Super Slider Pump

Pompa Super Slider to rodzaj wszechstronnej 8” pompy Super Pump o regulowanej długości. Dzięki temu można jej używać do zbiorników gnojowicy o różnych głębokościach w gospodarstwach mlecznych oraz na farmach hodowli świń i krów.

Pompę Super Slider można ustawiać na różną długość, łatwo nią manewrować, co pozwala operatorowi szybko opróżniać jeden zbiornik za drugim. Konstrukcja bazująca na podwójnych dyszach i wskaźniki wizualne zapewniają wydajność mieszania i zwiększają wygodę operatora.

Do wykonania całej pracy wystarczy jedna pompa

Dzisiaj w jednym gospodarstwie może znajdować się wiele zbiorników o różnych głębokościach. Wraz z rozwojem hodowli świń budowane są nowe budynki ze zbiornikami o różnych głębokościach, dostosowanych do aktualnych praktyk hodowlanych, możliwości magazynowania gnojowicy oraz wymogów projektowych obory. Ponadto wraz z rozwojem gospodarstw mlecznych i hodowli krów na głębokość zbiornika wpływać mogą miejsce posadowienia budynku, lokalne warunki geologiczne (głębokość lustra wody lub podłoża skalnego) oraz wymagana pojemność magazynowania. Zazwyczaj jeżeli gospodarcze zbiorniki na gnojowicę mają różne głębokości, wymagane są oddzielne pompy do gnojowicy.

Poza tym niektórzy przewoźnicy gnojowicy lub wykonawcy w trakcie sezonu obsługują kilka różnych gospodarstw. Zazwyczaj wymagają oddzielnych pomp do gnojowicy, aby obsłużyć klientów, którzy posiadają zbiorniki gnojowicy o głębokości 8, 10,12 stóp (2,5, 3, 3,5 m) i głębsze. Wymaga to dodatkowej koordynacji pomiędzy klientami i dopilnowania, aby dla każdego klienta dostępny był właściwy sprzęt.

GEA dostarcza rozwiązanie odpowiednia i dla gospodarstw, i dla przewoźników gnojowicy. Rozwiązaniem tym jest pompa Super Slider.

Kluczowe cechy pompy Super Slider

  • Opcjonalne mieszanie za pomocą dwóch dysz
  • Intuicyjna obsługa dyszy oraz wskaźniki pozycji zaworu obrotowego
  • Pompa Super Slider jest dostępna w dwóch modelach: do zbiorników o głębokości od 8 do 12 stóp (2,44 do 3,66 m) oraz od 10 do 16 stóp (3,05 do 4,88 m)
  • Optymalne połączenie z napędem WOM dla zbiorników o każdej głębokości
  • Doskonała zwrotność i łatwy załadunek oraz wyładunek ze zbiornika gnojowicy
 

Pompa Super Slider

Pompa Super Slider
Pompa Super Slider

Rozwiązania GEA w zakresie zarządzania gnojowicą, pompa Super Slider

!

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Znajdź sprzedawcę/dealera