Technologia próżniowa Cieczowa pompa próżniowa

Cieczowe pompy próżniowa oparte są na sprawdzonej technologii pomp próżniowych i są często używane w laboratoriach chemicznych do wytwarzania podciśnienia.

Nasze systemy strumieniowe są niezawodne i wymagają tylko niewielkiej konserwacji.

Zastosowania

Cieczowe pompy próżniowe z połączeniami śrubowymi używane są głównie w laboratoriach chemicznych do wytwarzania podciśnienia np. przy destylacji próżniowej lub suszeniu próżniowym.

Stosowane są również do opróżniania przewodów syfonowych, przewodów ssania pomp obiegowych i skraplaczy, odgazowywania zbiorników ciśnieniowych i produkcji podciśnienia w filtrach Nutsch.

Tryb działania

Cieczowe pompy próżniowe, w których jako czynnik napędowy wykorzystuje się wodę, mogą być bezpośrednio podłączone do wodociągu. Jeżeli jednak zużycie wody musi być jak najmniejsze, można zastosować cyrkulację używanej wody. Jest to również możliwe, gdy inny płyn wykorzystywany jest jako czynnik napędowy zamiast wody.

Temperatura używanego płynu musi być utrzymywana na niskim poziomie poprzez ciągłe dodawanie niewielkich ilości świeżego płynu. Większe podciśnienie można osiągnąć, bardziej schładzając używany płyn. Jest to szczególnie wskazane, gdy strumień ssania zawiera związki kondensujące np. rozpuszczalniki. W takim przypadku pompa próżniowa może wykorzystywać kondensat jako czynnik napędowy.

Najniższe ciśnienie ssania, jakie można osiągnąć przy wydajności ssania równiej zero („ślepa próżnia”), wiąże się z ciśnieniem oparów płynu napędowego, które zależy od temperatury płynu.

Działanie cieczowych pomp próżniowych jest oparte na zasadzie, że strumień cieczy wydobywający się z dyszy napędowej przy dużej prędkości wciąga powietrze, gaz, płyny lub części stałe z głowicy pomp pneumatycznych i spręża je do ciśnienia atmosferycznego.

Aby dowiedzieć się więcej na temat struktury i sposobu działania pomp pneumatycznych, prosimy zapoznać się z „Katalogiem produktów”.

 

Zalety

 • Brak ruchomych części
 • Brak potrzeby konserwacji
 • Możliwość montażu w niemal każdym miejscu
 • Szybkie i łatwe wprowadzenie do eksploatacji
 • Niemal nieograniczona trwałość pod warunkiem doboru odpowiedniego materiału konstrukcyjnego
 • Możliwość produkcji z różnych materiałów konstrukcyjnych
 • Niskie koszty nabycia

Cieczowe pompy próżniowe typu fvp1 oparte są na sprawdzonej technologii pomp próżniowych i są często używane w laboratoriach chemicznych do wytwarzania podciśnienia.

Nasze systemy strumienicowych pomp parowych są niezawodne i wymagają tylko niewielkiej konserwacji.

Zastosowania

cieczowa-pompa-próżniowa-fvp1-01

Cieczowe pompy próżniowe z połączeniami śrubowymi używane są głównie w laboratoriach chemicznych do wytwarzania podciśnienia np. przy destylacji próżniowej lub suszeniu próżniowym.

Stosowane są również do opróżniania przewodów syfonowych, przewodów ssania pomp obiegowych i skraplaczy, odgazowywania zbiorników ciśnieniowych i produkcji podciśnienia w filtrach Nutsch.

Tryb działania

Cieczowe pompy próżniowe, w których jako czynnik napędowy wykorzystuje się wodę, mogą być bezpośrednio podłączone do wodociągu.

Jeżeli jednak zużycie wody musi być jak najmniejsze, można zastosować cyrkulację używanej wody. Jest to również możliwe, gdy inny płyn wykorzystywany jest jako czynnik napędowy zamiast wody.

 

Zalety

 • Brak ruchomych części
 • Brak potrzeby konserwacji
 • Możliwość montażu w niemal każdym miejscu
 • Szybkie i łatwe wprowadzenie do eksploatacji
 • Niemal nieograniczona trwałość pod warunkiem doboru odpowiedniego materiału konstrukcyjnego
 • Możliwość produkcji z różnych materiałów konstrukcyjnych
 • Niskie koszty nabycia

Cieczowe pompy próżniowe typu fvp2 oparte są na sprawdzonej technologii pomp próżniowych i są często używane do wytwarzania podciśnienia w laboratoriach chemicznych oraz w instalacjach pilotowych i produkcyjnych.

Nasze systemy strumienicowych pomp parowych są niezawodne i wymagają tylko niewielkiej konserwacji.

Zastosowania

cieczowa-pompa-próżniowa-fvp2-01

Cieczowe pompy próżniowe z połączeniami kołnierzowymi używane są głównie do wytwarzania podciśnienia w laboratoriach oraz instalacjach pilotowych i produkcyjnych, na przykład przy destylacji próżniowej lub suszeniu próżniowym.

Stosowane są również do opróżniania przewodów syfonowych, przewodów ssania pomp obiegowych i skraplaczy, odgazowywania zbiorników ciśnieniowych i produkcji podciśnienia w filtrze Nutsch.

Tryb działania

Cieczowe pompy próżniowe, w których jako czynnik napędowy wykorzystuje się wodę, mogą być bezpośrednio podłączone do wodociągu.

Jeżeli jednak zużycie wody musi być jak najmniejsze, można zastosować cyrkulację używanej wody. Jest to również możliwe, gdy inny płyn wykorzystywany jest jako czynnik napędowy zamiast wody.

 

Zalety

 • Brak ruchomych części
 • Brak potrzeby konserwacji
 • Możliwość montażu w niemal każdym miejscu
 • Szybkie i łatwe wprowadzenie do eksploatacji
 • Niemal nieograniczona trwałość pod warunkiem doboru odpowiedniego materiału konstrukcyjnego
 • Możliwość produkcji z różnych materiałów konstrukcyjnych
 • Niskie koszty nabycia

Cieczowe pompy próżniowe typu fvp3 oparte są na sprawdzonej technologii pomp próżniowych i są często używane w laboratoriach chemicznych oraz w instalacjach pilotowych i produkcyjnych.

Nasze systemy strumienicowych pomp parowych są niezawodne i wymagają tylko niewielkiej konserwacji.

Zastosowania

cieczowa-pompa-próżniowa-fvp3-01

Cieczowe pompy próżniowe wykonane z porcelany są używane w laboratoriach chemicznych oraz w instalacjach pilotowych i produkcyjnych. 

Stosowane są one do opróżniania przewodów syfonowych w zakładach produkcji kwasu, do wytwarzania podciśnienia, odgazowywania, produkcji podciśnienia w filtrach Nutsch itp.

Tryb działania

Pompy próżniowe wykonane z porcelany znajdują się w ochronnej żeliwnej obudowie. Pompy te są więc dobrze chronione przed działaniem chemicznym i mechanicznym. 

 

Zalety

 • Brak ruchomych części
 • Brak potrzeby konserwacji
 • Możliwość montażu w niemal każdym miejscu
 • Szybkie i łatwe wprowadzenie do eksploatacji
 • Niemal nieograniczona trwałość pod warunkiem doboru odpowiedniego materiału konstrukcyjnego
 • Możliwość produkcji z różnych materiałów konstrukcyjnych
 • Niskie koszty nabycia