Santrifüj Yağ Geri Kazanımı için 3-Fazlı Ayırıcı Dekantörler

Zeytin, palmiye ve diğer sebze ham yağlarının geri kazanımı için dekantör, her zaman için tesisin kalbinde yer alır.

3-Fazlı dekantörler hem zeytin posasını hem de palmiye yağı çamurunu yağ, su ve katı madde olarak ayırır.

Bu 3-Fazlı separasyon, oldukça fazla seyreltme suyu gerektirir. Zeytin yağı üretiminde GEA ayrıca zeytin yağı geri kazanım prosesindeki atık suyun arıtılması için 3-Fazlı dekantörler sunmaktadır. Atık su hacmini ve KOİ değerini azaltmakta ve yağ fabrikası işlenen zeytin miktarına göre yüzde 0.5 ek yağ kazanımı sağlamaktadır. Söz konusu palmiye yağı geri kazanımı olduğunda 3-Fazlı dekantörler hem konvansiyonel hem de ham yağ prosesi adımlarında kullanılmaktadır.

Özellikleri & Faydaları

  • Maksimum separasyon hassasiyeti ve daha da fazla ürün çıktısı için yüksek hız
  • Her zaman optimum olarak ayarlı fark hızları
  • Her zaman tam tork, böylece her zaman tam performans
  • Uzun ömürlüdür ve maksimum hizmet süresi sağlar
  • Kolay işletim ve izleme
  • Yüksek verimlilik - hızlı amortisman
  • Maksimum ürün randımanı
  • Zeytin yağı geri kazanımında ek yüzde 1 - 2 randıman için GEA cetec teknolojisi