Seria IBF Automatic Powder Fillers

Urządzenia liniowe GEA do napełniania proszkiem zaprojektowano do napełniania pojemników (worków, pudeł lub beczek) dodatkami spożywczymi, produktami mlecznymi i nutraceutykami w tempie produkcyjnym do 8 ton metrycznych na godzinę.

Nasz asortyment liniowych automatycznych napełniarek zaprojektowano po to, aby zapewnić elastyczne rozwiązanie w zakresie napełniania proszkiem dla instalacji, w przypadku których może zachodzić potrzeba zwiększenia wydajności produkcyjnej, aby spełnić przyszłe zapotrzebowanie. Asortyment napełniarek liniowych obejmuje model z jedną głowicą (IBF-450), który można rozbudować, aby zawierał system wyrównawczy (IBF-600) lub podwójny system wyrównawczy (IBF-800), co umożliwia zwiększenie wydajności produkcyjnej do 8 ton metrycznych na godzinę.

Zautomatyzowane rozwiązania w zakresie napełniania proszkiem

Aby zapewnić jak najbardziej niezawodny i konsekwentny proces napełniania, GEA oferuje w pełni zintegrowane automatyczne rozwiązanie w zakresie napełniania proszkiem.

Klienci, którzy chcą pakować swoje produkty do elastycznych worków, mogą dodać automatyczny podajnik worków do swojego wyboru systemu napełniania, co wraz ze zintegrowanym systemem zamykania worków stanowi kompleksowe rozwiązanie do napełniania proszkiem i zamykania pojemników.


W przypadku innych form pojemników, takich jak pudła lub beczki, GEA może zapewnić sprzęt do automatycznego podawania i przenoszenia pojemników, który można łatwo wymieniać, aby zapewnić pełną elastyczność w doborze opakowań.

Nasze w pełni zautomatyzowane liniowe urządzenia do napełniania proszkiem są wyposażone we wbudowany system sterowania i osłonę, które są sprzężone z systemem napełniania, aby zapewnić bezpieczną i niezawodną eksploatację.

Bezpieczeństwo personelu operacyjnego i produktów klienta to nasz priorytet. Zapewniając niezawodne i automatyczne działanie, GEA może pomóc klientom w ochronie wysokiej jakości produktów aż po czynność pakowania do gotowego pojemnika.

Dzięki wiodącemu w swojej klasie poziomowi całkowitej skuteczności operacyjnej (OEE) nasi klienci mogą mieć pewność, że instalacja będzie działała na wymaganym poziomie, zapewniając gwarantowane tempo produkcji, a ich produkty będą pakowane w bezpiecznym środowisku.

Świadomi faktu, że klienci chcą wiedzieć, jak przebiega działanie systemu do pakowania proszku, uwzględniamy łączność Ethernet z napełniarką, co umożliwia klientom połączenie instalacji z systemem SCADA. Dzięki wbudowanej funkcji raportowania o osiągach nasi klienci mogą teraz dokładnie zobaczyć, jak działa ich system do pakowania proszkiem z możliwością dostrojenia procesów, aby osiągnąć maksymalną wydajność.

 

Zasada działania

Asortyment liniowych urządzeń do napełniania worków proszkiem obejmuje główną stację napełniania ze ślimakowym odprowadzaniem proszku, aby sterować przepływem proszku do worka podczas napełniania.

Zautomatyzowany zacisk podnosi pojemnik (worek, pudło lub beczkę) gotowy do napełniania. Gdy proszek jest odprowadzany do pojemnika, głowica delikatnie się opuszcza aż do osiągnięcia ostatecznej wagi napełnienia. Proces napełniania w kierunku dół-góra gwarantuje minimalne poruszenie proszku, redukując tym samym emisję pyłu i wynikającą z niej stratę produktu.

Pojemnik jest automatycznie przenoszony ze stanowiska napełniania do stacji podciśnieniowej, gdzie usuwa się nadmiar powietrza z proszku. To pomaga zredukować objętość ostatecznego opakowania, co jest kluczowe dla elastycznych pojemników, a także redukuje ryzyko uszkodzenia napełnionych pojemników podczas układania wielowarstwowego.

W przypadku większej wydajności produkcyjnej można uwzględnić stację do wtórnego napełniania, która nie tylko zwiększa tempo produkcji do 6-8 ton metrycznych na godzinę, ale z dużą dokładnością wytwarza ukończone opakowanie.