Wirówka Separators for Power Plants

Wirówki odśrodkowe GEA wykorzystywane są w elektrowniach do obróbki olejów opałowych i smarowych w turbinach i silnikach wysokoprężnych. Precyzyjne oddzielanie jest niezbędne do niezakłóconej pracy generatorów. W rezultacie osiągamy niezawodne i opłacalne dostawy energii oraz wydajne wykorzystanie zasobów naturalnych. Nieprzerwane dostawy energii wymagają systemów działających bezproblemowo, wydajnie i niezawodnie niezależnie od zakresu obciążenia.

Elektrownie w regionach ze skrajnie niskimi temperaturami narażone są na zupełnie inne warunki środowiskowe niż te zainstalowane na gorących pustyniach. Te niesprzyjające warunki stają się jeszcze cięższe w zależności od znaczących różnic w poszczególnych regionach w zakresie jakości paliwa dostarczanego do turbin gazowych lub silników wysokoprężnych elektrowni. Ale we wszystkich tych skrajnych warunkach cel jest taki sam: energia musi płynąć.Na okrągło. Bez wyjątków.

Wymagane są koncepcje elektrowni, działające bezproblemowo, wydajnie i w sposób przyjazny dla środowiska niezależnie od zakresów obciążeń. Ciągłe przetwarzanie olejów opałowych i smarowych do turbin i silników wysokoprężnych jest kluczem do niezawodnych dostaw energii.

Systemy przetwarzania zaprojektowane są w celu zapewnienia precyzyjnej pracy, optymalnie dostosowanej do składu olejów opałowych i smarowych. Na przykład separatory oddzielają z paliw pierwiastki śladowe, które mogą spowodować korozje przy wysokich temperaturach gazów spalinowych. Niezawodne odsalanie i separacja frakcji stałej w paliwach redukuje korozję do technicznie osiągalnego minimum i zapewnia niezakłóconą eksploatację. Woda, ścieranie lub zanieczyszczenia mogą podobnie w negatywny sposób wpłynąć na okres użytkowania komponentów elektrowni. W najpoważniejszych przypadkach istnieje ryzyko niezaplanowanego przestoju i wysokich kosztów awarii.

Systemy przetwarzania GEA mają na celu zapewnienie ciągłej wysokiej dostępności. We wszystkich tych obszarach zastosowania seria separatorów OSE wprowadza nową jakość. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim:

 • Przetwarzanie oleju opałowego do silników wysokoprężnych i turbin gazowych 
 • Przetwarzanie oleju smarowego
 • Przetwarzanie mieszanin wody i oleju

 

Funkcje i korzyści:

 • Oddzielanie na gorąco
 • Maksymalna siła grawitacji
 • Przepustowość do 80 m3/h na jeden separator
 • Maksymalna skuteczność oddzielania
 • Szczególnie solidne i wytrzymałe rozwiązanie
 • Najwyższa oszczędność w całym cyklu eksploatacji
 • Funkcja unitroplus — system czujników do automatycznego monitorowania i sterowania
 • Niezawodne przetwarzanie wyjątkowo ciężkich i zanieczyszczonych paliw
 • Idealne rozwiązanie przy działaniu bez nadzoru
 • Maksymalna niezawodność operacyjna
 

Kontakt

Jak możemy pomóc?