Devamlı Hat-İçi Karıştırma Teknolojileri DICON™ Devamlı İçecek Karıştırıcıları

DICON™ - sadece bir ünite değildir, teknolojidir

DICON™ içecek endüstrisi için hat-içi karıştırma konsepti

İçecek endüstrisindeki sıvı çok-bileşenli ürünler, hızla gelişen yenilik anlayışı içinde verimlilik bakımından gittikçe daha karmaşık taleplere konu olmaktadır. Bu talepleri karşılamaya yönelik olarak tasarlanan üretim sistemlerinin ekonomik olması, prosesi tam olarak aynı şekilde tekrar edebilmesi ve mümkün olan en yüksek esnekliğe sahip olması gerekmektedir. GEA'nın DICON™ teknolojili devamlı hat-içi karıştırma sistemi de tam olarak bunu sunmaktadır. 

"Devamlı hat-içi karıştırma" - ne demek?

 • Farklı sıvı bileşenleri doğrudan boru hattı içinde karıştırılır.
 • Bütün bileşenler karıştırma prosesine aynı anda eklenir.
 • Bütün bileşenlerin karışma oranı sabit olarak kontrol edilir.
 • Homojen şekilde karımış olan nihai ürün, üniteden çıkar.
 • Kritik ürün parametreleri, hat-içi kalite analizine tabidir.

 

Farklı tipte DICON™ hat-içi karıştırma sistemleri

DICON Katkı Dozajlama

 • Devamlı hat-içi karıştırma sistemi DICON-B™
  Orijinal şıra optimizasyonu için biracılıkta kullanılır (HGB prosedürü) 
 • Devamlı hat-içi karıştırma sistemi DICON-C™
  Alkolsüz içeceklerin karıştırılmasında kullanılır 
 • Devamlı hat-içi karıştırma sistemi DICON-S™
  Alkolsüz içecekler için şurup karıştırmada kullanılır 
 • Devamlı hat-içi karıştırma sistemi DICON-T™
  Mobil (portatif) sıvı bileşen karıştırma sistemidir 
 • Devamlı hat-içi karıştırma sistemi DICON-Y™
  Meyve ve yoğurt karıştırma sistemidir 
 • Devamlı hat-içi karıştırma sistemi DICON-MS™
  Krema ve sütün standartlaştırılmasında kullanılır 
 • Devamlı hat-içi karıştırma sistemi DIVA™
  Alkol alma ve karıştırma

Bitmiş içeceklerin üretimi için DICON-C™ tipi devamlı hat-içi karıştırma sistemi

DICON-C™ tipi devamlı hat-içi karıştırma sistemi alkolsüz içeceklerin yüksek-hassasiyette devamlı olarak karıştırılması için tasarlanmıştır. Karışıtırılabilecek bileşenlerin sayısı sınırsızdır. Konsantre hatlarında 2 l/s'den başlayan debiler mümkündür.

Sıvı akışları hassas debimetrelerle (MDM tipi kütle debimetreler veya IZM™ tipi elektromanyetik debimetreler) ile ölçülür ve otomatik sistem kontrolörüne aktarılır. 

Dijital kontrolör, ölçülen değerleri önceden seçilmiş karıştırma oranları bakımından kıyaslar ve ön ayarlı değerler tam olarak korunacak şekilde kontrol cihazlarını devreye sokar. Kısa-süreli kontrol sapmaları tamamen telafi edilir. 

Degazör ve test tekneleri herhangi bir hava emilimini, dolayısı ile olası ölçüm hatalarını önler. Bunun haricinde konsantre debimetrelerinin döngüsel olarak izlenmesine olanak sağlar. Oranlama vanaları ve/veya frekans konvertörlü pozitif pompalar, kontrol cihazları olarak kullanılır. 

Hat içi karıştırma sisteminden sonra bir DICAR™ tipi karbonatlayıcı ile istenilen CO2 içeriği ayarlanır. Briks değeri ve iletkenlik gibi önemli ürün kriterleri, DICAR™ karbonatlayıcı içinde belirlenir ve çevrim içi olarak izlenir. İstendiği taktirde (örn. Briks sapmaları) DICON-C™ sistemi içinde otomatik düzeltmeler de yapılır.

 

Spesifik Özellikler

 • Ürünler boru hattı içinde doğrudan karıştırılır, karıştırma tankı gerekmez 
 • Sistem içine sadece küçük ürün miktarları alınır, ürün hızlı bir şekilde hazır olur
 • Hassas debimetre kullanımı ile yüksek doğruluk 
 • Çalışma prosesi boyunca debimetreler döngüsel olarak izlenir 
 • Dijital kontrolör, sinyal dönüştürmeden kaynaklanan hatalara maruz kalmaz ve kısa-süreli sapmalar tamamen telafi edilir
 • Kolay yönetim 
 • Kompakt, fabrikada test edilmiş, bağlantıya hazır cihaz 
 • DICAR™ tip karbonatlayıcı ile kombine edilebilir

Bitmiş şurupların üretimi için DICON-S™ tipi devamlı hat-içi karıştırma sistemi

DICON-S™ tipi devamlı hat-içi karıştırma sistemi alkolsüz içecekler için şurupların yüksek-hassasiyette devamlı olarak karıştırılması için tasarlanmıştır.

