Menu

Przetwarzanie proszku

Inert Gas Packing (Modified Atmosphere Packing/MAP)

Technologia pakowania w modyfikowanej atmosferze (MAP) od GEA pomaga klientom przedłużyć okres przydatności produktów w proszku. Przez usunięcie tlenu z proszku i zastąpienie go gazem obojętnym smak produktu w proszku zostaje zachowany przez dłuższy czas.

GEA Nu-Con MAP

W GEA rozumiemy, że wraz ze zmianą wymagań klientów dotyczących elastyczności w wytwarzaniu produktów, wymogi te spełniać muszą być także systemy do pakowania. Stosując mieszankę azotu i dwutlenku węgla do skutecznego zabezpieczenia produktu przed zamknięciem worka, możemy przedłużyć okres przydatności do kilku lat. Jest to zatem idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które chcą składować produkty luzem zgodnie z ich cyklem produkcyjnym lub korzystać z sezonowego popytu i ustalania cen na całym świecie.

Przegląd

Ponieważ produkty w proszku są wysyłane w odległe rejony świata i często magazynowane przez dłuższy czas, zachodzi rzeczywiste ryzyko degradacji, które może ograniczyć okres przydatności produktu. Od ponad 20 lat GEA dostarcza technologię pakowania w atmosferze gazów ochronnych dla przemysłu spożywczego i mleczarskiego, aby umożliwić klientom radzenie sobie z logistyką magazynowania i transportowania cennych produktów w proszku.

Produkty wrażliwe na tlen są podatne na zmianę smaku w przypadku dłuższego narażenia na wysokie stężenie O2. Aby zredukować skutki utleniania, przed napełnianiem i zamknięciem do produktu można dodać gaz obojętny. Odbywa się to na kilku etapach.

Proszek w leju samowyładowczym powyżej napełniarki zostaje wstępnie wypełniony azotem — z reguły ma to miejsce na etapie transportu, gdy stosowane jest podciśnienie do przemieszczenia proszku. Ogranicza to poziom tlenu resztkowego do około 1-2%. System napełniania wstępnie przepłukuje worek azotem przed jego napełnieniem proszkiem z gazem ze znajdującego się powyżej leja samowyładowczego.

Opcja modernizacji

Obecnie GEA oferuje klientom, którzy zakupili maszyny do pakowania bez gazu, możliwość modernizacji instalacji, aby mogli skorzystać z niżej podanych zalet MAP:

  • dłuższy okres przydatności produktów w proszku
  • elastyczność pozwalająca obsługiwać szerszą gamę produktów
  • zredukowane ryzyko utlenienia
  • zdolność magazynowania produktów w wyższej temperaturze otoczenia
  • lepszy smak przez dłuższy okres magazynowania

Wszystkie napełniarki GEA z naszej aktualnej oferty mogą zostać zmodernizowane tak, aby obsługiwały pakowanie w modyfikowanej atmosferze (MAP). Oprócz modyfikacji napełniarki przy modernizacji może być dodatkowo konieczna modyfikacja systemu podawania proszku.

GEA oferuje doradztwo w zakresie wszelkich wymagań związanych z MAP.

GEA Insights

Śledź innowacje i historie GEA, rejestrując się do biuletynu z wiadomościami od GEA.

Zarejestruj się

Jesteśmy po to, by Ci pomóc! Potrzebujemy kilku informacji, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Skontaktuj się z nami