Technologia próżniowa Liquid jet liquid pump

Cieczowe pompy strumieniowe do płynów oparte są na sprawdzonej technologii pomp strumieniowych i często używane do transportowania i mieszania płynów.

Nasze systemy strumieniowych pomp parowych mają prostą konstrukcję, są niezawodne i wymagają niewielkiej konserwacji.

Zastosowania

Cieczowe pompy strumieniowe do płynów używane są do transportowania i mieszania cieczy, takich jak woda, kwasy czy ługi oraz do stosowania w instalacjach uzdatniania wody ściekowej.

Jednym z ważniejszych zastosowań jest rozcieńczanie kwasów lub ługów do uzyskania określonego stężenia końcowego, co wymagane jest na przykład w instalacjach uzdatniania wody ściekowej.

Sposób działania

Wymienniki jonowe co pewien czas muszą zostać zregenerowane przy pomocy kwasu (wymiennik kationowy) lub substancji kaustycznej (wymiennik anionowy).

Cieczowe pompy strumieniowe do płynów zasysają stężony kwas lub ług i transportują go do wymienników w odpowiednio wymaganej proporcji mieszania.

 

Zalety

  • brak ruchomych części
  • bezobsługowość
  • praktycznie nieograniczona możliwość instalacji
  • szybkie i łatwe wprowadzenie do eksploatacji
  • niemal nieograniczony okres eksploatacji w przypadku zastosowania odpowiedniego materiału
  • możliwość wyprodukowania z różnych materiałów
  • niskie koszty nabycia