FutureCow® Prep — System przygotowania do udoju

Szczotka geniuszu!

System przygotowania do udoju FutureCow® Prep pozwala przeprowadzić wszystkie czynności przed-udojowe w ramach jednego prostego etapu. System wyposażony jest w mechaniczną szczotkę, która delikatnie myje, odkaża, stymuluje i suszy, a wszystko to podczas jednego zabiegu pielęgnacyjnego dla krowy.

Dzięki systemowi FutureCow® Prep udój staje się bardzo łatwy

Uproszczone i spójne przygotowanie krowy — pozwala poprawić produktywność pracy w hali, a nawet podnieść liczbę dojonych w trakcie godziny krów. Spójne procedury przygotowawcze optymalizują proces udoju, a często przekładają się na wzrost produkcji oraz mleko lepszej jakości.
Pierwszorzędna stymulacja wymion — potrafi zwiększyć prędkość przepływu mleka oraz zmniejszyć czas udoju, poprawiając tym samym przepustowość w hali. Ponadto szybszy czas udoju pozytywnie wpływa na zdrowie strzyków.
Większe zdrowie strzyków i lepsza jakość mleka — wytrzymałe, ale miękkie, wielowarstwowe szczotki dostosowują się do wszystkich długości strzyków i sprawiają, że ich końce są odpowiednio czyszczone przed założeniem jednostki udojowej.
Stały koszt przygotowania przed udojem — stała kwota przygotowania na krowę zapewnia spójne i łatwe zarządzanie kosztami. (TYLKO W USA)
System dla wszystkich rozmiarów stad — bez względu na to, czy doimy 50, 500, 5000 krów czy więcej, system przygotowania do udoju FutureCow® Prep można dostosować do stada dowolnej wielkości.
Instalacja i wsparcie sprzedawców GEA — profesjonalna sieć z niedoścignionym sprzętem dla gospodarstw mlecznych, dostępna przez całą dobę.

Jak działa jednostka szczotkująca

 • Jednostki szczotkujące przytwierdzane są do przewodu (lub liny) w hali, dzięki czemu jednostka przesuwa się od krowy do krowy. Operator naciska spust, aby uruchomić obracające się szczotki i rozpocząć dozowanie środka myjącego. Po umyciu wszystkich strzyków operator zwalnia spust, zatrzymując w ten sposób przepływ środka myjącego.
 • Szczotki nie przestają się obracać, aby dokładnie oczyścić strzyki z wilgoci. Następnie operator przechodzi do następnej krowy i powtarza cały proces. Sprzedawca GEA przedyskutuje cele związane ze skutecznością hali oraz dostosuje czas szczotkowania. 
 • Jednostka szczotkująca jest podłączona do panelu sterującego w sali chemicznej, skąd dostarczane jest zasilanie oraz środek myjący do jednostki szczotkującej. Czujniki silnika chronią system przed nieoczekiwanymi wyzwaniami, na przykład uwięzieniem ogona pomiędzy szczotkami.
 

System przygotowania do udoju FutureCow® Prep jest korzystny dla krów, pracowników oraz poprawia wyniki finansowe gospodarstwa mlecznego.

Korzyści dla krów

 • Poprawa zdrowia strzyków
 • Efektem są czystsze, zdrowsze strzyki mniej narażone na zapalenie gruczołu mlekowego
 • Maksymalizuje stymulację wymion; poprawia prędkość przepływu mleka

Korzyści dla pracowników

 • Najlżejsza szczotka na rynku, ergonomiczna i bardziej komfortowa niż tradycyjne metody przygotowania wymion do udoju
 • Mniejsze obciążenie dla dłoni i pleców
 • Zmniejsza liczbę kroków, które należy pokonywać w halach udojowych typu „rybia ość” i równoległych
 • Ułatwia szkolenie dla nowych operatorów udojowych oraz buduje zaufanie odnośnie skuteczności pracowników
 • Zmniejsza nakłady pracy potrzebne do przygotowania krów oraz upraszcza procedury przedudojowe do jednego, prostego etapu

