Podwójne zawory przy dnie zbiornika Tank Bottom Valves VARIVENT® T_R

Zawory przy dnie zbiornika VARIVENT® używane są do odcinania instalacji rurowych w zbiornikach. Różne połączenia korpusu mogą być bezpośrednio przyspawane do dna zbiornika i zamontowane na równi z dnem na ścianie dna zbiornika. Oferujemy proste zawory odcinające do zbiorników z jedną powierzchnią uszczelnienia pomiędzy zbiornikiem a instalacją rurową oraz promieniste zawory uszczelniające mixproof przy dnie zbiornika.

Przykłady zastosowania

Proste zawory odcinające do zbiorników stosowane są, gdy zbiornik posiada oddzielną linię napełniającą i odprowadzającą. W czasie pracy zbiornika nie jest możliwe czyszczenie instalacji rurowej.

Zawory odcinające mixproof do zbiorników stosowane są, gdy zbiornik posiada wspólną linię napełniającą i odprowadzającą. Oddzielanie mixproof pomiędzy instalacją rurową i dnem zbiornika umożliwia czyszczenie rur podczas pracy zbiornika.

W klasycznym wariancie zawór odcinający mixproof oddziela proces zachodzący w zbiorniku od dopływu do kolejnej matrycy zaworowej, co oznacza, że zbiorniki można napełniać, opróżniać oraz czyścić elastycznie i niezależnie od siebie.

Już od pewnego czasu zawory przy dnie zbiornika mixproof instalowane są poziomo na specjalnym zespole podłączeniowym bezpośrednio pod zbiornikiem (ECO-MATRIX™). Dzięki temu linie technologiczne nie zbiegają się w matrycy zaworowej, ale są kierowane bezpośrednio pod zbiorniki w celu zaoszczędzenia przestrzeni.

Zalety

  • Uszczelnienie promieniste zapobiega wyciekom przy przełączaniu i drganiom przepony zaworu przy wysokim ciśnieniu. 
  • Stabilizator zapobiega zbyt szybkiemu zamykaniu się przepony zaworu podczas zamykania w kierunku przepływu produktu, tym samym redukując ryzyko uderzeń hydraulicznych 
  • Dzięki użyciu standardowych siłowników VARIVENT® zawór można dostosować do różnych parametrów procesu 
  • W połączeniu z zaworem płuczącym zawór przy dnie zbiornika może być również instalowany poziomo, np. w nowej koncepcji rur ECO-MATRIX

Oddzielanie mixproof

Co do zasady wariant mixproof stosowany jest, gdy zbiornik posiada wspólną linię napełniającą i odprowadzającą. Zawór mixproof umożliwia czyszczenie instalacji rurowej w trakcie wymaganego procesu.

Gdy zawór jest zamknięty (pozycja wyłączona), w wariancie mixproof między dwoma płynami znajdują się zawsze dwa uszczelnienia. Jeżeli jedno uszczelnienie posiada wady, spowodowany nimi wyciek będzie kierowany z przeciekającego korpusu na obrzeża. Ta metoda zapobiega jakiemukolwiek mieszaniu się zawartości zbiornika i instalacji rurowej.

Połączenia zbiornika

Istnieją różne możliwości podłączenia zaworów VARIVENT® do zbiornika. Połączenie ze zbiornikiem typu T używane jest do instalacji zaworów na dnie zbiornika. Połączenie ze zbiornikiem typu U zalecane jest w przypadku bocznej i poziomej instalacji zaworów na ścianie zbiornika.

 
Rozmiary
Zawory przy dnie zbiornika
DN 25 — DN 150
Średnica zewnętrzna 1" — 6"
IPS 2" — IPS 6"
Schemat wyboru zaworu: Zawory przy dnie zbiornika


