 • En yüksek g-kuvveti
 • Separatör için 80 m3/s'e kadar çıktı kapasitesi
 • Maksimum separasyon verimi
 • Özellikle sağlam ve dayanıklı
 • Tüm kullanım ömrü boyunca en yüksek ekonomik verim
 • unitrolplus – otomatik izleme ve kontrol için sensör sistemi
 • Özellikle ağır ve ciddi kirliliğe sahip yakıtların güvenilir arıtması
 • Denetimsiz işletim için de idealdir
 • Maksimum işletim güvenilirliği

Service products

GEA Insights

GEA haber bültenine abone olarak GEA yeniliklerinden ve hikayelerinden haberdar olun.

Kaydolun

Size yardımcı olmak için buradayız! Sadece bir kaç detay ile sorgulamanıza yanıt verebileceğiz.

Bizimle irtibat kurun