Zintegrowane linie granulacyjne

Bieżące dobre praktyki wytwarzania coraz częściej wymagają, aby produkt był przetwarzany w sposób hermetyczny, co pozwala chronić operatorów i środowisko. Zintegrowane systemy produkcyjne nie tylko oferują hermetyczność procesu, ale także lepszą produktywność za sprawą automatyzacji, lepszą wydajność i skuteczne procedury czyszczenia.

Zintegrowana granulacja

Bieżące dobre praktyki wytwarzania coraz częściej wymagają, aby produkt znajdował się w pełni hermetycznym środowisku podczas przetwarzania w celu ochrony operatorów i otoczenia. Zintegrowane systemy przetwarzania nie tylko oferują rozwiązania bezpieczeństwa, ale także ulepszoną produktywność za sprawą automatyzacji, zwiększonego uzysku oraz skutecznych procedur czyszczenia. Natomiast dzisiejsze zwiększone wymagania dotyczące dopasowanego projektu, specjalnych materiałów konstrukcyjnych, obróbki powierzchni, zaawansowanych systemów sterowania, zgodnej z przepisami produkcji i walidacji procesu prowadzą do ciągłych ulepszeń w konstrukcji instalacji do produktów stałych dla branży leków i nutraceutyków.

Integracja w fazie projektowania

GEA posiada wyjątkowe kwalifikacje, aby dostarczyć zintegrowane linie do przetwarzania produktów farmaceutycznych. Czerpiąc ze światowej klasy fachowej wiedzy i technologii, oferujemy całą gamę najnowocześniejszych urządzeń do przetwórstwa, które zaprojektowano i skonstruowano z myślą o integracji systemowej. 

Podejście modułowe umożliwia klientom dobranie standardowych modułów przetwórczych, aby spełnić określone potrzeby projektowe: dostarczone mogą zostać w pełni zintegrowane instalacje w formule „pod klucz”, w tym urządzenia do przetwórstwa w łożach fluidalnych połączone z mieszalniko-granulatorami szybkoobrotowymi typu high shear z napędem górnym lub dolnym z funkcją zintegrowanego postępowania z materiałami wrażliwymi, urządzenia do mielenia na mokro i sucho, systemy obsługi produktów, jednostki do przygotowania spoiwa i powłoki, jednostki filtracyjne oraz maszyny do tabletkowania.

Bezpieczne i hermetyczne

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa, hermetycznej konstrukcji, przepływu produktu i budowy są uwzględnione, aby zapewnić pełną integrację i optymalną skuteczność procesu. Nasze usługi obejmują projektowanie, pomoc w montażu, rozruch i walidację procesu, jak również szkolenie i wsparcie techniczne. Montaż, kwalifikacja pracy i dokumentacja są zgodne z wytycznymi FDA/GAMP.

Wymagania w zakresie bezpieczeństwa, hermetycznej konstrukcji, przepływu produktu i budowy są uwzględnione, aby zapewnić pełną integrację i optymalną skuteczność procesu. Nasze usługi obejmują projektowanie, pomoc w montażu, rozruch i walidację procesu, jak również szkolenie i wsparcie techniczne. Montaż, kwalifikacja pracy i dokumentacja są zgodne z wytycznymi FDA/GAMP.

Wykrycie punktu końcowego

Inicjatywa PAT (technologia analizy procesowej) amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków umożliwiła GEA połączenie umiejętności w zakresie projektowania wyposażenia z know-how na temat inżynierii procesu, aby zintegrować analizatory w linii (PAT) w swoich systemach w sposób, który umożliwia rzeczywisty wgląd w pracę procesu i pomaga klientom osiągnąć kluczowe cele jakościowe produktu. 

Celem inicjatywy PAT jest zapewnienie, by produkty farmaceutyczne były produkowane z użyciem procesów, które są zrozumiałe i monitorowane, tak aby kluczowe parametry jakościowe produktów mogły być kontrolowane w sposób aktywny.

Produkty

Widać {{count}} z {{total}}

Filtruj produkty

Przykład klienta

GEA's first contained Pharma line in Vietnam nears completion

GEA’s first contained manufacturing line, including integrated granulation and tablet compression for the production of steroid/hormonal drugs, at STELLAPHARM in Vietnam is approaching completion

Przykład klienta

A new revolution for Russian pharma

When a leading manufacturer of generic drug products in Russia with a huge product portfolio wished to expand their reach and integrate some 21st century manufacturing technology, they turned to GEA for help.

Downloads

Filter downloads

Śledź innowacje i historie GEA, rejestrując się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Zarejestruj się

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Skontaktuj się z nami