Pionowy wypełniacz z zaklejarką

Za pomocą naszych urządzeń mogą być sporządzane różnorodne worki z szerokim spektrum opcji. W zależność od potrzeb można wybrać rodzaj, który jest najwłaściwszy dla produktu i klienta.

Typowa maszyna jest załadowywana płaskim zwojem folii z tworzywa sztucznego, która posiada grafikę po zewnętrznej i wewnętrznej stronie. Folia dociera do tylnej części długiej cylindrycznej rury, którą określa się mianem rury formującej. Gdy środek plastiku jest blisko rury, skraje folii tworzą płaty, które owijają się wokół stożkowej rury formującej. Folia jest przeciągana w dół wokół zewnętrznej strony rury a pionowy pręt zgrzewający zaciska się na skrajach folii, łącząc folię przez stopienie krawędzi. 

Aby rozpocząć proces workowania, poziomy pręt zgrzewający zaciska się wzdłuż dolnej krawędzi rury, łącząc folię i odcinając folię znajdującą się poniżej. Ten pręt zgrzewający może być zamontowany na ustalonej wysokości, co nazywa się przerywanym procesem zgrzewania. Szybsze systemy zawierają pręt zgrzewający, który porusza się w dół z workiem podczas zgrzewania. To nazywa się ciągłym procesem pakowania. Gdy osiągnięta zostanie waga brutto napełnionego produktem worka, napełnianie zatrzymuje się, a poziomy pręt zgrzewający zamyka górną część opakowania, równocześnie formując dolną część kolejnego worka. Worek zostaje następnie odcięty od rury i stanowi już zamknięte opakowanie gotowe do dalszego pakowania w pudło i transportu. Proszę zapoznać się także z naszymi rozwiązaniami zgrzewania ultrasonicznego.

Podawanie materiału i cięcie worka może być określone przez długość worka lub indeksowanie wykrywane przez czujnik optyczny. Wiele opakowań napełnianych żywnością jest równocześnie napełnianych azotem, aby wydłużyć okres przydatności. 

Producenci żywności często poszukują sposobów zwiększenia zasięgu geograficznego lub innych metod wydłużenia okresu przydatności produktu bez zastosowania chemii. Napełnianie w atmosferze azotu to naturalny sposób wydłużenia okresu przydatności.

GEA Europa Cuisson

Customer story

Firma drobiarska Europa Cuisson rozpościera skrzydła

W ciągu ostatnich 30 lat spółka Europa Cuisson zyskała rangę lidera na europejskim rynku gotowanych wyrobów drobiarskich. Towarzyszem w tej podróży była i jest GEA, zawsze chętnie wspierająca ambitne plany rozwoju spółki.

GEA Insights

gea-intellicant-oczyszczanie-ścieków-w-erze-cyfryzacji

Oczyszczalnie ścieków są kluczową infrastrukturą we współczesnej cywilizacji. Ale jak w sposób ciągły i zaawansowany monitorować ich działanie? Osiągnęliśmy to, co od dawna pozostawało wyzwaniem pod względem optymalizacji: automatyczną...

Computer generated AI in shape of brain.

Mózgi ze stali: AI daje zrównoważenie GEA i naszym klientom

Dzięki sprawnemu wdrożeniu nowoczesnej technologii czujników, usług łączności w chmurze oraz zaawansowanych narzędzi analitycznych GEA zdołała tchnąć w swoje niestrudzone maszyny pierwiastek prawdziwej inteligencji. Rezultaty...

GEA supports farmers in industry transformation

GEA pomaga rolnikom w procesie transformacji sektora

Nastroje w Europie rzadko są tak wyraźnie pro-wiejskie jak w pierwszych miesiącach 2024 roku: Rolnicy z traktorami ciągnącymi cysterny z gnojowicą protestujący w wielu stolicach, w tym w Berlinie, Paryżu i Brukseli, zwracają...

Otrzymuj nowości od GEA

Śledź innowacje i historie GEA, zarejestruj się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Skontaktuj się z nami

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.