Technologia próżniowa Gazowe pompy próżniowe

Gazowe pompy próżniowe typu gp1 i lvp1 oparte są na sprawdzonej technologii pomp próżniowych i są często używane do opróżniania rur, zbiorników i instalacji. Urządzenia te używane są do mieszania i sprężania gazów.

Nasze systemy strumieniowe są niezawodne i wymagają tylko niewielkiej konserwacji.

Zastosowania

 • Opróżnianie instalacji syfonowych
 • Podnoszenie cieczy za pomocą gazu/powietrza
 • Opróżnianie przewodu ssącego pompy odśrodkowej
 • Sprężanie gazu ze złoża do rurociągu

Tryb działania

Gazowe pompy próżniowe działają na takiej zasadzie jak wszystkie pompy próżniowe: Energia ciśnienia czynnika napędowego przekształcana jest w energię mechaniczną dyszy napędowej.

Zamiast cieczy lub pary wykorzystuje się gaz lub sprężone powietrze jako czynnik napędowy. Jest to szczególnie przydatne, gdy żadna para nie jest dostępna lub gdy sprężone powietrze lub gaz wykorzystane jako czynnik napędowy ma większe zalety niż para.

 

Zalety

 • Brak ruchomych części
 • Brak potrzeby konserwacji
 • Możliwość montażu w niemal każdym miejscu
 • Szybkie i łatwe wprowadzenie do eksploatacji
 • Niemal nieograniczona trwałość pod warunkiem doboru odpowiedniego materiału konstrukcyjnego
 • Możliwość produkcji z różnych materiałów konstrukcyjnych
 • Niskie koszty nabycia