Menü

Emisyon Arıtımı

Gezegenimizi koruyalım

İşleme endüstrisi global bir endüstridir ve farklı türde proses teknolojilerinde oluşan zararlı emisyonlar, dünya genelinde bir çok bölgeyi etkileyebilmektedir. Dünya çapındaki endüstriler, daha katı çevresel yönetmeliklerle yüzleşmektedir, ama aynı zamanda ürünler için artan talepleri de karşılamaları gerekmektedir. GEA, müşterilerimizin bu yönetmeliklere uyumuna yardımcı olurken randımanı arttırmak ve rekabeti korumak için uzun vadeli, maliyet etkin ve ekolojik olarak sürdürülebilir çözümler sunmaktadır.

GEA, Emisyon Kontrolündeki ortağınız

Havaya, suya veya toprağa deşarj edilen emisyonların ve atık suların arıtılması, endüstriyel kirlenme kontrolünün yanı sıra enerji verimli ve kaynak tasarrufu sağlayan üretim metotlarının geliştirilmesi bakımından en büyük zorluklardan biridir.

GEA, hava kirliliği kontrolü ve atık su arıtması çözümlerini, müşteri ile yakın iletişim içinde ihtiyaca özel olarak tasarlamaktadır. 

Emisyon Kontrolü

Aşağıdakileri içeren hava kirliliği kontrol teknolojilerimiz, düşük işletim ve bakım maliyetleri ile en katı emisyon gerekliliklerini karşılamaktadır:

 • Aerosol & Partikül giderimi
 • Nitrojen oksitlerin azaltılması (DeNOx)
 • Baca Gazı Temizliği (DeSOx)
 • Asitlerin, halojen ve diğer zehirli bileşenlerin soğurulması
 • Ağır metal giderimi
 • Uçucu organik bileşikler ve kötü kokuların giderimi
 • Dioksin/Furan azaltma
 • Katalitik oksidasyon
 • Gaz soğutma & koşullandırma 
 • Atık Isı Geri Kazanımı

Atık Proses Sularının Arıtılması

Atık su ve proses akışkanı arıtma alanında GEA, aşağıdakilerin giderimi için komple proses hatları ve ekipmanlarının ana tedarikçisidir: 

 • Çeşitli endüstrilerin atık sularının arıtılması ve hatta sıfır sıvı deşarjı (ZLD)
 • Değerli maddelerin ve yan-ürünlerin geri kazanımını dahil olmak üzere, endüstriyel akışkanların ve atık sularının geri dönüştürülmesi ve yükseltilmesi

Atıkların Azaltılması

Kara ve Toprak kirlenmesi, atık akışlarının yakılması ile azaltılabilir. Hem baca gazı akışları hem sıvı atıklar, GEA teknolojisi ve ekipmanları kullanılarak arıtılabilir.

Proses çözümlerimiz, aşağıdakileri içeren anahtar teknolojilerimiz ve ekipmanlarımız üzerine inşa edilmiştir:

 • Santrifüjlü separasyon
 • Çapraz Akış Membran Filtreleme
 • Buharlaştırma (Evaporasyon)
 • Dondurarak konsantrasyon ve solüsyon kristalizasyonu
 • Gaz yıkama ve emisyon kontrol teknolojileri

GEA tesisleri, en katı sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilmektedir ve kimyasal endüstrisi kural ve standartları ile uyumludur. Ekipmanımız, konsantre asitlerin, yüksek basınçların ve yanıcı yada patlayıcı maddelerin gündelik kullanımı ile alakalı risklerin üstesinden gelebilmektedir.

Ürünler & teknolojiler

Gösterilen {{count}} / {{total}}

GEA Insights

GEA haber bültenine abone olarak GEA yeniliklerinden ve hikayelerinden haberdar olun.

Kaydolun

Size yardımcı olmak için buradayız! Sadece bir kaç detay ile sorgulamanıza yanıt verebileceğiz.

Bizimle irtibat kurun