Technologia próżniowa Gas jet vacuum pump

Gazowe pompy próżniowe typu gp1 i lvp1 oparte są na sprawdzonej technologii pomp próżniowych i często używane do opróżniania rur, zbiorników i instalacji. Urządzenia te używane są do mieszania i sprężania gazów.

Nasze systemy parowych pomp próżniowych mają prostą konstrukcję, są niezawodne i wymagają niewielkiej konserwacji.

Zastosowania

 • Opróżnianie instalacji syfonowych
 • Podnoszenie cieczy za pomocą gazu/powietrza
 • Opróżnianie przewodu ssącego pompy odśrodkowej
 • Sprężanie gazu ze złoża do rurociągu

Sposób działania

Gazowe pompy próżniowe działają na takiej zasadzie jak wszystkie pompy próżniowe: Energia ciśnienia czynnika napędowego przekształcana jest w energię mechaniczną dyszy napędowej.

Zamiast cieczy lub pary wykorzystuje się gaz lub sprężone powietrze jako czynnik napędowy. Jest to szczególnie przydatne, gdy żadna para nie jest dostępna lub gdy sprężone powietrze lub gaz wykorzystane jako czynnik napędowy ma większe zalety niż para.

 

Zalety

 • brak ruchomych części
 • brak konieczności konserwacji
 • praktycznie nieograniczona możliwość instalacji
 • szybkie i łatwe wprowadzenie do eksploatacji
 • niemal nieograniczony okres eksploatacji w przypadku zastosowania odpowiedniego materiału
 • możliwość wyprodukowania z różnych materiałów
 • niskie koszty nabycia