Menü

Enerji

Effluent water from power plants

Atık su arıtması, ulusal ve uluslararası kanunlar altında sıkı bir şekilde kontrol edilmektedir. Atık su sadece özel olarak onaylanmış arıtma sistemleri ile yağdan arındırıldıktan sonra deşarj edilebilir. Maksimum yağ içeriği 15 ppm seviyesini geçmemelidir. Limit, bazı bölgelerde 10 ppm seviyesine kadar düşmektedir.

Çevreyi Koruyun

Yağlı su, sadece atıktaki yağ içeriği 15 ppm altında ise deşarj edilebilir. Bir milyon birim su için 15 birim yağ küçük görünebilir, ancak GEA bunun bile yüksek olduğunu düşünmektedir. Ayrıca uygulamada, normal işletim koşulları altında bir çok konvansiyonel tesiste bu değerin elde edilemediği görülmüştür. Bu değeri ne kadar düşürebilirsek, çevremize o kadar büyük fayda sağlamış oluruz.

Atık su, aşağıdaki içeriklerin bir karışımıdır:

  • Soğutma suyu kaçakları
  • Yakıt ve yağlama yağı kaçakları
  • Çökeltme ve çamur tankları drenajları
  • Çeşitli temizlik proseslerinden gelen atık su

Ürün (yani aşırı emülsiyonsuz yağlı su), yağlı su tankından bir besleme pompası ile çekilerek, filtreden ve ön-ısıtıcıdan geçirilerek besleme vanasından separatöre gelir. Başlatma veya tahliye programı esnasında yeniden yağlı su tankına gönderilir.

Ürün, üstten separatör tamburu merkezine akar. Ağır su fazı, en ince yağ partiküllerinden ayrılır ve basınç altında sentripetal pompa ile deşarja taşınır.

Ürünler & teknolojiler

Gösterilen {{count}} / {{total}}

GEA Insights

GEA haber bültenine abone olarak GEA yeniliklerinden ve hikayelerinden haberdar olun.

Kaydolun

Size yardımcı olmak için buradayız! Sadece bir kaç detay ile sorgulamanıza yanıt verebileceğiz.

Bizimle irtibat kurun