Rodzaj
Zawory odcinające
Zawór pojedynczy przy dnie zbiornika, typ N
Zawory odcinające
Kompaktowa konstrukcjaZawór pojedynczy przy dnie zbiornika, N/ECO
Zawory odcinające
Produkty lepkie lub z dużymi cząstkamiPojedynczy zawór przy dnie zbiornika o dużym skoku,
typ N_V
Zawory odcinające
Zawór pojedynczy przy dnie zbiornika, typ U
Zawory odcinająceProdukty lepkie lub z dużymi cząstkamiPojedynczy zawór przy dnie zbiornika o dużym skoku, typ U_V
Zawory odcinające mixproofUszczelnienie promieniste
Podwójny promienisty zawór uszczelniający przy dnie zbiornika VARIVENT®, typ T_R
Zawory odcinające mixproofUszczelnienie promieniste
z podnoszeniem gniazda
Podwójny promienisty zawór uszczelniający przy dnie zbiornika VARIVENT®, typ T_RL, T_RC
Zawory odcinające mixproofUszczelnienie promieniste
z podnoszeniem gniazda
Podwójny promienisty zawór uszczelniający przy dnie zbiornika VARIVENT®, typ T_RC (tylko DN 25 / średnica zewnętrzna 1")

Czyszczenie komory wyciekowej

Siłownik podnoszący (typ T_RC, T_RL)
Podwójne zawory przy dnie zbiornika typu T_RC wyposażone są w siłownik podnoszący, który pozwala na indywidualne podnoszenie pojedynczej przepony zaworu podczas procesu czyszczenia rury lub zbiornika. Substancje czyszczące przechodzą przez uszczelnienie podniesionej przepony zaworu, czyszczą komorę wyciekową, a następnie wypływają przez otwór wyciekowy na obrzeża. W ten sposób też możliwe jest czyszczenie wszystkich powierzchni, które mają kontakt z produktem, w tym powierzchni uszczelnienia przepony zaworu.

Czyszczenie natryskowe (typ T_R, T_RL)
Zawory posiadają samodzielne podłączenie do czyszczenia na poziomie pierścienia smarującego (typ T_R) lub też dodatkowe podłączenie przy siłowniku podnoszącym (typ T_RL). To podłączenie pozwala na dostarczanie substancji czyszczących do komory wyciekowej z zewnętrznego źródła w celu czyszczenia tej komory (dodatkowo poza siłownikiem podnoszącym) za pomocą zintegrowanej dyszy natryskowej.

Następnie substancja czyszcząca przepływa przez otwór wyciekowy bez ciśnienia na obrzeża. Oczyszczanie następuje przy zamkniętym zaworze, co oznacza, że powierzchnie uszczelnienia mające kontakt z produktem pozostają nietknięte podczas czyszczenia.

W ten sposób można czyścić komorę wyciekową niezależnie od czyszczenia rur. Ponadto możliwe jest płukanie przed procedurą przełączania zaworu lub po niej.

Jeżeli zawory wyposażone są zarówno w siłownik podnoszący i możliwość zewnętrznego czyszczenia natryskowego, wówczas czyszczenie natryskowe służy jedynie do płukania podczas poszczególnych procedur przełączania, natomiast dokładne czyszczenie następuje poprzez podnoszenie.

Typy T_R, T_RL, T_RC

Więcej informacji dostępnych jest w katalogu.

Dane techniczne wersji standardowej
Typ T_RTyp T_RLTyp T_RC
Zalecany kierunek przepływuNapełnianie, opróżnianie
Materiał mający kontakt z produktem1.4404 / AISI 316 L
Materiał niemający kontaktu z produktem1.4301 / AISI 304
Materiał uszczelnienia mający kontakt z produktemEPDM, FKM, HNBR
Temperatura otoczenia0 — 45°C
Ciśnienie dostarczanego powietrza6 bar (87 psi)
Ciśnienie produktu5 bar (73 psi)
Powierzchnia mająca kontakt z produktemDN, średnica zewnętrzna
Ra ≤ 0,8 μm
IPS Ra ≤ 1,2 µm
DN, średnica zewnętrzna
Ra ≤ 0,8 μm
IPS Ra ≤ 1,2 µm
Ra ≤ 0,8 μm
Zewnętrzna powierzchnia korpusuMatowana
System sterowania i sprzężenia zwrotnegoPołączenie 0 (bez narzędzi kontrolnych „control top”)
Rodzaj siłownikaPneumatyczny siłownik powietrze/sprężyna
Elementy przyłączenioweKoniec spawany
IdentyfikacjaEtykieta samoprzylepna
Wersja gniazda zaworuZaciskany pierścień
CertyfikatyA3, CE