Obsługa maszyn GEA Omni™ Control Panel

Odrobina intuicji w technologii obsługi maszyn

GEA stanowi synonim precyzyjnych rozwiązań inżynierskich, a panel sterowania GEA Omni™ rozszerza dotychczasową tradycję przywództwa i innowacji. Pierwszy w branży ekran multi-touch o wysokiej rozdzielczości panelu Omni firmy GEA zapewnia łatwość obsługi i atrakcyjność pod względem technicznym, której oczekują klienci GEA. Zaawansowany a jednocześnie przystępny. Inteligenty a jednocześnie intuicyjny. Skomplikowany a jednocześnie prosty. Po prostu — GEA Omni.

Łatwy w użyciu panel sterowniczy o wysokiej rozdzielczości

Kolorowy ekran o prawdziwie wysokiej rozdzielczości (1366 x 768 pikseli) panelu sterowniczego GEA Omni zapewnia niezwykłą wizualizację rysunków, obrazów i tekstu.

Jedno rozwiązanie

Panel GEA Omni został zaprojektowany jako system otwarty. W rezultacie może monitorować i sterować nie tylko odpowiednimi komponentami firmy GEA, ale również innych producentów.

Integracja

Nie licząc faktu, że interfejs HMI jest wizualnie atrakcyjny i intuicyjny, panel sterowania GEA Omni okazuje się również wspaniałym narzędziem nie tylko dla operatorów, ale i integratorów systemu. Prosto z zakładu produkcyjnego GEA Omni spełnia typowe przemysłowe standardy komunikacji dla celów wymiany danych z dodatkowymi i nadzorczymi komponentami systemu sterującego.

Rysunki, instrukcje i filmy

Szybki dostęp do dokumentacji, którą można przeglądać na ekranie może stanowić nieoceniony atut podczas rozruchu nowego systemu lub rozwiązywania problemów.

GEA OmniLink™

GEA OmniLink™ stanowi część każdego panelu sterowania GEA Omni – samodzielna aplikacja systemu operacyjnego Microsoft Windows©, mająca za cel automatyczne znajdowanie paneli GEA Omni w tej samej sieci Ethernet, odczytywanie statusu panelu oraz podgląd aktualnego ekranu panelu, tak jak gdyby było to wykonywane na miejscu.

GEA OmniHistorian™

GEA OmniHistorian™ jest aplikacją systemu operacyjnego Microsoft Windows©, wykorzystywaną do przeglądania i analizowania danych historycznych. GEA Omni przechowuje dane operacyjne z wielu lat, według schematu określonego przez użytkownika. Informacje te obejmuje dane wejściowe/wyjściowe, dzienniki zdarzeń, parametry, wersje i komunikaty, które można łatwo przesłać w sieci Ethernet, używając GEA OmniLink.

Bezpieczeństwo

Stworzyć można profile do 25 różnych użytkowników, z możliwością dopasowania widoku danych operacyjnych, parametrów sterowania i ekranów panelu dla każdego z nich. Historia logowania i czynności każdego użytkownika jest rejestrowana w panelu w celach kontroli. Parametry sterowania mogą być regulowane wyłącznie w ramach dozwolonych limitów, a wszystkie zmiany są rejestrowane w historii panelu dla celów bezpieczeństwa i kontroli administracyjnej. W rezultacie GEA Omni pomaga minimalizować błędy operatora i awarie systemu. GEA Omni zapewnia trzy poziomy ochrony — operacyjny, serwisowy i administracyjny.

Jak możemy pomóc?

Powiązane usługi i produkty

Ciągłe usprawnianie

Panel modernizacyjny Omni™ firmy GEA

GEA to synonim innowacji, pozycji lidera i precyzyjnych rozwiązań inżynieryjnych. Panele modernizacyjne Omni™ firmy GEA podtrzymują tę tradycję. Wielodotykowy ekran o wysokiej rozdzielczości panelu Omni™ firmy GEA zapewnia łatwość obsługi i atrakcyjność pod względem technicznym, której oczekują klienci GEA.

Dowiedz się więcej o Serwisie GEA