Wirówka Separators for Power Plants

Wirówki odśrodkowe GEA wykorzystywane są w elektrowniach do obróbki olejów opałowych i smarowych w turbinach i silnikach wysokoprężnych. Precyzyjne oddzielanie jest niezbędne do niezakłóconej pracy generatorów. W rezultacie osiągamy niezawodne i opłacalne dostawy energii oraz wydajne wykorzystanie zasobów naturalnych. Nieprzerwane dostawy energii wymagają systemów działających bezproblemowo, wydajnie i niezawodnie niezależnie od zakresu obciążenia.

Elektrownie w regionach ze skrajnie niskimi temperaturami narażone są na zupełnie inne warunki środowiskowe niż te zainstalowane na gorących pustyniach. Te niesprzyjające warunki stają się jeszcze cięższe w zależności od znaczących różnic w poszczególnych regionach w zakresie jakości paliwa dostarczanego do turbin gazowych lub silników wysokoprężnych elektrowni. Ale we wszystkich tych skrajnych warunkach cel jest taki sam: energia musi płynąć.Na okrągło. Bez wyjątków.

Wymagane są koncepcje elektrowni, działające bezproblemowo, wydajnie i w sposób przyjazny dla środowiska niezależnie od zakresów obciążeń. Ciągłe przetwarzanie olejów opałowych i smarowych do turbin i silników wysokoprężnych jest kluczem do niezawodnych dostaw energii.

Systemy przetwarzania zaprojektowane są w celu zapewnienia precyzyjnej pracy, optymalnie dostosowanej do składu olejów opałowych i smarowych. Na przykład separatory oddzielają z paliw pierwiastki śladowe, które mogą spowodować korozje przy wysokich temperaturach gazów spalinowych. Niezawodne odsalanie i separacja frakcji stałej w paliwach redukuje korozję do technicznie osiągalnego minimum i zapewnia niezakłóconą eksploatację. Woda, ścieranie lub zanieczyszczenia mogą podobnie w negatywny sposób wpłynąć na okres użytkowania komponentów elektrowni. W najpoważniejszych przypadkach istnieje ryzyko niezaplanowanego przestoju i wysokich kosztów awarii.

Systemy przetwarzania GEA mają na celu zapewnienie ciągłej wysokiej dostępności. We wszystkich tych obszarach zastosowania seria separatorów OSE wprowadza nową jakość. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim:

 • Przetwarzanie oleju opałowego do silników wysokoprężnych i turbin gazowych 
 • Przetwarzanie oleju smarowego
 • Przetwarzanie mieszanin wody i oleju

 

Funkcje i korzyści:

 • Oddzielanie na gorąco
 • Maksymalna siła grawitacji
 • Przepustowość do 80 m3/h na jeden separator
 • Maksymalna skuteczność oddzielania
 • Szczególnie solidne i wytrzymałe rozwiązanie
 • Najwyższa oszczędność w całym cyklu eksploatacji
 • Funkcja unitroplus — system czujników do automatycznego monitorowania i sterowania
 • Niezawodne przetwarzanie wyjątkowo ciężkich i zanieczyszczonych paliw
 • Idealne rozwiązanie przy działaniu bez nadzoru
 • Maksymalna niezawodność operacyjna

Jak możemy pomóc?

Powiązane usługi i produkty

Ciągłe usprawnianie

GEA PerformancePlus

GEA PerformancePlus oferuje klientom różne poziomy serwisowania, które pozwalają rozszerzyć serwis prewencyjny zdecydowanie poza rutynowy zakres oraz uzupełniają wysiłki klienta mające na celu rozwój strategii przedsiębiorstwa 4.0.

Dowiedz się więcej o Serwisie GEA