Menü

Santrifüj

Süt ve Peynir Altı Suyu için Bakteri Arıtıcı Santrifüjler

Süt ürünleri bakteri ve sporlar, somatik hücreler ve süt harici maddelerle ağır şekilde kirlenebilir. Bu da ham ve kazan sütü ile peynir altı suyundan etkili safsızlık giderimini çok daha önemli hale getirmektedir ve bu işlem, GEA'nın bakteri gideren santrifüjleri ile güvenilir bir şekilde yapılmaktadır.

Süt veya Peynir Altı Suyu için CSI Santrifüj - Arıtıcı

Uygulama yelpazesi, içme sütünden tek-aşamalı, iki-aşamalı ve özel bakteri arıtmasından, peynir yapım sütünden değişken bakteri arıtmasına ve peynir altı suyu konsantre arıtmasına kadar değişmektedir.

GEA proplus ile daha fazla protein randımanı

Opsiyonel olarak bakteri-giderme separatörleri, proplus sistemi ile donatılabilir. Proplus ile üretim esnasındaki çıkartma aralıklarını, konvansiyonel bakteri-giderici separatörlere göre altı kat uzatmak mümkündür. Sonuç olarak istikrarlı kayıp azaltma sayesinde kullanılan ham sütten protein randımanında %75'e kadar önemli bir artış sağlanır. Ayrıca atık su, bakım ve aşınma maliyetlerinde azalma olur.

GEA bakteriyel arıtıcıları, özellikle spor oluşturucuları ayırır

Bakteriyel arıtıcı olarak da bilinen bakteri-giderme santrifüjü, özellikle Bacillus cereus gibi spor oluşturan, 128 °C'ye kadar ısıya dayanıklı ve aynı zamanda soğuğa dirençli olan ve tatlı koagülasyona bağlı olarak içme sütünün raf ömrünü negatif olarak etkileyen bakterileri giderir. Aynı şekilde, bakteri giderici santrifüj kullanarak çok sayıdaki peynir bozulmaları da önlenebilir. 

Nitrat kullanımı da fazlasıyla gereksizdir veya tamamen önlenebilir. Ham süt ve yağsız süte oranla sporların özgül ağırlığı çok daha yüksek olduğundan, bakteri giderici santrifüjler yardımıyla sütten kolaylıkla giderilebilir. Santrifüj tasarımı - özellikle besleme, disk kümesi ve sentripetal pompa - bu iş için optimum şekilde yapılandırılmıştır. Ayrıca her GEA bakteri giderici santrifüj, devridaim sistemi adı verilen bir sistemle donatılmıştır. Besleme hacminin %3'e kadarı, taşıyıcı sıvı olarak kullanılır ve beslemeye geri gönderilir. Bu şekilde sporlar %99'a kadar azaltılabilir.

GEA prolong sayesinde daha uzun ömürlü taze süt

İki bakteriyel arıtıcı ile çift bakteri giderimi somatik hücreleri, bakteri ve sporları sütten güvenilir bir şekilde giderir. Sonuç: doğal lezzetini ve tam vitamin içeriğini uzun raf ömrüyle birleştiren ilk taze süt. Çift bakteri giderimi peynir ve süt tozu gibi diğer ürünlerin üretiminde kolaylıkla kullanılabildiği için GEA prolong prosesi, geniş bir süt ürünleri konseptine karlı şekilde entegre edilebilmektedir.

Centrifuge-Clarifier-CSI-Milk-Whey-top-view

Belirtilen tasarım özellikleri bakımından, GEA tarafından geliştirilen prolong prosesini uygulamak mümkündür ve hali hazırda bir çok süt tesisinde başarılı bir şekilde kullanılmaktadır. Gerekli pastörizasyon haricinde ek bir ısıl işlem yoktur (aşırı ısı yüküne izin vermeyen IDF standardı). Bakteri ve sporları etkisizleştirmek için süte ısıl-işlem uygulandığında (örn. UHT, ESL), lezzet değişikliği gibi istenmeyen yan etkiler oluşabilir ve proses maliyeti artar.

Peynir altı suyunun bakteriyel olarak arıtılması

Peynir altı suyu optimum bakteri gelişme sıcaklıklarında işlendiğinden, bakteriyel arıtmanın aynı şekilde peynir yapım prosesinin çıkış yönünde kullanımı önerilir.

Süt veya Peynir Altı Suyu için CSE Santrifüj - Arıtıcı

Bakteriyel arıtma sonrasında damla peynir altı suyu, hayvan yemi olarak kullanılmak veya daha önceden olduğu gibi bertaraf edilmek yerinde diğer peynir altı suyu ile yeniden karıştırılır. Uzun bekletme süreleri ve optimum gelişme sıcaklıklarından dolayı peynir altı suyu konsantrasyonundaki filtreleme ekipmanında yoğun bir bakteriyel gelişme olur. Örneğin arıtılmış ve yüzeyden sıyırma yapılmış sütten serum proteinlerinin (WPC, peynir altı suyu protein konsantresi) ultra-filtreleme yoluyla geri kazanılması gerektiğinde, bir çok süt tesisi aynı zamanda bakteri giderici santrifüjler kullanmaktadır. En katı kalite gereksinimlerini karşılamak için GEA bakteriyel arıtıcıları hem peynir altı suyunda hem konsantrelerde etkili şekilde kullanılabilir. Özetlemek gerekirse, toplam mikrop sayısı bakımından %90 ve çoğu kez daha üzerinde verimlilik seviyeleri elde edilebilmektedir.

Teknik Özellikler & Kapasiteler

Ecoclear, fabrika çıkışlı olarak CSE ve CSI tipleri için opsiyonel olan GEA proplus sistemi ile donatılmıştır.

Kapasiteler

Süt veya Peynir Altı Suyu için GEA ecoclear Santrifüj - Arıtıcı

GEA ecoclear: 3.000 - 10.000 l/s
CSI / CSE: 10,000 – 60,000 l/s

İlgili Ürünler

Service products

GEA Insights

GEA haber bültenine abone olarak GEA yeniliklerinden ve hikayelerinden haberdar olun.

Kaydolun

Size yardımcı olmak için buradayız! Sadece bir kaç detay ile sorgulamanıza yanıt verebileceğiz.

Bizimle irtibat kurun