Menü

Çıktı

Slop oil

Kullanılmayan veya atık petrolün yüksek maliyetli tasfiyesi yerine GEA, atık petrolün rafineri veya petrol arıtma prosesine geri dönüşümü için bir metot geliştirmiştir. Müşteri bakımından avantajları: kaynakların optimum kullanımı.

Atıktan...

Kullanılmayan ya da atık petrol genellikle petrol göletlerinde depolanır ve petrol tanklarının temizlenmesi esasında, filtre geri yıkama proseslerinde, rafineri proseslerinin bir atık ürünü olarak, kaçaklar veya "ret" ile - geleneksel petrol arıtma tesisleri atıklarından oluşur. Petrol, çeşitli kimyasallar, su ile kaba ve ince katı madde partiküllerinin karışımınlarından oluşur ve çeşitli kompozisyonlarda büyük değişiklikler görülebilir.

... kullanıma

İlk adım, atık petrolün ön arıtmasıdır. Bu amaçla petrol sıcaklığı işlem sıcaklığına yükseltilir, daha sonra özel mikserlerde homojenize edilebilmeleri için ilgili kimyasallar (örneğin, emülsiyon çözücüler) eklenir. Bu, bütün prosesin mümkün olduğunca dengeli tutulması için önemli bir unsurdur. Karışımın yüksek su ve katı madde içeriğine sahip olmasından, ya da viskozitesinin yüksek olmasından bağımsız olarak - GEA'nın yükse performanslı dekanterleri katı maddeleri ayırır; eğer üç fazlı dekanterler kullanılırsa, aynı anda suyu da petrolden ayırır. Dekanterlerimiz, en iyi separasyon verimini sağlamak için diferansiyel hızı, değişen besleme koşullarına göre otomatik olarak ayarlar. Sonraki parlatma aşamasında disk tipi santrifüjler, kalıntı suyu ve çok ince partikülleri petrolden ayırır. Geri kazanılan petrol artık standart rafineri gerekliliklerine uygundur ve sonraki işlemler için normal ham petrol ile karıştırılabilir.

Dekanterden gelen sulu fazın işlenmesi, kendini temizleyen disk tipi separatörlerle gerçekleştirilebilir. Oldukça ince tortuları gidererek ve kalıntı petrol içeriğini izin verilen limite ve hatta daha da altına (genellikle 15 ppm ve altı) indirerek suyu "parlatır". Bu şekilde mevcut çevre koruma gereklilikleri güvenilir bir şekilde yerine getirilmiş olur ve su da çevre dostu şekilde bertaraf edilebilir.

ATEX standardına uygun patlama koruması

ATEX uygunluğuna göre bölge 1 ve 2 için patlama-korumalı versiyonlar, bütün ilgili proses aşamalarında maksimum güvenlik sağlar. Perdeleme prensibimiz sayesinde tehlikeli sınıftaki ürünler de alev alma noktası üzerindeki sıcaklıklara ısıtılabilmekte ve işlenebilmektedir.

Komple sistemler ve mobil çözümler

Atık petrol arıtmasında yetkin bir ortak olarak petrol ve su işlemesi için bütün kontrol tesisi de dahil olmak üzere komple tesisler sunmaktayız. Proses hatları çeşitli boyutlarda mevcuttur ve müşterinin özel gerekliliklerini karşılayacak şekilde özelleştirilebilir. Ayrıca tüm üniteler örneğin konteynerlere monte edilebilir, böylece mobil uygulamalarda kullanılabilir.

Ürünler & teknolojiler

Gösterilen {{count}} / {{total}}

GEA Insights

GEA haber bültenine abone olarak GEA yeniliklerinden ve hikayelerinden haberdar olun.

Kaydolun

Size yardımcı olmak için buradayız! Sadece bir kaç detay ile sorgulamanıza yanıt verebileceğiz.

Bizimle irtibat kurun