Sıvı akışları hassas debimetrelerle (MDM tipi kütle debimetreler veya IZM™ tipi elektromanyetik debimetreler) ile ölçülür ve otomatik sistem kontrolörüne aktarılır. Dijital kontrolör, ölçülen değerleri önceden seçilmiş karıştırma oranları bakımından kıyaslar ve ön ayarlı değerler tam olarak korunacak şekilde kontrol cihazlarını devreye sokar. Kısa-süreli kontrol sapmaları tamamen telafi edilir. Hat-içi karıştırma sistemini küçük bir tampon tankı izler. 

Briks değeri ve (gerekiyorsa) iletkenlik gibi temel ürün kriterleri, hat-içinde tespit edilir ve izlenir. İstendiği taktirde (örn. Briks sapmaları) DICON-S™ sistemi içinde otomatik düzeltmeler de yapılır. Oranlama vanaları ve/veya frekans konvertörlü pozitif pompalar, kontrol cihazları olarak kullanılır. 

 

Spesifik özellikler

 • Ürünler boru hattı içinde doğrudan karıştırılır 
 • Hassas debimetre kullanımı ile yüksek doğruluk 
 • Çalışma prosesi boyunca debimetreler devamlı olarak izlenir 
 • Devamlı hat-içi karıştırma sistemleri için özel dijital kontrolör 
 • Sistem içine sadece küçük ürün miktarları alınır 
 • Kolay yönetim 
 • Kompakt, fabrikada test edilmiş, bağlantıya hazır cihaz

DICON-T™ tipi devamlı hat-içi karıştırma sistemi - Mobil sistem

DICON-T™ tipi mobil devamlı hat-içi karıştırma sistemi, sıvı bileşenlerin karıştırılması için tasarlanmıştır.

Küçük veya orta karıştırma hacmine sahip veya hedef tankları sık değiştiren kullanıcılar bu sistemden fayda sağlar. Mobil yapısı, sistemin hızlı ve kolay bir şekilde gereken yere taşınmasına olanak sağlar. Hortumlar aracılığıyla sistem, istenilen hedef tanka bağlanır ve PLC'de muhafaza edilen reçete kaynağına ulaşır ve sistem başlatılır. Karmaşık bir sisteme veya ilgili kontrol teknolojisine sahip otomatik vanalara gerek olmadığı için DICON-T™, karışım ürünlerinin imalatında oldukça ekonomik bir alternatiftir.
 

Spesifik özellikler

 • Ürünler boru hattı içinde karıştırılır (karıştırma tankı gerekmez), o nedenle çok az alan gerektirir
 • Hassas ölçüm ünitelerinin kullanımı ile oldukça hassastır 
 • Dijital kontrolör, bütün sapmaların telafi edilmesini mümkün kılar 
 • Miktarların tam olarak alınması ve üretim miktarlarının kaydedilmesi mümkündür 
 • Düşük ila en yüksek kapasitelerde sistemler mevcuttur 
 • Geniş oran yelpazesi

Alkolün alımı ve karıştırılması için devamlı hat-içi karıştırma sistemi DIVA™

DIVA™ alkol alım ve devamlı hat-içi karıştırma sisteminin iki temel işlevi, istendiği taktirde Tartım & Ölçüm amacına uygun miktar tespitli tankerlerden ham alkolün alınması ve alkol içeriğinin farklı bölgelerdeki (ATEX) yönetmeliklerin dışına çıkılmaması amacıyla %76 altına düşürülmesi için suyla karıştırılmasıdır.

Alım kısmında bir hava giderici donanım bulunmaktadır. Görevi, sıvı akışından boru hattı içine taşınan havanın ayrıştırılmasıdır. Bir pompa, alkolü hava gidericiden alarak kütle debimetresinden geçirir ve karıştırma noktasına taşır. Alkol akışı, kütle debimetresinde tespit edilir. Su akışı da tespit edilir ve akış, bir kontrol vanası ile istenilen oranda ayarlanır. Karışımın alkol içeriği, ölçüm cihazı içinde kontrol edilir.

Devamlı hat-içi karıştırma sistemi çıkışına monte edilen resmi onaylı yoğunluk ölçüm sistemi, alkol/su karışımının alkol içeriğini tespit eder. Kontrolöre dönen alkol ölçüm değeri, oldukça hassas bir alkol/su karışımı ayarını mümkün kılar. 

Ayarlanan alkol/su karışımından sapma miktarı, yaklaşık olarak alkol hacminin ± %0.05'i kadardır.

Sistem, tehlikeli bölgeye montaj için tasarlanmıştır. Sadece kumandanın tehlikeli bölge dışına monte edilmesi gereklidir. 

Alkol ve su oranı, operatörün karışım içinde elde etmek istediği alkol içeriğine uygun olarak kontrol edilir. 

Kontrolör, dozajlanması gereken su kütlesini başlangıçta alkol içinde mevcut olan su kütlesinden ve karışım içinde ihtiyaç duyulan su kütlesinden hesaplar. Başlatma esnasında oluşabilecek dozaj sapmaları, 'puls-hassasiyetinde' tespit ve telafi edilir.

 

Spesifik özellikler

 • Ürünler boru hattı içinde doğrudan karıştırılır (karıştırma tankı gerekmez) 
 • Hassas ölçüm ünitelerinin kullanımı ile oldukça hassastır 
 • Dijital kontrolör tarafından sapmalar tamamen telafi edilir 
 • Kolay yönetim 
 • Kompakt, fabrikada test edilmiş cihaz