Przynosi korzyści dla wyników finansowych gospodarstwa mlecznego

 • Jednostka szczotkująca o napędzie bezpośrednim wymaga mniejszej konserwacji
 • Zmniejsza czas udoju, zwiększa liczbę krów wydojonych w trakcie godziny
 • Eliminuje konieczność ponoszenia wydatków na zakup i wymianę ręczników oraz pranie, a także konieczność utrzymywania sprzętu piorącego
 • Poprawia jakość mleka, często zmniejszając liczbę komórek somatycznych
 • Opatentowany proces oparty na specjalistycznym roztworze ditlenku chloru pozwala dokładnie umyć każdy strzyk, zmniejszając zużycie jodu (TYLKO W USA).
 • Sieć sprzedaży produktów GEA oferuje wiodący w branży sprzęt oraz obsługę klienta, które wspierają klienta podczas zakupu

System przygotowania do udoju FutureCow – nowe funkcje

System przygotowania do udoju i szczotkowania strzyków FutureCow – nowe funkcje

Produkt ten jest dostępny wyłącznie w USA i KANADZIE

Klienci odnoszą wymierne korzyści, gdy FutureCow jest częścią ich rutyny przygotowawczej!

Ron Gibson,Gibson’s Green Acres
System przygotowania do udoju FutureCow® Prep od GEA spełnia wszystkie potrzeby, których szukał Ron Gibson z firmy Gibson’s Green Acres, aby poprawić spójność udoju oraz proces przygotowania wymion w swoim gospodarstwie mlecznym w Utah. „Dzięki systemowi FutureCow każda krowa jest przygotowywana tak samo za każdym razem, gdy wchodzi do obory” — mówi Gibson, właściciel stada liczącego 1250 krów. Ponadto, jak dodaje Gibson:
„Jesteśmy w stanie doić więcej krów w naszej dotychczasowej hali, ponieważ system zamienił nasze gospodarstwo w bardziej wydajne miejsce”.

Joe Thome,Gospodarstwo mleczne Redtail Ridge
Joe Thome zaobserwował znaczną poprawę wydajności roboczej od kiedy wprowadził system przygotowania do udoju FutureCow® Prep od GEA do swojego gospodarstwa mlecznego Redtail Ridge, znajdującego się w pobliżu Malone, w stanie Wisconsin „System pozwolił nam oddelegować jedną osobę w hali do wykonywania innych obowiązków” — mówi Tom, który doi 1200 krów i utrzymuje liczbę komórek somatycznych na poziomie 90 000. „Dodaliśmy nawet 150 krów, a dojenie wcale nie zajmuje więcej czasu. FutureCow zapewnia zdecydowanie większą skuteczność od ręczników”.

 

Matt Berge,Badger Pride
Matt Berge wybrał system przygotowania do udoju FutureCow® Prep od GEA, aby poprawić zdrowie i czystość strzyków oraz zwiększyć spójność procedur związanych z przygotowaniem do dojenia. „System FutureCow pozwolił nam zadbać o zdrowie strzyków oraz stworzyć proces przygotowania mleka, który przebiega spójnie bez względu na to, kto akurat doi zwierzę” — mówi Berge z Badger Pride, gospodarstwa mlecznego z 770 krowami dojonymi trzy razy dziennie w podwójnej hali ośmiostanowiskowej w Valders, w stanie Wisconsin „Dzięki FutureCow
stale udoskonalamy proces przygotowania do udoju przy każdej zmianie, korzystają na tym wszystkie krowy i wszyscy dojarze”.

Braden Munk,Gospodarstwa rodziny Munk
System przygotowania do udoju FutureCow® Prep od GEA poprawił spójność procesu przygotowawczego w liczącym 800 krów gospodarstwie rodziny Munk, w Amalga w stanie Utah. Kierownik stada Braden Munk twierdzi, że dzięki tej konsekwencji zarejestrowali mniej przypadków zapalenia gruczołu mlekowego oraz niższą liczbę komórek somatycznych. „System FutureCow” gwarantuje większą spójność wśród poszczególnych pracowników, ze zmiany na zmianę, oraz od krowy do krowy w porównaniu z myciem i wycieraniem strzyków” — wyjaśnia Munk.
„System FutureCow eliminuje czynnik błędu ludzkiego”.

!

Please note that this is a global webpage. For more information on the availability of this product in your country please reach out to your local GEA dealer.

Znajdź sprzedawcę/dealera