Systemy rozpuszczania cukru na gorąco i na zimno w napojach i alkoholach

GEA DISUGAR — Systemy do rozpuszczania cukru w napojach i alkoholach

Opracowana przez firmę GEA solidna, wszechstronna gama urządzeń GEA DISUGAR daje użytkownikowi elastyczność w dodawaniu i rozpuszczaniu cukru w procesie wsadowym lub ciągłym, z pasteryzacją lub bez niej.

Stworzyliśmy system rozpuszczania cukru GEA DISUGAR, który jest podstawą dla przemysłu napojów i alkoholi oraz żywności. Sprzęt ten może być stosowany w produkcji szerokiej gamy napojów bezalkoholowych, nektarów, napojów typu hard seltzer i napojów alkoholowych oraz w produktach spożywczych takich jak ketchup i dżem. Rozpuszczalniki cukru GEA DISUGAR — zaprojektowane, aby zapewnić elastyczną produkcję, wspierać wysoką jakość produktów i umożliwić oszczędności w porównaniu z użyciem płynnego cukru — są wszechstronne i dopasowane do procesów i potrzeb produktowych klienta.

Nasz asortyment rozpuszczalników cukru GEA DISUGAR obejmuje:

Rozpuszczalnik cukru GEA DISUGAR-H z pasteryzacją

Ciągły rozpuszczalnik cukru GEA DISUGAR-C

Wsadowy rozpuszczalnik cukru GEA DISUGAR-T 

GEA DISUGAR-H

System ciągłego rozpuszczania cukru DI-SUGAR-H z pasteryzacją
GEA DISUGAR — Urządzenia do rozpuszczania cukru w napojach i alkoholach

DISUGAR-H to urządzenie do ciągłego rozpuszczania, służące do produkcji pasteryzowanych roztworów z cukru granulowanego i wody. Urządzenie wykorzystuje metodę rozpuszczania cukru na zimno. 

Proces rozpoczyna się od dostarczenia wstępnie podgrzanej wody do zbiornika rozpuszczającego. Po osiągnięciu ustawionej ilości wody do systemu dodawany jest cukier granulowany. Prędkość przenośnika (np. przenośnika śrubowego lub zaworu obrotowego) jest regulowana przez napęd o zmiennej częstotliwości.

W czasie, gdy cukier jest dostarczany do systemu, wstępnie określona ilość wody jest pompowana przez podgrzewacz wody do zbiornika rozpuszczającego. Pompa wraz ze specjalną dyszą mieszającą generują duże turbulencje w zbiorniku rozpuszczającym, co pomaga przyspieszyć rozpuszczanie kryształków cukru w wodzie.

Część krążącego roztworu przepływa przez komory oddzielające do sekcji regeneracyjnej. System reguluje wartość w skali Brixa poprzez dokładne dozowanie wody, zanim roztwór trafi do filtrów workowych. Standaryzowany roztwór cukru przepływa następnie do podgrzewacza, gdzie osiąga temperaturę pasteryzacji. Wartość w skali Brixa i natężenie przepływu są monitorowane i regulowane za pomocą przepływomierzy masowych. 

Po pasteryzacji roztwór cukru jest schładzany w sekcji regeneracyjnej (gdzie odzyskiwane jest ciepło), a następnie w chłodnicy, gdzie przepływ jest przeciwny do przepływu wody rozpuszczającej. Przepływ przez dodatkową chłodnicę sprawia, że płynny cukier ma odpowiednią temperaturę na wyjściu przed zmagazynowaniem. 

Jeśli w dowolnym momencie wartość w skali Brixa lub temperatura nie mieszczą się w dopuszczalnych granicach odchylenia od wartości zadanych, urządzenie zostanie automatycznie przełączone na ciągły obieg do momentu ponownego osiągnięcia wartości zadanych. Gwarantuje to, że żaden niepasteryzowany roztwór nie może zanieczyścić sterylnych części systemu, a tylko roztwór cukru o prawidłowej wartości w skali Brixa zostanie przetransportowany do obszaru magazynowania.

