Apollo™ MilkSystem

Pierwszy produkt w swojej unikatowej kategorii łączy opatentowaną technologię automatycznej kąpieli poudojowej poprzez główkę gumy strzykowej po zakończeniu udoju oraz zapewnia automatyczne płukanie wsteczne pod zdjęciu — powodując pierwszorzędny proces poboru mleka za każdym razem, gdy krowa wchodzi do hali.

Faktem jest, że automatyzacja obniża ryzyko wystąpienia ludzkiego błędu, zmniejsza nakłady pracy i nieskuteczność rozwiązań, zapewniając bardziej spójną procedurę udoju. Połączenie tych korzyści, które są ewidentnie obecne w rewolucyjnym koncepcie Apollo MilkSystem™, poprawia jakość mleka dawanego przez stado i pozytywnie wpływa na wyniki finansowe gospodarstwa mlecznego.

Apollo™MilkSystem to innowacyjna, zautomatyzowana stacja udojowa produkowana wyłącznie przez GEA. Ten pierwszy produkt w swojej unikatowej kategorii łączy opatentowaną technologię automatycznej kąpieli poudojowej realizowanej poprzez główkę gumy strzykowej po zakończeniu udoju oraz zapewnia automatyczne płukanie wsteczne po zdjęciu urządzenia — gwarantując pierwszorzędny proces poboru mleka za każdym razem, gdy krowa wchodzi do hali.

Dzięki systemowi Apollo MilkSystem™:

  • Strzyki są spójnie i optymalnie kąpane w jednostce udojowej, zanim zostanie ona zdjęta. 
  • Po każdym użyciu jednostki udojowe są płukane wstecznie roztworem sterylizacyjnym. 
  • Istnieje mniejsza ekspozycja na czynniki chorobotwórcze powodujące zapalenie gruczołu mlekowego. 
  • Dojone krowy są mniej zestresowane, a proces obejmuje mniej czynności wykonywanych ręcznie. 
  • W hali pracuje mniej pracowników

Oto korzyści dla producentów mleka:

  • Lepsza jakość mleka i zdrowie gruczołów zwierzęcych. 
  • Mniejsze nakłady pracy. 
  • Zwiększona wydajność hali. 
  • Lepsza ogólna zyskowność.

Optymalna kąpiel poudojowa

Poudojowa kąpiel krowich strzyków zapobiega występowaniu infekcji bakteryjnych i pomaga zachować zdrowie wymion, ale środek sterylizacyjny musi być nakładany w prawidłowy sposób. Apollo™MilkSystem zapewnia kompletną i konsekwentną sterylizację krów przy każdym udoju. Apollo™MilkSystem zapewnia poudojową kąpiel każdego strzyku w czasie gdy działa na nie podciśnienie i są one rozciągnięte przez gumę strzykową. System optymalnie pokrywa powierzchnię strzyka środkiem sterylizującym i odkaża obszar jeszcze zanim zostanie on wystawiony na działanie środowiska zewnętrznego.

 Dzięki tej metodzie środek sterylizujący wnika do wszystkich fałdek i zmarszczek na strzyku, dodatkowo zwiększając korzyści dippingu poudojowego w zakresie przeciwdziałania zapaleniu gruczołu mlekowego. Ilość aplikowanego środka sterylizacyjnego jest precyzyjnie kontrolowana. Obniża to całkowitą ilość stosowanego środka sterylizacyjnego w porównaniu do innych metod. Dzięki temu mamy pewność, że nałożony środek sterylizacyjny jest zawsze świeży i wolny od zanieczyszczeń.

Ogólne informacje o stronie
 

Automatyczne płukanie wsteczne pomaga przeciwdziałać zapaleniu gruczołu mlekowego

Bakterie przenoszące wirus zapalenia gruczołu mlekowego i choroby mogą być przenoszone od krowy do krowy poprzez jednostkę udojową. Apollo™MilkSystem zapobiega roznoszeniu bakterii dzięki funkcji automatycznego płukania wstecznego. Po spójnej i niezawodnej poudojowej kąpieli strzyków u wszystkich krów każda jednostka udojowa w systemie Apollo MilkSystem™ jest automatycznie płukana wstecznie roztworem sterylizacyjnym po jej zdjęciu. Działanie naprzemiennych cykli wody i środka dezynfekcyjnego w połączeniu z podmuchami powietrza tworzy potężną turbulencję wewnątrz kubków udojowych i misy jednostki udojowej, co znacznie zmniejsza łączną ilość wody wymaganej do skutecznego płukania wstecznego, zwłaszcza w porównaniu do starszej, tradycyjnej technologii płukania wstecznego.

Płukanie wsteczne zmniejsza ryzyko przenoszenia bakterii powodujących zapalenie gruczołu mlekowego pomiędzy krowami oraz zmniejsza niebezpieczeństwo subklinicznego zapalenia gruczołu mlekowego, co poprawia ogólną jakość mleka oraz zdrowie gruczołów mlecznych w stadzie.

!

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Znajdź sprzedawcę/dealera