Technologia próżniowa Wentylatory strumieniowe cieczowe

Wentylatory strumieniowe cieczowe typu fv1 oparte są na sprawdzonej technologii pomp próżniowych i są często używane do odprowadzania powietrza, gazów i oparów.

Nasze systemy strumieniowe są niezawodne i wymagają tylko niewielkiej konserwacji.

Zastosowania

Wentylatory strumieniowe cieczowe używane są do odprowadzania powietrza, gazów i oparów.

Zaprojektowane są do zasysania gazów przy małych różnicach ciśnień. Ciśnienie wytwarzane przez te urządzenia (spiętrzenie) osiąga zakres od 1 do 20 mbar.

Tryb działania

Wentylatory strumieniowe cieczowe działają na zasadzie pomp pneumatycznych. Ich działanie oparte jest na strumieniu płynu napędowego, który wydobywa się z dyszy napędowej, wciągając i przenosząc otaczający go gaz.

Wymagana ilość płynu napędowego w m³ płynu na m3 powietrza lub gazu:

  • Spada przy wyższym ciśnieniu płynu napędowego p₁
  • Wzrasta przy rosnącym wymaganym spiętrzeniu ∆p
  • Nie zależy od charakteru i gęstości odprowadzanych gazów.
 

Zalety

  • Niemal nieograniczony okres eksploatacji w przypadku zastosowania odpowiednich materiałów
  • Brak potrzeby konserwacji
  • Szybkie i łatwe wprowadzenie do eksploatacji
  • Możliwość produkcji z wielu różnych materiałów
  • Niskie koszty kapitałowe i instalacji
  • Niski poziom hałasu podczas pracy
  • Brak ruchomych części