Pompy i zawory sterujące zapewniają również dodatnią różnicę ciśnień pomiędzy cukrem pasteryzowanym i niepasteryzowanym, tak że nawet w przypadku mikropęknięcia lub awarii uszczelki niepasteryzowany cukier nie może dostać się do sterylnych części urządzenia.

Cechy systemu GEA DISUGAR-H:
 • W pełni automatyczny, samooptymalizujący się proces z precyzyjnym dozowaniem wody pomaga zapewnić wysoką dokładność. 
 • Dodatni gradient ciśnienia na płytowym wymienniku ciepła z opcjonalnym monitorowaniem
 • Efektywne odzyskiwanie ciepła i energooszczędny proces rozpuszczania w niskich temperaturach pomagają obniżyć koszty robocze
 • Brak strat przy uruchamianiu procesu 
 • System podwójnych filtrów workowych z regulacją ciśnienia do obsługi produkcji ciągłej

GEA DISUGAR-C

System ciągłego rozpuszczania cukru GEA DISUGAR-C
GEA DISUGAR — Urządzenia do rozpuszczania cukru w napojach i alkoholach

GEA DISUGAR-C to urządzenie do ciągłego rozpuszczania, służące do produkcji na zimno pasteryzowanych roztworów cukru z cukru granulowanego i wody. 

Po rozpoczęciu procesu do zbiornika rozpuszczającego dozowana jest wstępnie podgrzana woda. Po osiągnięciu zadanej ilości wody do systemu dodawany jest cukier granulowany. 

W tym samym czasie odpowiednia ilość wody jest pompowana przez podgrzewacz do zbiornika rozpuszczającego i rozpoczyna się cyrkulacja roztworu cukru. Prędkość przenośnika (np. przenośnika śrubowego lub zaworu obrotowego) jest regulowana przez napęd o zmiennej częstotliwości. 

Pompa wraz ze specjalną dyszą mieszającą generują duże turbulencje w zbiorniku rozpuszczającym, co pomaga przyspieszyć rozpuszczanie kryształków cukru w wodzie. 

Ilość wody jest mierzona i regulowana przez przepływomierz, a ilość cukru monitorowana i dostosowywana do wymaganej wartości w skali Brixa. 

Część krążącego roztworu przepływa przez komory oddzielające do sekcji regeneracyjnej. Wartość w skali Brixa jest mierzona za pomocą urządzenia do pomiaru w linii, w punkcie wyjścia, a jeśli wartość docelowa nie zostanie osiągnięta, system automatycznie przełącza się na ciągły obieg i wartość w skali Brixa jest korygowana przez precyzyjne dozowanie wody do systemu. Zapewnia to, że tylko roztwór cukru o prawidłowej specyfikacji opuszcza system.

Cechy systemu GEA DISUGAR-C:
 • W pełni automatyczny, samooptymalizujący się proces z precyzyjnym dozowaniem wody, który pomaga zapewnić wysoką dokładność. 
 • Rozruch bez strat 
 • System podwójnych filtrów workowych z regulacją ciśnienia do obsługi produkcji ciągłej

GEA DISUGAR-T

Wsadowy rozpuszczalnik cukru GEA DISUGAR-T
GEA DISUGAR — Urządzenia do rozpuszczania cukru w napojach i alkoholach

GEA DISUGAR-T to urządzenie do rozpuszczania cukru pracujące w trybie wsadowym, służące do produkcji roztworów cukru z cukru granulowanego — dostarczanego w workach, wielkich workach lub ciężarówkach — i wody w procesie rozpuszczania na zimno. 

Ustawiona objętość wody, regulowana przez przepływomierz, jest dozowana do urządzenia rozpuszczającego i podgrzewana za pomocą małego podgrzewacza wody. Cukier jest następnie podawany do zbiornika rozpuszczającego lub do pętli recyrkulacyjnej, w zależności od wymagań klienta oraz istniejącego układu i warunków na miejscu. 

