Technologia próżniowa Termokompresory

Termokompresory oparte są na sprawdzonej technologii pomp strumieniowych i są często używane do redukcji upustu pary o niskim ciśnieniu.

Odzyskiwanie ciepła utajonego pary o niskim ciśnieniu skutkuje ostatecznie oszczędnością energii. Nasze systemy strumienicowych pomp parowych są niezawodne i wymagają tylko niewielkiej konserwacji.

Zastosowania

Strumieniowe sprężarki parowe używane są w układach wyparnych, destylacji, chłodzenia, krystalizacji, dezodoryzacji, odgazowywania i suszenia w próżni.

W zakresie nadciśnienia do ogrzewania wykorzystuje się opary wylotowe (pompa ciepła).

Tryb działania

Strumieniowe sprężarki parowe wykorzystują energię przepływu pary o wysokim ciśnieniu i sprężają parę o niskim ciśnieniu do średniego poziomu ciśnienia.

Zwykle takie sprężarki używają pary wodnej jako czynnika napędowego i ssącego. Mogą jednak działać na bazie każdej innej pary.

Strumieniowa sprężarka parowa musi mieć konstrukcję umożliwiającą odpowiednie połączenie warunków operacyjnych, ponieważ w przeciwnym razie jej działanie będzie mało efektywne lub w ogóle nie będzie ona działać. Aby lepiej zrozumieć sposób działania strumieniowego sprężania parowego, ważna jest analiza zachowania procesu w różnych warunkach roboczych.

 

Zalety

  • Łatwa obsługa dużych objętości oparów, szczególnie przy szerokich zakresach próżni
  • Niskie koszty inwestycji dzięki stosunkowo prostej konstrukcji
  • Oczekiwany długi okres eksploatacji jako sprężarki strumieniowe
  • Mogą być zawsze skonstruowane z odpowiednich materiałów odpornych na korozję
  • Wysokie bezpieczeństwo operacyjne i niewielkie wymogi konserwacji ze względu na brak ruchomych części

W związku z tymi korzyściami wydajność nie odgrywa znaczącej roli w porównaniu z innymi sprężarkami. Dzięki dostosowaniu do konkretnych zadań i przy poprawnej konstrukcji i zastosowaniu można osiągnąć wysoką skuteczność operacyjną.