Temperatura rozpuszczania wody zostanie ustawiona w zależności od jakości dostępnego cukru i wymaganej wartości w skali Brixa. Pompa wraz ze specjalną dyszą mieszającą generują duże turbulencje w zbiorniku rozpuszczającym, co pomaga przyspieszyć rozpuszczanie kryształków cukru w wodzie. 

Powstały roztwór cukru opuszcza urządzenie do rozpuszczania przez filtr workowy i jest przekazywany do następnego etapu produkcji. Zbiornik rozpuszczający może być również używany jako zbiornik zasobnikowy, jeśli nie ma natychmiastowego zapotrzebowania na płynny cukier. W razie potrzeby za rozpuszczalnikiem cukru można zainstalować dodatkowe zbiorniki zasobnikowe cukru płynnego. 

Cały proces rozpuszczania cukru przebiega automatycznie. Temperatura i wartość w skali Brixa są monitorowane jako integralna część systemu rozpuszczania, aby pomóc zapewnić stałą, powtarzalną jakość produktu. W pełni zautomatyzowany proces mycia w obiegu zamkniętym (CIP) może zostać uruchomiony przez operatora po każdej partii lub w pożądanych punktach czasowych.

Cechy systemu GEA DISUGAR-T:
 • Najwyższa dokładność wartości w skali Brixa dzięki precyzyjnemu dozowaniu wody
 • Szybki rozruch po przerwie z wysoką dokładnością wartości w skali Brixa
 • Samoczyszczące komory oddzielania z zasadą filtracji krzyżowej
 • Szybkie wykrywanie przepływu cukru kryształu i automatyczna kompensacja
 • Niskie koszty utrzymania dzięki zastosowaniu rurowych wymienników ciepła
 • Dostępne wykonanie dla surowej jakości kryształków cukru
 • Na życzenie z termiczną pasteryzacją i redukcją tlenu
 • Sprawdzona technologia, światowe referencje
GEA-DISUGAR-sugar-dissolver-beverages

GEA DISUGAR-H

Continuous sugar dissolver with pasteurization

Features
 • Fully automatic, self-optimizing process with water fine dosing to help ensure high accuracy
 • Positive pressure gradient at the plate heat exchanger, with optional monitoring
 • Efficient heat recovery, and energy-efficient dissolving process using low temperatures help to reduce operating costs
 • No losses at process start up 
 • Twin bag filter system with pressure control to support continuous production
GEA-DISUGAR-sugar-dissolver

GEA DISUGAR-C

Continuous sugar dissolver

Features
 • Fully automated, self-optimizing process with fine water dosing to help ensure high accuracy 
 • Start up without loss 
 • Twin bag filter system with pressure control to support continuous production
GEA-DISUGAR-sugar-dissolving-system

GEA DISUGAR-T

Batch sugar dissolver

Features

 • Highest brix accuracy due to water fine dosing
 • Fast start-up after pause with high brix accuracy
 • Self-cleaning separation chambers with crossflow filtration principle
 • Fast detection of crystal sugar flow rate and automatic compensation
 • Low maintenance cost due to use of tube heat exchangers
 • Design available for rough crystal sugar quality
 • Upon demand with thermal pasteurization and oxygen reduction
 • Proven technology, worldwide references

GEA Insights

Scrambled egg made with egg altnerative

On the menu: more sustainable eggs

GEA helps customers test and scale alternative egg products and ingredients made with precision fermentation.

Dekarbonizacja produkcji dzięki przemysłowym pompom ciepła

W kategorii poprawiania zdrowia planety GEA zajmuje wiodącą pozycję. Jednym z naszych strategicznych celów zrównoważonego rozwoju jest wytyczanie szlaku, którym podążą nasi pochodzący z przeróżnych sektorów klienci, którzy pragną...

GEA center of excellence on olive oil

Tworzenie odporności przemysłu produkcji oliwy z oliwek

Dowiedz się, w jaki sposób GEA wspiera przemysł produkcji oliwy z oliwek w dobie zmian klimatu oraz jak w zrównoważony sposób dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii zwiększa zysk producentów.

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.